Pershyttans längsta led som bitvis är riktigt tuff. Ansluter till Ånnabodas leder och du kan binda ihop dem för att få en heldag ute med lunch i Ånnaboda.

OBS! På startskyltarna är leden 27 kilometer och vänder vid Skrikarboda. Skyltning och GPX fortsätter mot Tomasboda vilket gör leden drygt 40 kilometer. För den kortare varianten, ladda ner denna GPX-fil istället

Se till att du laddar ner GPX-filen. Du kommer bitvis att vara långt ifrån vägar och hus. Kilsbergsturen går över Bofors skjutfält. Ring 0586-84021 eller gå in på www.skjutfalten.se för att se aktuella avlysningar innan du ger dig ut på leden.

Skyltad:
MTB Svart 8

">


Ledbeskrivning Kilsbergsturen - MTB 8:

Kilsbergsturen - MTB 8

Mountainbike
Grus
Stig
Utsikt
Bad
Kilsbergsturen - MTB 8 GPS Höjdkurva
Skriv ut

Pershyttans längsta led som bitvis är riktigt tuff. Ansluter till Ånnabodas leder och du kan binda ihop dem för att få en heldag ute med lunch i Ånnaboda.

OBS! På startskyltarna är leden 27 kilometer och vänder vid Skrikarboda. Skyltning och GPX fortsätter mot Tomasboda vilket gör leden drygt 40 kilometer. För den kortare varianten, ladda ner denna GPX-fil istället

Se till att du laddar ner GPX-filen. Du kommer bitvis att vara långt ifrån vägar och hus. Kilsbergsturen går över Bofors skjutfält. Ring 0586-84021 eller gå in på www.skjutfalten.se för att se aktuella avlysningar innan du ger dig ut på leden.

Skyltad:
MTB Svart 8


Ledbeskrivning Kilsbergsturen - MTB 8: