Ledbeskrivning Vallerstaturen:

1 Kumla

På höger sida av Östra Drottninggatan finns cykelbana. Cykla under järnvägen och tag därefter höger vid Mossbanegatan. När Mossbanegatan möter Gamla vägen cyklar du över till cykelbanan till vänster och följer sedan cykelbanan under gamla E3:an. Cykla därefter till höger om Lidl och upp på cykelbanan till höger om Skogstorpsskolan. När du har passerat Skogstorpsområdet ser man Matildelunds förskola på vänster sida. När du kommer fram till till Hagaby ridskola tar cykelbanan slut och du får därför korsa vägen och fortsätta på höger sida mot Hörsta. Följ asfaltvägen där vägen svänger i en 90 graders kurva. Innan du kommer fram till Hörsta ser man en vacker gammal stenvalvbro på höger sida. 

2 Hörsta kapell

På vänster sida i Hörsta by ses två gamla skolbyggnader på vänster sida. Framför den äldsta, en byggnad som nu tjänar som blåbandslokal ligger resterna efter Hörsta kapell.

Därefter svänger du höger och korsar E:20 på en bro över vägen.

3 Vallerstakällaren

Här förvarades livsmedel som drivits in som skatt. Källaren är indelad i tre rum och alla rummen har runda takvalv. Källaren är öppen för besök, men saknar belysning. Ta gärna med en egen ficklampa.

Vi fortsätter asfaltsvägen mot Vallersta by. 

4 Vallerstasmedjan

Här finns några bord och bänkar och den som har något att äta med sig kan rasta här.

Sedan går färden vidare utefter Vallersta bygata. Efter några hundra meter kommer man fram till Vallerstasmedjan. Efter ytterligare femtio meter ser man Vatte sten på vänster sida av vägen.

5 Vatte sten

En fridlyst sten med en triangelformad fördjupning. Långt in på 1800-talet offrade folk pengar i fördjupningen och man tvättade sig i vattnet för att bli botad från sjukdomar.

Vid Vatte sten vänder vi cyklarna och åker tillbaka. När du är framme vid motorvägen går en väg in till höger. Följ skyltningen ”Minnessten”.

6 Minnessten

En minnessten från 1823 för Anders Andersson, den förste partiskomakaren i Kumla.

Fortsätt därefter grusvägen söderut. Efter några hundra meter finns en skylt som anger att det är en enskild väg och att motorfordonstrafik är förbjuden. Cykla denna väg fram till motorvägsundergången. Kör rakt fram och till vänster om Sickelsta gård. Vid asfaltsvägen tar du höger och åker mot Kumla. Korsningen vid gamla E3:an kan stundtals vara tät-trafikerad. Var försiktig vid överfarten. En bit in på Västra Drottninggatan finns en cykelbana på vänster sida. Använd denna för att återvända till Kumla torg.

Vallerstaturen

Standardcykel
Grus
Asfalt
Familjevänligt
Vallerstaturen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Cykelturen består av en lättcyklad del och en lite mer krävande där man på några sträckor kan bli tvungen att leda cykeln. Ta gärna med en ficklampa för besöket i Vallerstakällaren och kanske en korg om det är svamp- och bärtider.


Ledbeskrivning Vallerstaturen:

1 Kumla

På höger sida av Östra Drottninggatan finns cykelbana. Cykla under järnvägen och tag därefter höger vid Mossbanegatan. När Mossbanegatan möter Gamla vägen cyklar du över till cykelbanan till vänster och följer sedan cykelbanan under gamla E3:an. Cykla därefter till höger om Lidl och upp på cykelbanan till höger om Skogstorpsskolan. När du har passerat Skogstorpsområdet ser man Matildelunds förskola på vänster sida. När du kommer fram till till Hagaby ridskola tar cykelbanan slut och du får därför korsa vägen och fortsätta på höger sida mot Hörsta. Följ asfaltvägen där vägen svänger i en 90 graders kurva. Innan du kommer fram till Hörsta ser man en vacker gammal stenvalvbro på höger sida. 

2 Hörsta kapell

På vänster sida i Hörsta by ses två gamla skolbyggnader på vänster sida. Framför den äldsta, en byggnad som nu tjänar som blåbandslokal ligger resterna efter Hörsta kapell.

Därefter svänger du höger och korsar E:20 på en bro över vägen.

3 Vallerstakällaren

Här förvarades livsmedel som drivits in som skatt. Källaren är indelad i tre rum och alla rummen har runda takvalv. Källaren är öppen för besök, men saknar belysning. Ta gärna med en egen ficklampa.

Vi fortsätter asfaltsvägen mot Vallersta by. 

4 Vallerstasmedjan

Här finns några bord och bänkar och den som har något att äta med sig kan rasta här.

Sedan går färden vidare utefter Vallersta bygata. Efter några hundra meter kommer man fram till Vallerstasmedjan. Efter ytterligare femtio meter ser man Vatte sten på vänster sida av vägen.

5 Vatte sten

En fridlyst sten med en triangelformad fördjupning. Långt in på 1800-talet offrade folk pengar i fördjupningen och man tvättade sig i vattnet för att bli botad från sjukdomar.

Vid Vatte sten vänder vi cyklarna och åker tillbaka. När du är framme vid motorvägen går en väg in till höger. Följ skyltningen ”Minnessten”.

6 Minnessten

En minnessten från 1823 för Anders Andersson, den förste partiskomakaren i Kumla.

Fortsätt därefter grusvägen söderut. Efter några hundra meter finns en skylt som anger att det är en enskild väg och att motorfordonstrafik är förbjuden. Cykla denna väg fram till motorvägsundergången. Kör rakt fram och till vänster om Sickelsta gård. Vid asfaltsvägen tar du höger och åker mot Kumla. Korsningen vid gamla E3:an kan stundtals vara tät-trafikerad. Var försiktig vid överfarten. En bit in på Västra Drottninggatan finns en cykelbana på vänster sida. Använd denna för att återvända till Kumla torg.