">


Ledbeskrivning Tysslingen runt:

1 Karlslunds herrgård

Leden startar vid Karlslunds herrgård i västra Örebro. Herrgården har sitt ursprung i den kungsladugård som anlades här under Hertig Karls tid i slutet av 1500-talet och som kom att utvecklas till ett mönsterjordbruk där många tekniska innovationer utvecklades. Idag ger Karlslund en sällsynt väl bevarad bild av en stor mellansvensk herrgård från 1800-talet. Ett nittiotal byggnader finns bevarade, några från 1700-talet och flera från 1800-talet. Här finns förutom den vackra mangårdsbyggnaden - stall, ridhus, arbetarbostäder, kraftstation och krogstuga. I den gamla kvarnen finns ett intressant tekniskt museum. Under sommaren finns flera caféer i Karlslund, bland annat i herrgårdsbyggnaden.

Från Karlslund siktar du mot fälten och följer ån till broarna. Fortsätt rakt österut på den gamla banvallen.

2 Lindbacka bruk

Lindbacka bruk ligger ett par kilometer uppströms längs Svartån från Karlslund och bär på minnen från områdets historia som landets skocentrum. I de gamla lokalerna har både garveri och fabrik för gummisulor funnits. Idag 2021 utvecklas Lindbacka till ett spännande besöksmål med galleri, mathantverk och evenemang.

3 Svartåbanan

Delar av leden går på den gamla banvallen efter Svartåbanan. Järnvägen, som gick mellan Örebro och Svartå, lades ned 1985 och rälsen revs upp sex år senare. Delar av banvallen har idag gjorts om till cykelväg.

4 Tysslinge kyrka

Kyrkan ligger i Tysslinge by. Den byggdes sannolikt på 1200-talet men är ombyggd i omgångar, senast på 1820-talet. I Tysslinge finns också en skola, byggd 1954, när Tysslinge fortfarande var egen kommun.

5 De tre gravhögarna

De tre stora gravhögarna vid Tysslinge kyrka är vad som idag återstår av ett numera bortodlat järnåldersgravfält (500 f kr till 1050 e kr). Den sydvästligaste högen är störst – 16 m i diameter, och tre meter hög. Högarna ligger strax väster om Tysslinge kyrka och kan ses från vägen mot Latorp.

Från Tysslinge fortsätter leden längs Tysslingen på grusväg.

6 Svalnässtugan

I anslutning till naturreservatet Tysslingen finns en vacker raststuga med utsikt över sjön och betesmarkerna. Läs mer om Svalnässtugan på Örebro kommuns hemsida

 

7 Ruinen

Längst i norr ligger den så kallade Ruinen, resterna av en gammal bysmedja. Idag är det istället en plats för fågelskådning. Här kan man se stora mängder sångsvan under mars och april. Här rastar också stora mängder gäss, vadare och änder. Det är också en bra plats för sträckande rovfåglar.

8 Rånnesta

Rånnesta är centrum för fågelskådningen vid Tysslingen. Guidade turer kan bokas. Här finns parkering, toalett och picknickbord.

9 Fågeltornet

Tornet är byggt i tre plan varav det nedre är handikappanpassat. Soptunna, toalett och rastbord finns
i anslutning till tornet. Sedan mitten av 1980-talet har stora resurser satsats på en genomgripande restaurering av området. Strandängarna har röjts från sly. Nötkreatur betar åter på markerna. Idag är Tysslingen på väg att få det utseende den hade för 150 år sedan.

10 Tysslingestugan

Raststugan är öppen dagligen under säsong. Här finns möjlighet till enklare övernattning med vedspis och britsar. Toalett med handikappanpassad ramp finns.

11 Gräve kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. En läktare med fönsteröppningar in mot kyrkan finns bevarad i tornets andra våning. Mellan fönsteröppningarna finns rester av ett litet altare.

Tysslingen runt

Standardcykel
Asfalt
Grus
Tåg
Boende
Servering
Tysslingen runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

Upplev det natursköna landskapet runt den näringsrika slättsjön Tysslingen. I väster följer leden siluetten av Kilsbergen – "De Blå Bergen". Tysslingen är mest känd för de tusentals sångsvanar, som varje år rastar under några tidiga vårveckor. Men Tysslingen har ett mycket rikt fågelliv året om. Varje år ses 160-180 arter i området. Tysslingen runt är skyltat med blå dekaler. Du kan cykla i båda riktningarna.


Ledbeskrivning Tysslingen runt:

1 Karlslunds herrgård

Leden startar vid Karlslunds herrgård i västra Örebro. Herrgården har sitt ursprung i den kungsladugård som anlades här under Hertig Karls tid i slutet av 1500-talet och som kom att utvecklas till ett mönsterjordbruk där många tekniska innovationer utvecklades. Idag ger Karlslund en sällsynt väl bevarad bild av en stor mellansvensk herrgård från 1800-talet. Ett nittiotal byggnader finns bevarade, några från 1700-talet och flera från 1800-talet. Här finns förutom den vackra mangårdsbyggnaden - stall, ridhus, arbetarbostäder, kraftstation och krogstuga. I den gamla kvarnen finns ett intressant tekniskt museum. Under sommaren finns flera caféer i Karlslund, bland annat i herrgårdsbyggnaden.

Från Karlslund siktar du mot fälten och följer ån till broarna. Fortsätt rakt österut på den gamla banvallen.

2 Lindbacka bruk

Lindbacka bruk ligger ett par kilometer uppströms längs Svartån från Karlslund och bär på minnen från områdets historia som landets skocentrum. I de gamla lokalerna har både garveri och fabrik för gummisulor funnits. Idag 2021 utvecklas Lindbacka till ett spännande besöksmål med galleri, mathantverk och evenemang.

3 Svartåbanan

Delar av leden går på den gamla banvallen efter Svartåbanan. Järnvägen, som gick mellan Örebro och Svartå, lades ned 1985 och rälsen revs upp sex år senare. Delar av banvallen har idag gjorts om till cykelväg.

4 Tysslinge kyrka

Kyrkan ligger i Tysslinge by. Den byggdes sannolikt på 1200-talet men är ombyggd i omgångar, senast på 1820-talet. I Tysslinge finns också en skola, byggd 1954, när Tysslinge fortfarande var egen kommun.

5 De tre gravhögarna

De tre stora gravhögarna vid Tysslinge kyrka är vad som idag återstår av ett numera bortodlat järnåldersgravfält (500 f kr till 1050 e kr). Den sydvästligaste högen är störst – 16 m i diameter, och tre meter hög. Högarna ligger strax väster om Tysslinge kyrka och kan ses från vägen mot Latorp.

Från Tysslinge fortsätter leden längs Tysslingen på grusväg.

6 Svalnässtugan

I anslutning till naturreservatet Tysslingen finns en vacker raststuga med utsikt över sjön och betesmarkerna. Läs mer om Svalnässtugan på Örebro kommuns hemsida

 

7 Ruinen

Längst i norr ligger den så kallade Ruinen, resterna av en gammal bysmedja. Idag är det istället en plats för fågelskådning. Här kan man se stora mängder sångsvan under mars och april. Här rastar också stora mängder gäss, vadare och änder. Det är också en bra plats för sträckande rovfåglar.

8 Rånnesta

Rånnesta är centrum för fågelskådningen vid Tysslingen. Guidade turer kan bokas. Här finns parkering, toalett och picknickbord.

9 Fågeltornet

Tornet är byggt i tre plan varav det nedre är handikappanpassat. Soptunna, toalett och rastbord finns
i anslutning till tornet. Sedan mitten av 1980-talet har stora resurser satsats på en genomgripande restaurering av området. Strandängarna har röjts från sly. Nötkreatur betar åter på markerna. Idag är Tysslingen på väg att få det utseende den hade för 150 år sedan.

10 Tysslingestugan

Raststugan är öppen dagligen under säsong. Här finns möjlighet till enklare övernattning med vedspis och britsar. Toalett med handikappanpassad ramp finns.

11 Gräve kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. En läktare med fönsteröppningar in mot kyrkan finns bevarad i tornets andra våning. Mellan fönsteröppningarna finns rester av ett litet altare.