Ledbeskrivning Vikern Runt:

1 Gyttorp

Gyttorps Centrum utgörs av häftiga och mysiga hus med ett spännande spel mellan bågar, vinklar, ytor och färg. De är ritade av arkitekten Ralph Erskine på 40-50 talen. Husen har sin egen stil och har satt sin prägel på orten. Gyttorps Centrum är det svenska folkhemmet i förädlad form. Här finns inbyggt tankarna om ett hem med plats för alla och där allas röst var viktig. Husen gavs en modern form och unika planlösningar. Med början 1948 kom sedan 125 lägenheter att byggas fram till 1961. Erskines vision var att bygga området både så vackert och praktiskt som möjligt. 1995 stod området förfallet. Nora kommun köpte in det och påbörjade en omfattande och pietetsfull upprustning. 1998 fick Gyttorps Centrum status som statligt byggnadsminne, det första av efterkrigstidens bostadsområden som fått den äran. 2002 belönas Gyttorps Centrum med Europa Nostra utmärkelse.

2 Striberg och Carl Schakt

Alldeles utanför Striberg, uppe i skogen finns Carls schakt. En gång i tiden var det här området en mittpunkt för ett stort gruvområde. Här finns ruiner av den gamla anläggningen med lave transportgångar och anrikningsverk. Här bröts järnmalm från 1300-talet tills gruvan stängdes 1967.

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967 bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

3 Skrekarhyttans Ruin

Skrekarhyttans Ruin är ett kulturellt och historiskt intressant område i Viker ca 13 km utanför Nora. Här finns stenväggar, masugnsfundament av kraftiga granitblock, gravar efter vattenhjul, rester efter damvallar, järnvägar, rostugnspipa och mycket annat som hörde till Västra Skrikarhytte hytta. I anslutning till hyttruinen finns en rundslinga på 1,5 km med skyltar och frågor. På varje skylt finns vuxen- och barnfrågor. Här finns också picknickplats och grillplats. Ladda ner informationsblad om Skrekarhyttan.

4 Vikers kyrka

Bergsmän och hemmansägare från 17 byar i trakten ville ha en kyrka att besöka och redan 1807 väcktes ett förslag om att bygga en kyrka. Men det dröjde ända till 1869 innan bygget tog fart. Det var tänkt att kyrkan skulle rymma 350 personer och budgeterades till 16 000 riksdaler. Slutsumman hamnade på dryga 20 000 riksdaler, och först den 6 september 1871 invigdes kyrkan av prosten Oskar Bohm från Nora.

Vikern Runt

Standardcykel
Vikern Runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

En sjönära cykling runt sjön Vikern som tar dig vidare till Striberg. Och här finns inte bara hästar i hagarna, en och annan kamel dyker också upp!


Ledbeskrivning Vikern Runt:

1 Gyttorp

Gyttorps Centrum utgörs av häftiga och mysiga hus med ett spännande spel mellan bågar, vinklar, ytor och färg. De är ritade av arkitekten Ralph Erskine på 40-50 talen. Husen har sin egen stil och har satt sin prägel på orten. Gyttorps Centrum är det svenska folkhemmet i förädlad form. Här finns inbyggt tankarna om ett hem med plats för alla och där allas röst var viktig. Husen gavs en modern form och unika planlösningar. Med början 1948 kom sedan 125 lägenheter att byggas fram till 1961. Erskines vision var att bygga området både så vackert och praktiskt som möjligt. 1995 stod området förfallet. Nora kommun köpte in det och påbörjade en omfattande och pietetsfull upprustning. 1998 fick Gyttorps Centrum status som statligt byggnadsminne, det första av efterkrigstidens bostadsområden som fått den äran. 2002 belönas Gyttorps Centrum med Europa Nostra utmärkelse.

2 Striberg och Carl Schakt

Alldeles utanför Striberg, uppe i skogen finns Carls schakt. En gång i tiden var det här området en mittpunkt för ett stort gruvområde. Här finns ruiner av den gamla anläggningen med lave transportgångar och anrikningsverk. Här bröts järnmalm från 1300-talet tills gruvan stängdes 1967.

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967 bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

3 Skrekarhyttans Ruin

Skrekarhyttans Ruin är ett kulturellt och historiskt intressant område i Viker ca 13 km utanför Nora. Här finns stenväggar, masugnsfundament av kraftiga granitblock, gravar efter vattenhjul, rester efter damvallar, järnvägar, rostugnspipa och mycket annat som hörde till Västra Skrikarhytte hytta. I anslutning till hyttruinen finns en rundslinga på 1,5 km med skyltar och frågor. På varje skylt finns vuxen- och barnfrågor. Här finns också picknickplats och grillplats. Ladda ner informationsblad om Skrekarhyttan.

4 Vikers kyrka

Bergsmän och hemmansägare från 17 byar i trakten ville ha en kyrka att besöka och redan 1807 väcktes ett förslag om att bygga en kyrka. Men det dröjde ända till 1869 innan bygget tog fart. Det var tänkt att kyrkan skulle rymma 350 personer och budgeterades till 16 000 riksdaler. Slutsumman hamnade på dryga 20 000 riksdaler, och först den 6 september 1871 invigdes kyrkan av prosten Oskar Bohm från Nora.