Ledbeskrivning Lången runt:

1 Startplats: Örebro slott

På slottet finns cykeluthyrning, toaletter och en slottsbutik med turistinformation. Här finns också Lill-Annas kafé som erbjuder lunch och fika.

Cykla norrut över bron med det vita huset. Innan du når det ståtliga centralpalatset med Bio Roxy tar du in på Slottsgatan och cyklar fram till Järnvägsgatan där du tar vänster. Vid Storgatan tar du höger och följer cykelbanan genom norr förbi Bromsplan mot Svampen.

2 Svampen

Svampen är byggd 1956 - 57, är 58 m hög och har en vattenreservoar som rymmer 9000 m3. Från utsiktsplattformen har du utsikt över hela Örebro med omnejd. Här finns också kafé och restaurang.

Från Svampen fortsätter du norrut genom Boglundsängen och sväng höger i Lillån mot Kåvi.

3 Älgastenen

Utefter en liten vägstump till höger precis förbi f. d. skolan ligger Älgastenen – ett 12 m högt flyttblock, ett så kallat jättekast. Tänk på att stenen ligger vid en privat tomt, visa hänsyn.

För att besöka Älgastenen, ta höger direkt efter vägen mot Vivalla. Väl tillbaka fortsätter du norrut mot Kåvi.

4 Kåviängen

En löväng som domineras av hassel och med örtrik flora. På 1950-talet började röjning av området, som höll på att växa igen. Naturreservat sedan 1968.

Om du har svängt höger ner till Kåviängen tar du höger upp på vägen mot Kåvi igen.

5 Kåvi säteri

Kåvi är en vacker gård med en lång allé och stora ekonomibyggnader som omnämns redan på 1300-talet. Säteribildning skedde på 1600-talet. Egendomen har genom åren haft många olika ägare.

Vägen passerar genom en vacker allé och svänger sedan tvärt vänster framför herrgården.

6 Kyrkspången

Kyrkspången förbinder sedan 1993 Nävesta och Gottsätter. På västra sidan finns en mindre grillplats.

Här kan du korta av turen och vända tillbaka mot Örebro. Ta höger på grusvägen ner mot Hultabacken och sedan höger igen när du är ute på ängen.

7 Sollidens kursgård

Byggd på 30-talet som sommarhus. Idag drivs här konferens, kafé och logi i Svenska Kyrkans regi. På somrarna drivs här ett populärt sommarkafé. Serveringen är kravmärkt. En perfekt plats att stanna till över natten eller ta en redig fika innan turens andra halva tar vid.

Ta höger på vägen in mot Axbergs kyrka när du har passerat Långens norra ände.

 

8 Lången

Sjön Lången (Södra, Mellan, Norra) tillhör via Lillån och Hjälmaren Eskilstunaåns avrinningsområde. Föreningen för Långensjöarnas bevarande försöker genom olika åtgärder bromsa den igenväxning som hotar sjön. Ett synligt bevis på föreningens arbete är bland annat Kyrkspången.

Fortsätt längs vägen mot Axbergs kyrka.

9 Sommarvillorna

Utefter vägen till Axbergs kyrka ligger flera stora villor, byggda på 20 – 30-talen av välsituerade örebroare som sommarhus. Vid vägens östra sida, i ett litet rött hus hyrde David Björling med sina pojkar sommarnöje omkring 1916. Jussi Björling har både badat och metat i Lången.

Fortsätt längs vägen mot Axbergs kyrka, när du har kyrkan framför dig svänger du höger in på vägen.

10 Axbergs kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Sin nuvarande storlek fick kyrkan på 1700-talet. En gammal port, så kallad stiglucka, till kyrkogården finns bevarad.

Ta höger in mot Kårsta när du har Axbergs kyrka framför dig. Följ vägen förbi Kårsta Golfklubb och Yxsta. Ta det försiktigt när du passerar spåren, respektera bommarna och se dig för, här går både godståg och tågen mellan Örebro och Arboga/Frövi.

När du kommit över spåren och trampat upp för backen tar du höger och fortsätter mot Hovsta.

11 Hovsta kyrka

Kyrkans äldsta delar dateras från 1100-talet. Tornet från 1200-talet och nuvarande tornspiran från början på 1700-talet. Kyrkans nuvarande längd fick den i slutet på 1700-talet.

Du är nu tillbaka på sträckan du startade på, följ vägen in mot stan.

Lången runt

Landsväg
Standardcykel
Asfalt
Bad
Tåg
Boende
Servering
Lången runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

Upplev de vackra omgivningarna kring sjön Lången. Här möts en spännande natur- och kulturmiljö. Du kan välja att cykla leden på en dag eller dela upp den på två dagar, då det finns boende precis där leden vänder tillbaka mot Örebro.


Ledbeskrivning Lången runt:

1 Startplats: Örebro slott

På slottet finns cykeluthyrning, toaletter och en slottsbutik med turistinformation. Här finns också Lill-Annas kafé som erbjuder lunch och fika.

Cykla norrut över bron med det vita huset. Innan du når det ståtliga centralpalatset med Bio Roxy tar du in på Slottsgatan och cyklar fram till Järnvägsgatan där du tar vänster. Vid Storgatan tar du höger och följer cykelbanan genom norr förbi Bromsplan mot Svampen.

2 Svampen

Svampen är byggd 1956 - 57, är 58 m hög och har en vattenreservoar som rymmer 9000 m3. Från utsiktsplattformen har du utsikt över hela Örebro med omnejd. Här finns också kafé och restaurang.

Från Svampen fortsätter du norrut genom Boglundsängen och sväng höger i Lillån mot Kåvi.

3 Älgastenen

Utefter en liten vägstump till höger precis förbi f. d. skolan ligger Älgastenen – ett 12 m högt flyttblock, ett så kallat jättekast. Tänk på att stenen ligger vid en privat tomt, visa hänsyn.

För att besöka Älgastenen, ta höger direkt efter vägen mot Vivalla. Väl tillbaka fortsätter du norrut mot Kåvi.

4 Kåviängen

En löväng som domineras av hassel och med örtrik flora. På 1950-talet började röjning av området, som höll på att växa igen. Naturreservat sedan 1968.

Om du har svängt höger ner till Kåviängen tar du höger upp på vägen mot Kåvi igen.

5 Kåvi säteri

Kåvi är en vacker gård med en lång allé och stora ekonomibyggnader som omnämns redan på 1300-talet. Säteribildning skedde på 1600-talet. Egendomen har genom åren haft många olika ägare.

Vägen passerar genom en vacker allé och svänger sedan tvärt vänster framför herrgården.

6 Kyrkspången

Kyrkspången förbinder sedan 1993 Nävesta och Gottsätter. På västra sidan finns en mindre grillplats.

Här kan du korta av turen och vända tillbaka mot Örebro. Ta höger på grusvägen ner mot Hultabacken och sedan höger igen när du är ute på ängen.

7 Sollidens kursgård

Byggd på 30-talet som sommarhus. Idag drivs här konferens, kafé och logi i Svenska Kyrkans regi. På somrarna drivs här ett populärt sommarkafé. Serveringen är kravmärkt. En perfekt plats att stanna till över natten eller ta en redig fika innan turens andra halva tar vid.

Ta höger på vägen in mot Axbergs kyrka när du har passerat Långens norra ände.

 

8 Lången

Sjön Lången (Södra, Mellan, Norra) tillhör via Lillån och Hjälmaren Eskilstunaåns avrinningsområde. Föreningen för Långensjöarnas bevarande försöker genom olika åtgärder bromsa den igenväxning som hotar sjön. Ett synligt bevis på föreningens arbete är bland annat Kyrkspången.

Fortsätt längs vägen mot Axbergs kyrka.

9 Sommarvillorna

Utefter vägen till Axbergs kyrka ligger flera stora villor, byggda på 20 – 30-talen av välsituerade örebroare som sommarhus. Vid vägens östra sida, i ett litet rött hus hyrde David Björling med sina pojkar sommarnöje omkring 1916. Jussi Björling har både badat och metat i Lången.

Fortsätt längs vägen mot Axbergs kyrka, när du har kyrkan framför dig svänger du höger in på vägen.

10 Axbergs kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Sin nuvarande storlek fick kyrkan på 1700-talet. En gammal port, så kallad stiglucka, till kyrkogården finns bevarad.

Ta höger in mot Kårsta när du har Axbergs kyrka framför dig. Följ vägen förbi Kårsta Golfklubb och Yxsta. Ta det försiktigt när du passerar spåren, respektera bommarna och se dig för, här går både godståg och tågen mellan Örebro och Arboga/Frövi.

När du kommit över spåren och trampat upp för backen tar du höger och fortsätter mot Hovsta.

11 Hovsta kyrka

Kyrkans äldsta delar dateras från 1100-talet. Tornet från 1200-talet och nuvarande tornspiran från början på 1700-talet. Kyrkans nuvarande längd fick den i slutet på 1700-talet.

Du är nu tillbaka på sträckan du startade på, följ vägen in mot stan.