Ledbeskrivning Nyforsleden:

1 Kloten

Byns historia indelas i tre epoker. En tid av järnframställning i en hytta med start på 1600-talet. En timmer och skogshuggarera mellan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I modern tid lever vi i byn Klotens tredje epok med en tid av småskalig rekreations, natur, äventyr och aktivitetsturism.

2 Masugnskransen från Klotens hytta

Ruinen från det som en gång var masugnen ligger 7 meter från vägen på höger sida, längs bäcken mellan Klotensjön och Långvattnet. Vattenkraft till hyttans blåsbäljar togs från ett vattenhjul i bäcken. Tackjärn producerades på platsen mellan 1680 och 1910.

3 Vindskyddet vid Sörsjön

Fast eldstad finns placerad framför vindskyddet.

4 Mellan sjöarna Norra Bredsjön och Stora Korslången

saknas vattenförbindelse på en sträcka av 50 meter. Idag är här en landtransport för kanoter och kajaker längs kanotleden. Förr i tiden var här en omlastningsplats för järnmalm. Järnmalmen kom från gruvorna i Grängesberg och fraktades via sjöar till hyttan i Kloten och hyttan i Bredsjö hytta. Rester finns från en järnvägsräls på vilken vagnar drogs mellan de båda sjöarna.

5 Bredsjö hytta

Från och med år 1677 tillverkades tackjärn i Bredsjö hytta. Tackjärnet fraktades sedan med båt till smedjan i Nyfors.

6 Nyfors

Kloten, Bredsjö hytta och Nyfors ligger på en skogbevuxen högplatå. De första människorna som slog sig ner i trakten var svedjefinnar eller skogsfinnar, d v s ”invandrare” från Finland (som på den tiden var en del av Sverige). Finnarna fick några års skatte-befrielse om de bosatte sig i obebyggda trakter. Man livnärde sig genom att bränna ned skog och odla råg på svedjorna. Man räknar med att Nyodlingen i Nyfors skett ungefär 1614. Tackjärnet som producerades i hyttan i Kloten och hyttan i Bredsjö hytta fraktades till Nyfors med båt, längs det som idag är en mycket populär och vacker kanotled. I Nyfors smiddes tackjärnet till diverse redskap mellan 1680 och 1899.

7 Björsjö

Järn framställdes på orten mellan 1658 och 1931.

8 Kolarkoja

Till masugnarna fodrades enorma mängder träkol för att dygnet runt hålla de mycket höga temperaturer som hyttorna krävde för järnframställning. Träkol framställdes i kolmilor av kolare.  Kolarna bodde under sitt arbete i Kolarkojor. Kojan ligger på höger sida om vägen.

9 Ädelfiskesjöar

Regnbåge finns inplanterad i Nedre Långtjärn, Mellantjärn och i Övre Långtjärn. Tre isgropssjöar som
bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Fiskekort fodras.

10 Kolarkoja

Vid sjön Lumsen.

11 Skräddartorpsfallet

Vackert vattenfall som lämnar Naturreservatet Malingsbo-Klotens högplattå. Vindskyddet vid vattenfallet är en rekommenderad rastplats.

12 Vindskyddet vid Stora Djurlången

Fast eldstad finns placerad framför vindskyddet.

Nyforsleden

Grusracer
Standardcykel
Grus
Bad
Boende
Uthyrning
Servering
Nyforsleden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Cykelled i naturreservatet Malingsbo-Kloten.

Skyltad: Nej


Ledbeskrivning Nyforsleden:

1 Kloten

Byns historia indelas i tre epoker. En tid av järnframställning i en hytta med start på 1600-talet. En timmer och skogshuggarera mellan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I modern tid lever vi i byn Klotens tredje epok med en tid av småskalig rekreations, natur, äventyr och aktivitetsturism.

2 Masugnskransen från Klotens hytta

Ruinen från det som en gång var masugnen ligger 7 meter från vägen på höger sida, längs bäcken mellan Klotensjön och Långvattnet. Vattenkraft till hyttans blåsbäljar togs från ett vattenhjul i bäcken. Tackjärn producerades på platsen mellan 1680 och 1910.

3 Vindskyddet vid Sörsjön

Fast eldstad finns placerad framför vindskyddet.

4 Mellan sjöarna Norra Bredsjön och Stora Korslången

saknas vattenförbindelse på en sträcka av 50 meter. Idag är här en landtransport för kanoter och kajaker längs kanotleden. Förr i tiden var här en omlastningsplats för järnmalm. Järnmalmen kom från gruvorna i Grängesberg och fraktades via sjöar till hyttan i Kloten och hyttan i Bredsjö hytta. Rester finns från en järnvägsräls på vilken vagnar drogs mellan de båda sjöarna.

5 Bredsjö hytta

Från och med år 1677 tillverkades tackjärn i Bredsjö hytta. Tackjärnet fraktades sedan med båt till smedjan i Nyfors.

6 Nyfors

Kloten, Bredsjö hytta och Nyfors ligger på en skogbevuxen högplatå. De första människorna som slog sig ner i trakten var svedjefinnar eller skogsfinnar, d v s ”invandrare” från Finland (som på den tiden var en del av Sverige). Finnarna fick några års skatte-befrielse om de bosatte sig i obebyggda trakter. Man livnärde sig genom att bränna ned skog och odla råg på svedjorna. Man räknar med att Nyodlingen i Nyfors skett ungefär 1614. Tackjärnet som producerades i hyttan i Kloten och hyttan i Bredsjö hytta fraktades till Nyfors med båt, längs det som idag är en mycket populär och vacker kanotled. I Nyfors smiddes tackjärnet till diverse redskap mellan 1680 och 1899.

7 Björsjö

Järn framställdes på orten mellan 1658 och 1931.

8 Kolarkoja

Till masugnarna fodrades enorma mängder träkol för att dygnet runt hålla de mycket höga temperaturer som hyttorna krävde för järnframställning. Träkol framställdes i kolmilor av kolare.  Kolarna bodde under sitt arbete i Kolarkojor. Kojan ligger på höger sida om vägen.

9 Ädelfiskesjöar

Regnbåge finns inplanterad i Nedre Långtjärn, Mellantjärn och i Övre Långtjärn. Tre isgropssjöar som
bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Fiskekort fodras.

10 Kolarkoja

Vid sjön Lumsen.

11 Skräddartorpsfallet

Vackert vattenfall som lämnar Naturreservatet Malingsbo-Klotens högplattå. Vindskyddet vid vattenfallet är en rekommenderad rastplats.

12 Vindskyddet vid Stora Djurlången

Fast eldstad finns placerad framför vindskyddet.