Lerbäcks bergslag stoltserar med en rik kulturhistoria, som ett av landets äldsta bergslag. Här cyklar du på kuperade och kurviga grusvägar, genom tysta skogar och längs glittrande sjöar.

Utmed leden påträffas bondgårdar, torp och kulturminnen. Kanske får du även en skymt av skogens vilda djur.

Leden finansieras genom Leader Mellansjölandet och Europeiska Jordbruksfonden.

Leader Mellansjölandet Europeiska jordbruksfornden för landsbygdsutveckling

">


Ledbeskrivning Lerbäckstrampen:

1 Startplats PerOlofGården

PerOlofGården, med anor från slutet av 1700-talet, uppfördes ursprungligen som fattigstuga. Huset har därefter verkat som både epidemisjukhus och ålderdomshem. Sedan 2002 bedrivs hotellverksamhet. En sevärdhet i anslutning till hotellet är Lerbäcks labyrint som består av bokhäckar i vindlande gångar.

Ta vänster direkt efter parkeringen och korsa fyrvägskorsningen. 

2 Lerbäcks kulturcentrum

Sägnen berättar att man med hjälp av ett par tvillingoxar skulle bestämma kyrkans läge. Oxarna hade ett lass med lera och där de stannade skulle kyrkan uppföras. Oxarna stannade och lasset stjälptes i en bäck. Här byggdes kyrkan och både kyrkan och socknen kom att kallas Lerbäck, ”den leriga bäcken”. En olyckdrabbad dag i slutet av 1700-talet brann den gamla kyrkan ner till grunden. En ny kyrka byggdes på samma plats. Kyrkan tillsammans med kringliggande byggnader är idag det bästa exemplet i Örebro län på ett sockencentrum. Intill kyrkan ligger Lerbäcks hembygdsgård med ett antal byggnader som flyttades hit på 1930-talet. Bland annat finns det ett gammalt sockenmagasin, en spiksmedja, loftbod och loge. I anslutning finns också det före detta gästgiveriet där Lerbäcks teater driver professionell teaterverksamhet året runt.

Cykla tillbaka till fyrvägskorsningen och sväng höger i riktning Mariedamm. Fortsätt på vägen i ca 1 km. Sväng vänster mot Kållslätt.

3 Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järnväg

Redan 1870–1880-talet byggdes en smalspårig järnväg mellan Skyllberg och Lerbäck. De första åren användes starka oxar för att dra tåget till Lerbäck. På tillbakavägen var det nedförsbacke. Oxarna lastades då upp på tåget och fick åka med tillbaka till Skyllberg. Så småningom tog ångloken över. Järnvägen byggdes ut och kom att sträcka sig från Askersund till Skyllberg och fick namnet ASLJ, Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järnväg. Senare tillkom även linjen Ljungsås-Hjärtasjön vilket användes för timmertransporter från Skyllbergs bruks stora skogar. Cykelleden går delvis parallellt med Ljungsåslinjen genom vacker skogsnatur och förutom banvallen finns även lastkajer kvar som minnen från ASLJ. På Lerbäcks Hembygdsgård står de enda kvarvarande vagnarna samt en del mindre detaljer som loklyktor, rälsverktyg och en samling fotografier.

Fortsätt på grusvägen och följ vägen till höger om Skogaholmsskylten. Cykla rakt fram på grusvägen, förbi lastkajen, tills du kommer till en trevägskorsning.

4 Släte

Byn Släte nämns i text för första gången år 1549. Marken i byn är stenig och jordbruket kompletterades med flera andra verksamheter. I byn har det funnits gruva, kvarn, spånhyvel, ångsåg och handelsbod. Timmerjärnvägen genom byn var trafikerad 1932–1951, och i Släte fanns både en lastkaj och en stor järnvägsbro. Släte hade också den minsta masugnen i Östra Lerbäck.

Framför dig finns lämningar av den gamla järnvägsbron. Sväng vänster och cykla genom byn till anslagstavlan i Rude.

5 Rude

Rude är en stor by som haft flera gruvor; Norra och Södra Rudegruvan, Harabråtens gruvfält, Kärringfallsgruvan, Nissagruvan och Koltorpsgruvan. I byn har det funnits två kvarnar och en manuell telefonväxel, nio gårdar och flera torp. Som mest har byn haft 91 invånare och från slutet på 1800-talet och till 1940 hade Rude egen skola.

Ta höger och fortsätt genom byn. Vid Y-korsningen svänger du vänster. Fortsätt på den slingriga grusvägen i ca 4 km, för att sedan ta höger i trevägskorsningen.

6 Närkesberg

Från Lerbäck har du nu kommit till området Närkesberg. Namnet Närkesberg kom till när postkontoret öppnade i Berg 1914. Innan dess kallades trakten Östra Lerbäck. Området består idag av 27 byar i varierande storlek. Livet i Närkesberg/Östra Lerbäck har genom tiderna präglats av småjordbruk kombinerat med andra verksamheter till exempel järnhantering, smide, hantverk och skogsarbete. Närkesberg ligger ”i utkanten av världen, långt ifrån kommuncentrum Askersund och en bra bit från kyrkan i Lerbäck. Avstånd som har format en stark lokal sammanhållning och ett engagerat föreningsliv.

Följ vägen i ca 3 km tills du kommer till en Y-korsning. Sväng höger och fortsätt i riktning mot Närkesberg.

7 Gamla Konsum

Konsum öppnade 1915 och stängde igen portarna 2003, då som butiken ”Nära dej”. Huset står kvar än idag och är ett av många hus i Närkesberg med stjärnfönster, en utmärkande byggnadsdetalj där vindsfönstren är formade som fyruddiga stjärnor. Man kan hitta samma detalj på enstaka hus på andra håll i Sverige, men inte alls i samma utsträckning som här i Närkesberg. Ett stenkast härifrån, i Folketorp, ligger restaurangen Krogensomintefinns. Är du kaffesugen har Kafé Qvarnån i Berg öppet sommartid. På kaféet finns även en utställning med Kumla-Frasses speedwaypriser

Sväng vänster mot Mariedamm. Cykla 3,5 km och ta av vänster och följ skyltningen mot Öjetorp. Efter ca 7 km, vid trevägskorsningen, svänger du höger. Följ den lite större vägen och sväng höger mot Björnfall och följ grusvägen genom byn.

8 Mariedamm

Godset Dammen har anor från tidigt 1600-tal. Brukspatron Jean De Geer (1675–1740) var gift två gånger. Båda fruarna hette Maria och dog före honom. För att hedra deras minne gav han godset namnet Mariedam. Sedan 1960-talet är stavningen Mariedamm. Grunden till samhällets uppkomst var Trehörnings masugn.

Korsa vägen i riktning mot Zinkgruvan och Trehörnings masugn.

9 Trehörnings masugn

Bergsbruket har i hög grad präglat Örebro läns utveckling från 1100-talet fram till 1970-talet. Som mest fanns det omkring 300 hyttor i länet. Av dessa finns idag endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade, varar Trehörings masugn är en. Masugnen är en så kallad Mulltimmerhytta, en typ som var vanlig långt in på 1800-talet. Hyttans övre del är klädd med trästockar som håller ihop ett lager jord medan den nedre delen är byggd av sten. I byggnadens mitt finns masugnspipan där malmen smältes till järn. Trehörnings masugn är den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län och en av få i Sverige. Sommartid har kaffestugan intill masugnen öppet.

Följ asfaltsvägen ca 1 km för att sedan svänga höger mot Håkanstorp. Cykla på grusvägen i ca 3 km. 

10 Runsala naturreservat

Naturreservatet Runsala bjuder på ett idylliskt och naturskönt kulturlandskap med en djup ravin, lövträd, många intressanta svampar och gamla betesmarker. Passa på att skåda den mäktiga Runsalaeken! Den har ett midjemått på över fem meter och är flera hundra år gammal. I reservatet finns även rester från flera torp, varav några var bebodda ända in på 1960-talet, och en tjärdal där man framställt tjära genom att bränna kådrik tallved i en övertäckt grop.

Följ vägen i ca 5 km och över järnvägsbron, för att sedan ta vänster i trevägskorsningen. Fortsätt på asfaltsvägen i ytterligare 3,5 km för att sedan ta cykelbanan i riktning mot Askersund. Sväng vänster mot Karstorp.

11 Rönneshytta

Du har nu tagit dig till det som i folkmun kallas Smebacken. Det timrade huset vid dammen användes först som järnbod för att sedan bli Rönneshyttas första affär. År 1346 omnämns orten i text då kung Magnus Eriksson upplät hyttorna i Rönne till Riseberga kloster. Trakten har dessutom en äldre järnframställningstradition. Vid sjön Multen har man funnit fynd från 2000 år gamla blästerugnar. Så att området länge varit en bruksort är det ingen tvekan om! Rönneshytta sågverk, eller Rönneshytta Träförädlingsverk, som drevs från 1880-talet till 1967 hade en mycket stor betydelse för samhället och dess innevånare. Praktiskt taget alla som bodde i Rönneshytta hade en direkt eller indirekt försörjning genom sågverket. 

Fortsätt på Hyttvägen till Varuhuset i Rönneshytta. 

12 Varuhuset i Rönneshytta

1877 kom den framsynte Emil Lundqvist till Rönneshytta. Det var på kung Oskar II tid, då industrialismen och järnvägen lade grunden till nya tätorter och underlättande av transporter av varor. Emil såg möjligheten och tog över den tidigare bolagshandeln vid Smebacken. När Skyllbergs bruk byggde en butikslokal på 1880-talet blev han föreståndare i det som inte bara var en affär utan även en samlingsplats för bygdens befolkning. Verksamheten bytte ägare ett par gånger och 1940 tog Gösta Johansson över. Med stor entreprenörsanda, och i tider när många småbutiker lades ner, skapade han det som kommit att bli Varuhuset i Rönneshytta. En helt unik butik där du kan hitta i stort sett allt och som än idag delvis drivs samma lokaler som på Emils tid av tredje generationen Johansson. Ett stenkast från varuhuset hittar du Rönne kapell, eller Kafé & Bistro. Ytterligare en bit ut ligger handelsträdgården Rönne trädgård, med sina stora växthus, vilken också har en flera generationer lång historia.

Fortsätt på cykelbanan i riktning Rönnestorp för att sedan cykla över bron. Efter bron svänger du vänster och vidare in på grusvägen till höger. Efter ca 1,5 km håller du till höger i korsningen. Fortsätt ytterligare 1 km.

13 Spånbrokällan

Hur länge Spånbrokällan, eller Trefaldighetskällan, dragit människor till sig och varit en samlingsplats för bygdens folk vet man inte säkert. Men att man redan på hednisk tid kom hit för att offra är inte alls otänkbart. Enligt traditionen träffades ungdomar natten före Trefaldighetsdagen vid källan för att dansa och offra. Men man kunde offra även under andra tider på året. De mer förmögna besökte källan på dagtid medan fattigt folk smög dit på natten. Källans ”makt” kunde bota och lösa det mesta men tre saker rådde den inte på – svartsjuka, avundsjuka och grälsjuka. Det som gör upplevelsen av tidsperspektivet så starkt vid Spånbrokällan är att detta är en levande källplats. Här träffas folket från Lerbäcks bergslag när hembygdsföreningen kallar till möte. Även om källan idag har en annan funktion än tidigare, är vattnet lika betydelsefullt som i gamla dagar. En och annan har funnit det lämpligt att koka kaffe på. Någon har kommit ända från Stockholm för att ur källan hämta dopvatten. Och naturligtvis är inget besök vid Spånbrokällan fullständigt utan att man smakat på det järnhaltiga vattnet.

Fortsätt på rutten och ta sedan vänster vid korsningen. Cykla rakt fram för att efter 1 km svänga höger in till PerOlofGården. Snyggt jobbat, du har nu tagit dig runt i Lerbäcks bergslag!

Lerbäckstrampen

Standardcykel
Grus
Asfalt
Familjevänligt
Banvall
Bad
Lantligt
Boende
Servering
Uthyrning
Lerbäckstrampen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Lerbäcks bergslag stoltserar med en rik kulturhistoria, som ett av landets äldsta bergslag. Här cyklar du på kuperade och kurviga grusvägar, genom tysta skogar och längs glittrande sjöar.

Utmed leden påträffas bondgårdar, torp och kulturminnen. Kanske får du även en skymt av skogens vilda djur.

Leden finansieras genom Leader Mellansjölandet och Europeiska Jordbruksfonden.

Leader Mellansjölandet Europeiska jordbruksfornden för landsbygdsutveckling


Ledbeskrivning Lerbäckstrampen:

1 Startplats PerOlofGården

PerOlofGården, med anor från slutet av 1700-talet, uppfördes ursprungligen som fattigstuga. Huset har därefter verkat som både epidemisjukhus och ålderdomshem. Sedan 2002 bedrivs hotellverksamhet. En sevärdhet i anslutning till hotellet är Lerbäcks labyrint som består av bokhäckar i vindlande gångar.

Ta vänster direkt efter parkeringen och korsa fyrvägskorsningen. 

2 Lerbäcks kulturcentrum

Sägnen berättar att man med hjälp av ett par tvillingoxar skulle bestämma kyrkans läge. Oxarna hade ett lass med lera och där de stannade skulle kyrkan uppföras. Oxarna stannade och lasset stjälptes i en bäck. Här byggdes kyrkan och både kyrkan och socknen kom att kallas Lerbäck, ”den leriga bäcken”. En olyckdrabbad dag i slutet av 1700-talet brann den gamla kyrkan ner till grunden. En ny kyrka byggdes på samma plats. Kyrkan tillsammans med kringliggande byggnader är idag det bästa exemplet i Örebro län på ett sockencentrum. Intill kyrkan ligger Lerbäcks hembygdsgård med ett antal byggnader som flyttades hit på 1930-talet. Bland annat finns det ett gammalt sockenmagasin, en spiksmedja, loftbod och loge. I anslutning finns också det före detta gästgiveriet där Lerbäcks teater driver professionell teaterverksamhet året runt.

Cykla tillbaka till fyrvägskorsningen och sväng höger i riktning Mariedamm. Fortsätt på vägen i ca 1 km. Sväng vänster mot Kållslätt.

3 Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järnväg

Redan 1870–1880-talet byggdes en smalspårig järnväg mellan Skyllberg och Lerbäck. De första åren användes starka oxar för att dra tåget till Lerbäck. På tillbakavägen var det nedförsbacke. Oxarna lastades då upp på tåget och fick åka med tillbaka till Skyllberg. Så småningom tog ångloken över. Järnvägen byggdes ut och kom att sträcka sig från Askersund till Skyllberg och fick namnet ASLJ, Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järnväg. Senare tillkom även linjen Ljungsås-Hjärtasjön vilket användes för timmertransporter från Skyllbergs bruks stora skogar. Cykelleden går delvis parallellt med Ljungsåslinjen genom vacker skogsnatur och förutom banvallen finns även lastkajer kvar som minnen från ASLJ. På Lerbäcks Hembygdsgård står de enda kvarvarande vagnarna samt en del mindre detaljer som loklyktor, rälsverktyg och en samling fotografier.

Fortsätt på grusvägen och följ vägen till höger om Skogaholmsskylten. Cykla rakt fram på grusvägen, förbi lastkajen, tills du kommer till en trevägskorsning.

4 Släte

Byn Släte nämns i text för första gången år 1549. Marken i byn är stenig och jordbruket kompletterades med flera andra verksamheter. I byn har det funnits gruva, kvarn, spånhyvel, ångsåg och handelsbod. Timmerjärnvägen genom byn var trafikerad 1932–1951, och i Släte fanns både en lastkaj och en stor järnvägsbro. Släte hade också den minsta masugnen i Östra Lerbäck.

Framför dig finns lämningar av den gamla järnvägsbron. Sväng vänster och cykla genom byn till anslagstavlan i Rude.

5 Rude

Rude är en stor by som haft flera gruvor; Norra och Södra Rudegruvan, Harabråtens gruvfält, Kärringfallsgruvan, Nissagruvan och Koltorpsgruvan. I byn har det funnits två kvarnar och en manuell telefonväxel, nio gårdar och flera torp. Som mest har byn haft 91 invånare och från slutet på 1800-talet och till 1940 hade Rude egen skola.

Ta höger och fortsätt genom byn. Vid Y-korsningen svänger du vänster. Fortsätt på den slingriga grusvägen i ca 4 km, för att sedan ta höger i trevägskorsningen.

6 Närkesberg

Från Lerbäck har du nu kommit till området Närkesberg. Namnet Närkesberg kom till när postkontoret öppnade i Berg 1914. Innan dess kallades trakten Östra Lerbäck. Området består idag av 27 byar i varierande storlek. Livet i Närkesberg/Östra Lerbäck har genom tiderna präglats av småjordbruk kombinerat med andra verksamheter till exempel järnhantering, smide, hantverk och skogsarbete. Närkesberg ligger ”i utkanten av världen, långt ifrån kommuncentrum Askersund och en bra bit från kyrkan i Lerbäck. Avstånd som har format en stark lokal sammanhållning och ett engagerat föreningsliv.

Följ vägen i ca 3 km tills du kommer till en Y-korsning. Sväng höger och fortsätt i riktning mot Närkesberg.

7 Gamla Konsum

Konsum öppnade 1915 och stängde igen portarna 2003, då som butiken ”Nära dej”. Huset står kvar än idag och är ett av många hus i Närkesberg med stjärnfönster, en utmärkande byggnadsdetalj där vindsfönstren är formade som fyruddiga stjärnor. Man kan hitta samma detalj på enstaka hus på andra håll i Sverige, men inte alls i samma utsträckning som här i Närkesberg. Ett stenkast härifrån, i Folketorp, ligger restaurangen Krogensomintefinns. Är du kaffesugen har Kafé Qvarnån i Berg öppet sommartid. På kaféet finns även en utställning med Kumla-Frasses speedwaypriser

Sväng vänster mot Mariedamm. Cykla 3,5 km och ta av vänster och följ skyltningen mot Öjetorp. Efter ca 7 km, vid trevägskorsningen, svänger du höger. Följ den lite större vägen och sväng höger mot Björnfall och följ grusvägen genom byn.

8 Mariedamm

Godset Dammen har anor från tidigt 1600-tal. Brukspatron Jean De Geer (1675–1740) var gift två gånger. Båda fruarna hette Maria och dog före honom. För att hedra deras minne gav han godset namnet Mariedam. Sedan 1960-talet är stavningen Mariedamm. Grunden till samhällets uppkomst var Trehörnings masugn.

Korsa vägen i riktning mot Zinkgruvan och Trehörnings masugn.

9 Trehörnings masugn

Bergsbruket har i hög grad präglat Örebro läns utveckling från 1100-talet fram till 1970-talet. Som mest fanns det omkring 300 hyttor i länet. Av dessa finns idag endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade, varar Trehörings masugn är en. Masugnen är en så kallad Mulltimmerhytta, en typ som var vanlig långt in på 1800-talet. Hyttans övre del är klädd med trästockar som håller ihop ett lager jord medan den nedre delen är byggd av sten. I byggnadens mitt finns masugnspipan där malmen smältes till järn. Trehörnings masugn är den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län och en av få i Sverige. Sommartid har kaffestugan intill masugnen öppet.

Följ asfaltsvägen ca 1 km för att sedan svänga höger mot Håkanstorp. Cykla på grusvägen i ca 3 km. 

10 Runsala naturreservat

Naturreservatet Runsala bjuder på ett idylliskt och naturskönt kulturlandskap med en djup ravin, lövträd, många intressanta svampar och gamla betesmarker. Passa på att skåda den mäktiga Runsalaeken! Den har ett midjemått på över fem meter och är flera hundra år gammal. I reservatet finns även rester från flera torp, varav några var bebodda ända in på 1960-talet, och en tjärdal där man framställt tjära genom att bränna kådrik tallved i en övertäckt grop.

Följ vägen i ca 5 km och över järnvägsbron, för att sedan ta vänster i trevägskorsningen. Fortsätt på asfaltsvägen i ytterligare 3,5 km för att sedan ta cykelbanan i riktning mot Askersund. Sväng vänster mot Karstorp.

11 Rönneshytta

Du har nu tagit dig till det som i folkmun kallas Smebacken. Det timrade huset vid dammen användes först som järnbod för att sedan bli Rönneshyttas första affär. År 1346 omnämns orten i text då kung Magnus Eriksson upplät hyttorna i Rönne till Riseberga kloster. Trakten har dessutom en äldre järnframställningstradition. Vid sjön Multen har man funnit fynd från 2000 år gamla blästerugnar. Så att området länge varit en bruksort är det ingen tvekan om! Rönneshytta sågverk, eller Rönneshytta Träförädlingsverk, som drevs från 1880-talet till 1967 hade en mycket stor betydelse för samhället och dess innevånare. Praktiskt taget alla som bodde i Rönneshytta hade en direkt eller indirekt försörjning genom sågverket. 

Fortsätt på Hyttvägen till Varuhuset i Rönneshytta. 

12 Varuhuset i Rönneshytta

1877 kom den framsynte Emil Lundqvist till Rönneshytta. Det var på kung Oskar II tid, då industrialismen och järnvägen lade grunden till nya tätorter och underlättande av transporter av varor. Emil såg möjligheten och tog över den tidigare bolagshandeln vid Smebacken. När Skyllbergs bruk byggde en butikslokal på 1880-talet blev han föreståndare i det som inte bara var en affär utan även en samlingsplats för bygdens befolkning. Verksamheten bytte ägare ett par gånger och 1940 tog Gösta Johansson över. Med stor entreprenörsanda, och i tider när många småbutiker lades ner, skapade han det som kommit att bli Varuhuset i Rönneshytta. En helt unik butik där du kan hitta i stort sett allt och som än idag delvis drivs samma lokaler som på Emils tid av tredje generationen Johansson. Ett stenkast från varuhuset hittar du Rönne kapell, eller Kafé & Bistro. Ytterligare en bit ut ligger handelsträdgården Rönne trädgård, med sina stora växthus, vilken också har en flera generationer lång historia.

Fortsätt på cykelbanan i riktning Rönnestorp för att sedan cykla över bron. Efter bron svänger du vänster och vidare in på grusvägen till höger. Efter ca 1,5 km håller du till höger i korsningen. Fortsätt ytterligare 1 km.

13 Spånbrokällan

Hur länge Spånbrokällan, eller Trefaldighetskällan, dragit människor till sig och varit en samlingsplats för bygdens folk vet man inte säkert. Men att man redan på hednisk tid kom hit för att offra är inte alls otänkbart. Enligt traditionen träffades ungdomar natten före Trefaldighetsdagen vid källan för att dansa och offra. Men man kunde offra även under andra tider på året. De mer förmögna besökte källan på dagtid medan fattigt folk smög dit på natten. Källans ”makt” kunde bota och lösa det mesta men tre saker rådde den inte på – svartsjuka, avundsjuka och grälsjuka. Det som gör upplevelsen av tidsperspektivet så starkt vid Spånbrokällan är att detta är en levande källplats. Här träffas folket från Lerbäcks bergslag när hembygdsföreningen kallar till möte. Även om källan idag har en annan funktion än tidigare, är vattnet lika betydelsefullt som i gamla dagar. En och annan har funnit det lämpligt att koka kaffe på. Någon har kommit ända från Stockholm för att ur källan hämta dopvatten. Och naturligtvis är inget besök vid Spånbrokällan fullständigt utan att man smakat på det järnhaltiga vattnet.

Fortsätt på rutten och ta sedan vänster vid korsningen. Cykla rakt fram för att efter 1 km svänga höger in till PerOlofGården. Snyggt jobbat, du har nu tagit dig runt i Lerbäcks bergslag!