" />

1 Startplats Hjulsjö

Leden startar vid gamla skolan i Hjulsjö. Här finns parkering, ställplatser, omklädning och cykeltvätt. Du kan hyra cykel och sommartid driver Hjulsjö MTB ett litet fik vid startplatsen. Dessutom finns en teknikbana med tre spår. Missa inte att beundra den vackra spånklädda timmerkyrkan.

Åk över fotbollsplanen och följ grusvägen cirka 3,5 km. Ta vänster in på en stig, sväng höger ut på grusvägen igen mot Björksjön.

2 Banvallen

Resterna av Bredsjö-Degerfors Järnväg från 1894. Järnvägarna i Bergslagen var viktiga för att transportera det tunga järnet från hyttorna till hamnarna. Du kan följa Banvallen hela vägen från Hjulsjö till Gyttorp vid Pershyttan.

Efter gamla järnvägen tar ni vänster ut på asfaltsvägen mot Bredsjö, cirka 200 m höger in mot Grönälven och följ sedan grusvägen höger mot Hjulsjö. Tag vänster ut på stora vägen och mot Hjulsjö.

3 Bredsjö

I nästan 300 år framställdes järn i hyttan i Bredsjö. Från 1902 åkte malmen linbana från gruvan Ösjöberg. Kvar finns de vackra herrgårdarna. Järnproduktionen har bytts till ostproduktion, i Bredsjö produceras landets förmodligen finaste blåmögelost - Bredsjö Blå. Mer om Bredsjö

Kör genom byn ut på gamla järnvägen mot Hjulsjö. Njut av de fina vyerna över Lilla Bredsjön.

4 Gruvområde

Här ser du tydliga spår av Gunnarsbergsgruvorna, Grängshyttegruvan, Picklabergsgruvan och Ryttarbäcksgruvorna.

Stigen går längs en gammal transportbana, här och var ligger lämningar av gamla vagnar och liknande i skogen. När du kommer till gruvhålen passerar du mitt mellan gruvhålen.

Bredsjö - MTB 6

Mountainbike
Stig
Grus
Boende
Servering
Omklädning
Uthyrning
Bredsjö - MTB 6 GPS Höjdkurva
Skriv ut

En fin tur till Bredsjö. Lättcyklad inledning på den gamla banvallen upp till Bredsjö. Sedan följer mer utmanande stigpartier. Missa inte att göra ett stopp för fika vid Bredsjö blå ostkafé.

Skyltad:
MTB Röd 6

1 Startplats Hjulsjö

Leden startar vid gamla skolan i Hjulsjö. Här finns parkering, ställplatser, omklädning och cykeltvätt. Du kan hyra cykel och sommartid driver Hjulsjö MTB ett litet fik vid startplatsen. Dessutom finns en teknikbana med tre spår. Missa inte att beundra den vackra spånklädda timmerkyrkan.

Åk över fotbollsplanen och följ grusvägen cirka 3,5 km. Ta vänster in på en stig, sväng höger ut på grusvägen igen mot Björksjön.

2 Banvallen

Resterna av Bredsjö-Degerfors Järnväg från 1894. Järnvägarna i Bergslagen var viktiga för att transportera det tunga järnet från hyttorna till hamnarna. Du kan följa Banvallen hela vägen från Hjulsjö till Gyttorp vid Pershyttan.

Efter gamla järnvägen tar ni vänster ut på asfaltsvägen mot Bredsjö, cirka 200 m höger in mot Grönälven och följ sedan grusvägen höger mot Hjulsjö. Tag vänster ut på stora vägen och mot Hjulsjö.

3 Bredsjö

I nästan 300 år framställdes järn i hyttan i Bredsjö. Från 1902 åkte malmen linbana från gruvan Ösjöberg. Kvar finns de vackra herrgårdarna. Järnproduktionen har bytts till ostproduktion, i Bredsjö produceras landets förmodligen finaste blåmögelost - Bredsjö Blå. Mer om Bredsjö

Kör genom byn ut på gamla järnvägen mot Hjulsjö. Njut av de fina vyerna över Lilla Bredsjön.

4 Gruvområde

Här ser du tydliga spår av Gunnarsbergsgruvorna, Grängshyttegruvan, Picklabergsgruvan och Ryttarbäcksgruvorna.

Stigen går längs en gammal transportbana, här och var ligger lämningar av gamla vagnar och liknande i skogen. När du kommer till gruvhålen passerar du mitt mellan gruvhålen.