">


Ledbeskrivning Rammsjön runt:

1 Startplats Pershyttan

I Pershyttan finns ett infocenter med toalett och vattenkran, parkering och ställplatser.

Gamla Pershyttan är en unik bergsmansby med otaliga minnen från gruvdrift och järnbruk, många av dem är välbevarade. Området är välskyltat och besökscentrets utställning är öppet året om. Kommer du hit sommartid finns det möjlighet att se det 11 meter höga vattenhjulet, gå ner i en riktig gruva eller fika i ett gammalt tåg. Läs mer om Pershyttan på Bergslagen.se

Sväng vänster ut på grusvägen (Örebrovägen) och efter drygt en kilometer börjar klättringen uppför den kilometerlånga backen mot Rammsjön.

2 Skjutfältet (!)

Vid Larssjön kommer du in på Skjutfältet och det är viktigt att du kollar om skjutning pågår. www.skjutfalten.se eller 0586-68001. Är området avlyst är det förbjudet att cykla över skjutfältet. Det gäller din egen säkerhet! Skarp ammunition används! Rör absolut inga blindgångare! 

Vid Larssjön tar du höger och följer skyltningen i vänstervarv runt sjöarna.

3 Rammsjön

En vacker bergssjö med många vikar, uddar och små öar. På gamla kartor heter denna sjö Dammsjön, som så många andra sjöar i denna trakt.

Efter brant utförslöpa väntar skarp vänstersväng ut på Örebrovägen. Se upp för bilar när du svänger ut! Njut av utsikten över Rammsjön på vägen tillbaka mot badplatsen och rulla sen snabbt utför backen samma väg tillbaka.

Rammsjön runt

Grusracer
Grus
Bad
Rammsjön runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

Härligt grus, vackra miljöer och många backar. Rammsjön runt går till hälften längs trafikerad grusväg. Den går att starta vid Rammsjön för kortare och lättare tur! Du kan göra några olika varianter av leden beroende på hur jobbigt eller teknisk tur du vill ha.

Skyltad:
MTB Grön 10


Ledbeskrivning Rammsjön runt:

1 Startplats Pershyttan

I Pershyttan finns ett infocenter med toalett och vattenkran, parkering och ställplatser.

Gamla Pershyttan är en unik bergsmansby med otaliga minnen från gruvdrift och järnbruk, många av dem är välbevarade. Området är välskyltat och besökscentrets utställning är öppet året om. Kommer du hit sommartid finns det möjlighet att se det 11 meter höga vattenhjulet, gå ner i en riktig gruva eller fika i ett gammalt tåg. Läs mer om Pershyttan på Bergslagen.se

Sväng vänster ut på grusvägen (Örebrovägen) och efter drygt en kilometer börjar klättringen uppför den kilometerlånga backen mot Rammsjön.

2 Skjutfältet (!)

Vid Larssjön kommer du in på Skjutfältet och det är viktigt att du kollar om skjutning pågår. www.skjutfalten.se eller 0586-68001. Är området avlyst är det förbjudet att cykla över skjutfältet. Det gäller din egen säkerhet! Skarp ammunition används! Rör absolut inga blindgångare! 

Vid Larssjön tar du höger och följer skyltningen i vänstervarv runt sjöarna.

3 Rammsjön

En vacker bergssjö med många vikar, uddar och små öar. På gamla kartor heter denna sjö Dammsjön, som så många andra sjöar i denna trakt.

Efter brant utförslöpa väntar skarp vänstersväng ut på Örebrovägen. Se upp för bilar när du svänger ut! Njut av utsikten över Rammsjön på vägen tillbaka mot badplatsen och rulla sen snabbt utför backen samma väg tillbaka.