" />

1 Startplats Digerberget

Starta vid Digerbergets friluftsanläggning. Här finns parkering, pumptrack, ett par teknikbanor och vattenkran sommartid.

Cykla rakt fram förbi klubbstugan, håll rakt fram. Passerar du över Lerkesån har du kommit fel. Följ den bredare stigen i drygt 2 km. m. Vid en skarp högersväng tar du av på en rolig, teknisk och kuperad singeltrack som leder ut på Ramshyttevägen. Leden svänger direkt vänster in längs förlängningen av en kanal. Du ska köra på höger sida av kanalen.

2 Kanalen

Vatten var den viktigaste källan till kraft i gamla tiders järnbruk. Det är en av anledningarna till att sjörika Bergslagen hade så många hyttor och gruvor. När produktionen ökade behövde vattnet styras. Därför användes system av kanaler på många håll. Kanalen från Lärkesån till Dammsjön är en sådan, mer än hundra år gammal.

Den tekniska stigen fortsätter och blir ännu finare och roligare. Många spänger och broar tränar balansen, även om de är breda och inte svåra att cykla på. Stigen kommer vid Lilla Ramsjön.

OBS! Du kommer vid två tillfällen att befinna dig i ett naturreservat. Tänk på att vara varsam med naturen samt att inte kliva i ån/kanalen någonstans, då naturreservatet gäller flodpärlmusslor som lever där

3 Lilla Rammsjön

Vid Lilla Rammsjön finns en fin rastplats med vindskydd och badmöjligheter.

Leden lämnar skidspåret för att klättra uppför en brant backe. När du når grusvägen tar du vänster och följer vägen en kort bit innan du åter svänger vänster ut på ett hygge. Håll utkik efter skylten så att du inte missar avtaget till vänster. Efter hygget är du åter på skidspåret och svart skylt utan nummer visar vägen.

Efter en knapp kilometer kommer du en kort bit att åka motsatt riktning på leden. Du svänger höger in på ”Lilla slingan” på skidspåret. Vid vändplanen tar stigen av in i skogen. Rolig och teknisk cykling genom lärkskog, tar dig till toppen av Digerberget.

4 Digerberget

"Diger" betyder stor, här klättrar du upp på över 200 meters höjd över havet. Genom träden kan du skymta Nora och Norasjön.

Där väljer du själv vilken utmaning du vill ha, genom att välja nerfart. Leden är skyltad längs den lättaste nedfarten.

Bäverslingan - MTB 4

Mountainbike
Stig
Grus
Stök
Bäverslingan - MTB 4 GPS Höjdkurva
Skriv ut

Den här leden är för dig som gillar spänger och rötter. Efter uppvärmningen längs grusväg väntar maxad cykling på lagom utmanande singeltracks. I slutet kan du välja att ta Digerbergets enda downhillbana utför.

Skyltad:
MTB Svart 4

1 Startplats Digerberget

Starta vid Digerbergets friluftsanläggning. Här finns parkering, pumptrack, ett par teknikbanor och vattenkran sommartid.

Cykla rakt fram förbi klubbstugan, håll rakt fram. Passerar du över Lerkesån har du kommit fel. Följ den bredare stigen i drygt 2 km. m. Vid en skarp högersväng tar du av på en rolig, teknisk och kuperad singeltrack som leder ut på Ramshyttevägen. Leden svänger direkt vänster in längs förlängningen av en kanal. Du ska köra på höger sida av kanalen.

2 Kanalen

Vatten var den viktigaste källan till kraft i gamla tiders järnbruk. Det är en av anledningarna till att sjörika Bergslagen hade så många hyttor och gruvor. När produktionen ökade behövde vattnet styras. Därför användes system av kanaler på många håll. Kanalen från Lärkesån till Dammsjön är en sådan, mer än hundra år gammal.

Den tekniska stigen fortsätter och blir ännu finare och roligare. Många spänger och broar tränar balansen, även om de är breda och inte svåra att cykla på. Stigen kommer vid Lilla Ramsjön.

OBS! Du kommer vid två tillfällen att befinna dig i ett naturreservat. Tänk på att vara varsam med naturen samt att inte kliva i ån/kanalen någonstans, då naturreservatet gäller flodpärlmusslor som lever där

3 Lilla Rammsjön

Vid Lilla Rammsjön finns en fin rastplats med vindskydd och badmöjligheter.

Leden lämnar skidspåret för att klättra uppför en brant backe. När du når grusvägen tar du vänster och följer vägen en kort bit innan du åter svänger vänster ut på ett hygge. Håll utkik efter skylten så att du inte missar avtaget till vänster. Efter hygget är du åter på skidspåret och svart skylt utan nummer visar vägen.

Efter en knapp kilometer kommer du en kort bit att åka motsatt riktning på leden. Du svänger höger in på ”Lilla slingan” på skidspåret. Vid vändplanen tar stigen av in i skogen. Rolig och teknisk cykling genom lärkskog, tar dig till toppen av Digerberget.

4 Digerberget

"Diger" betyder stor, här klättrar du upp på över 200 meters höjd över havet. Genom träden kan du skymta Nora och Norasjön.

Där väljer du själv vilken utmaning du vill ha, genom att välja nerfart. Leden är skyltad längs den lättaste nedfarten.