Lämna stan längs lättrampad banvall och upplev den fantastiska naturen vid Kilsbergens fot.

På vägen passerar du Karlslunds herrgård, Lindbacka bruk, Vintrosa och den spektakulärt raka banvallen från Svartåbanan.

">


Ledbeskrivning Kilsbergsrundan:

1 Karlslunds herrgård

Leden startar vid Karlslunds herrgård i västra Örebro. Herrgården har sitt ursprung i den kungsladugård som anlades här under Hertig Karls tid i slutet av 1500-talet och som kom att utvecklas till ett mönsterjordbruk där många tekniska innovationer utvecklades. Idag ger Karlslund en sällsynt väl bevarad bild av en stor mellansvensk herrgård från 1800-talet. Ett nittiotal byggnader finns bevarade, några från 1700-talet och flera från 1800-talet. Här finns förutom den vackra mangårdsbyggnaden - stall, ridhus, arbetarbostäder, kraftstation och krogstuga. I den gamla kvarnen finns ett intressant tekniskt museum. Under sommaren finns flera caféer i Karlslund, bland annat i herrgårdsbyggnaden.

Från Karlslund siktar du mot fälten och följer ån till broarna. Fortsätt rakt österut på den gamla banvallen.

2 Lindbacka bruk

Lindbacka bruk ligger ett par kilometer uppströms längs Svartån från Karlslund och bär på minnen från områdets historia som landets skocentrum. I de gamla lokalerna har både garveri och fabrik för gummisulor funnits. Idag 2021 utvecklas Lindbacka till ett spännande besöksmål med galleri, mathantverk och evenemang.

3 Svartåbanan

Delar av leden går på den gamla banvallen efter Svartåbanan. Järnvägen, som gick mellan Örebro och Svartå, lades ned 1985 och rälsen revs upp sex år senare. Delar av banvallen har idag gjorts om till cykelväg.

4 Gräve kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. En läktare med fönsteröppningar in mot kyrkan finns bevarad i tornets andra våning. Mellan fönsteröppningarna finns rester av ett litet altare.

5 Garphyttans nationalpark

Mellan Vintrosa och Garphyttan ligger Garphyttans Nationalpark. Gör gärna en liten avstickare och besök Europas äldsta nationalpark. Den bildades 1909 tillsammans med 8 andra naturområden. Samtliga låg i Sverige varav Sarek och Abisko tillhör de mest kända.

6 Garphyttans industrimuseum

Vid foten av Kilsbergen intill vägen mot Ånnaboda ligger det här lilla fina industrimuseet. Industrin startade 1906 då man bearbetade tråd och slog linor. Efter hand ändrades produktionen till oljehärdad ventilfjädertråd samt ventilfjädrar som används inom bilindustrin. Museet finns i den ursprungliga industribyggnadaen och innehåller bland annat en maskinhall med maskiner som har tillverkat tråd och gjort fjädrar. I stora hallen visas en hel del fotografier från företagets start år 1906 till nutid, samt två utställningar, en om lokalhistoria och en motorsågsutställning. Av och till sätter man upp en gammaldags skolsal och har dessutom tillfälliga utställningar.

7 Svalnässtugan

I anslutning till naturreservatet Tysslingen finns en vacker raststuga med utsikt över sjön och betesmarkerna. Läs mer om Svalnässtugan på Örebro kommuns hemsida

8 De tre gravhögarna

De tre stora gravhögarna vid Tysslinge kyrka är vad som idag återstår av ett numera bortodlat järnåldersgravfält (500 f kr till 1050 e kr). Den sydvästligaste högen är störst – 16 m i diameter, och tre meter hög. Högarna ligger strax väster om Tysslinge kyrka och kan ses från vägen mot Latorp.

9 Tysslinge kyrka

Kyrkan ligger i Tysslinge by. Den byggdes sannolikt på 1200-talet men är ombyggd i omgångar, senast på 1820-talet. I Tysslinge finns också en skola, byggd 1954, när Tysslinge fortfarande var egen kommun.

Kilsbergsrundan

Standardcykel
Asfalt
Grus
Bad
Tåg
Boende
Servering
Kilsbergsrundan GPS Höjdkurva
Skriv ut

Lämna stan längs lättrampad banvall och upplev den fantastiska naturen vid Kilsbergens fot.

På vägen passerar du Karlslunds herrgård, Lindbacka bruk, Vintrosa och den spektakulärt raka banvallen från Svartåbanan.


Ledbeskrivning Kilsbergsrundan:

1 Karlslunds herrgård

Leden startar vid Karlslunds herrgård i västra Örebro. Herrgården har sitt ursprung i den kungsladugård som anlades här under Hertig Karls tid i slutet av 1500-talet och som kom att utvecklas till ett mönsterjordbruk där många tekniska innovationer utvecklades. Idag ger Karlslund en sällsynt väl bevarad bild av en stor mellansvensk herrgård från 1800-talet. Ett nittiotal byggnader finns bevarade, några från 1700-talet och flera från 1800-talet. Här finns förutom den vackra mangårdsbyggnaden - stall, ridhus, arbetarbostäder, kraftstation och krogstuga. I den gamla kvarnen finns ett intressant tekniskt museum. Under sommaren finns flera caféer i Karlslund, bland annat i herrgårdsbyggnaden.

Från Karlslund siktar du mot fälten och följer ån till broarna. Fortsätt rakt österut på den gamla banvallen.

2 Lindbacka bruk

Lindbacka bruk ligger ett par kilometer uppströms längs Svartån från Karlslund och bär på minnen från områdets historia som landets skocentrum. I de gamla lokalerna har både garveri och fabrik för gummisulor funnits. Idag 2021 utvecklas Lindbacka till ett spännande besöksmål med galleri, mathantverk och evenemang.

3 Svartåbanan

Delar av leden går på den gamla banvallen efter Svartåbanan. Järnvägen, som gick mellan Örebro och Svartå, lades ned 1985 och rälsen revs upp sex år senare. Delar av banvallen har idag gjorts om till cykelväg.

4 Gräve kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. En läktare med fönsteröppningar in mot kyrkan finns bevarad i tornets andra våning. Mellan fönsteröppningarna finns rester av ett litet altare.

5 Garphyttans nationalpark

Mellan Vintrosa och Garphyttan ligger Garphyttans Nationalpark. Gör gärna en liten avstickare och besök Europas äldsta nationalpark. Den bildades 1909 tillsammans med 8 andra naturområden. Samtliga låg i Sverige varav Sarek och Abisko tillhör de mest kända.

6 Garphyttans industrimuseum

Vid foten av Kilsbergen intill vägen mot Ånnaboda ligger det här lilla fina industrimuseet. Industrin startade 1906 då man bearbetade tråd och slog linor. Efter hand ändrades produktionen till oljehärdad ventilfjädertråd samt ventilfjädrar som används inom bilindustrin. Museet finns i den ursprungliga industribyggnadaen och innehåller bland annat en maskinhall med maskiner som har tillverkat tråd och gjort fjädrar. I stora hallen visas en hel del fotografier från företagets start år 1906 till nutid, samt två utställningar, en om lokalhistoria och en motorsågsutställning. Av och till sätter man upp en gammaldags skolsal och har dessutom tillfälliga utställningar.

7 Svalnässtugan

I anslutning till naturreservatet Tysslingen finns en vacker raststuga med utsikt över sjön och betesmarkerna. Läs mer om Svalnässtugan på Örebro kommuns hemsida

8 De tre gravhögarna

De tre stora gravhögarna vid Tysslinge kyrka är vad som idag återstår av ett numera bortodlat järnåldersgravfält (500 f kr till 1050 e kr). Den sydvästligaste högen är störst – 16 m i diameter, och tre meter hög. Högarna ligger strax väster om Tysslinge kyrka och kan ses från vägen mot Latorp.

9 Tysslinge kyrka

Kyrkan ligger i Tysslinge by. Den byggdes sannolikt på 1200-talet men är ombyggd i omgångar, senast på 1820-talet. I Tysslinge finns också en skola, byggd 1954, när Tysslinge fortfarande var egen kommun.