">


Ledbeskrivning Västra bergen - MTB 9:

Västra bergen - MTB 9

Grusracer
Mountainbike
Grus
Västra bergen - MTB 9 GPS Höjdkurva
Skriv ut

Mest grus och skogsväg men med kortare fina stigavsnitt. Passerar väg 244 två gånger och följer den också i ca 400 m.

Skyltad:


Ledbeskrivning Västra bergen - MTB 9: