Ledbeskrivning Dyltaslingan:

1 Svampen

Svampen är byggd 1956 - 57, är 58 m hög och har en vattenreservoar som rymmer 9000 m3. Från utsiktsplattformen har du utsikt över hela Örebro med omnejd. Här finns också kafé och restaurang.

Fortsätt norrut genom Boglundsängen och sväng höger i Lillån mot Kåvi.

2 Lången

Sjön Lången (Södra, Mellan, Norra) tillhör via Lillån och Hjälmaren Eskilstunaåns avrinningsområde. Föreningen för Långensjöarnas bevarande försöker genom olika åtgärder bromsa den igenväxning som hotar sjön. Ett synligt bevis på föreningens arbete är bland annat Kyrkspången.

3 Axbergs kyrka

Äldsta delar från 1200-talet. Sin nuvarande storlek fick kyrkan på 1700-talet. En gammal port, så kallad stiglucka, till kyrkogården finns bevarad.

4 Sommarvillorna

Utefter vägen till Axbergs kyrka ligger flera stora villor, byggda på 20 – 30-talen av välsituerade örebroare som sommarhus. Vid vägens östra sida, i ett litet rött hus hyrde David Björling med sina pojkar sommarnöje omkring 1916. Jussi Björling har både badat och metat i Lången.

5 Sollidens kursgård

Byggd på 30-talet som sommarhus för fam. Israelsson – ägare till varuhuset Härold. På 1950-talet köpte Olaus Petri församling huset att användas som sommarhem. Från 1980-talet ägs Solliden av Örebro Kyrkliga samfällighet och är Svenska kyrkans kursgård. Solliden är öppet året runt för beställningar och konferenser. Omgivningarna är mycket vackra och för den som så önskar kan här på lämplig plats använda området för eget fika. Alla är välkomna, se bara till att inte lämna något skräp efter dig.

6 Hovsta kyrka

Kyrkans äldsta delar dateras från 1100-talet. Tornet från 1200-talet och nuvarande tornspiran från början på 1700-talet. Kyrkans nuvarande längd fick den i slutet på 1700-talet.

7 Norsebäcksbadet

Ett av Örebros härligaste bad i Dyltaån. Här finns brygga och omklädningsrum.

8 Dylta bruk

Ta en liten omväg och spana in Dylta bruk. En vacker alle tar dig upp mot herrgården med en intressant miljö.

Dyltaslingan

Standardcykel
Asfalt
Servering
Tåg
Dyltaslingan GPS Höjdkurva
Skriv ut

Leden tar dig norrut genom Örebro och ut på landsbygden runt Axberg och Ölmbrotorp, till största del på asfaltsvägar med låg trafik. Där du vänder finns det mysiga caféet Smultrongården.

Ej skyltad.


Ledbeskrivning Dyltaslingan:

1 Svampen

Svampen är byggd 1956 - 57, är 58 m hög och har en vattenreservoar som rymmer 9000 m3. Från utsiktsplattformen har du utsikt över hela Örebro med omnejd. Här finns också kafé och restaurang.

Fortsätt norrut genom Boglundsängen och sväng höger i Lillån mot Kåvi.

2 Lången

Sjön Lången (Södra, Mellan, Norra) tillhör via Lillån och Hjälmaren Eskilstunaåns avrinningsområde. Föreningen för Långensjöarnas bevarande försöker genom olika åtgärder bromsa den igenväxning som hotar sjön. Ett synligt bevis på föreningens arbete är bland annat Kyrkspången.

3 Axbergs kyrka

Äldsta delar från 1200-talet. Sin nuvarande storlek fick kyrkan på 1700-talet. En gammal port, så kallad stiglucka, till kyrkogården finns bevarad.

4 Sommarvillorna

Utefter vägen till Axbergs kyrka ligger flera stora villor, byggda på 20 – 30-talen av välsituerade örebroare som sommarhus. Vid vägens östra sida, i ett litet rött hus hyrde David Björling med sina pojkar sommarnöje omkring 1916. Jussi Björling har både badat och metat i Lången.

5 Sollidens kursgård

Byggd på 30-talet som sommarhus för fam. Israelsson – ägare till varuhuset Härold. På 1950-talet köpte Olaus Petri församling huset att användas som sommarhem. Från 1980-talet ägs Solliden av Örebro Kyrkliga samfällighet och är Svenska kyrkans kursgård. Solliden är öppet året runt för beställningar och konferenser. Omgivningarna är mycket vackra och för den som så önskar kan här på lämplig plats använda området för eget fika. Alla är välkomna, se bara till att inte lämna något skräp efter dig.

6 Hovsta kyrka

Kyrkans äldsta delar dateras från 1100-talet. Tornet från 1200-talet och nuvarande tornspiran från början på 1700-talet. Kyrkans nuvarande längd fick den i slutet på 1700-talet.

7 Norsebäcksbadet

Ett av Örebros härligaste bad i Dyltaån. Här finns brygga och omklädningsrum.

8 Dylta bruk

Ta en liten omväg och spana in Dylta bruk. En vacker alle tar dig upp mot herrgården med en intressant miljö.