Utmanande led med tekniska inslag och snabb utförsåkning.

Alla leder i Nyhyttan avstängda lördag den 11:e juni pga rally

Efter uppvärmningen på grusväg uppför tar du dig in i mossig trollskog med vindlande utförskörning innan du bryter ut i luftig lövskog som på sommaren blir till gröna tunnlar. Efter ett par svängar uppför och utför rullar du nedför backen och möter upp den brusande Rastälven vid den gamla vattensågen.

Denna led är ny för säsongen 2021, återkoppla gärna kring din upplevelse till oss.

">


Ledbeskrivning Paradisrundan:

Paradisrundan

Mountainbike
Stig
Grus
Stök
Flowigt
Boende
Uthyrning
Paradisrundan GPS Höjdkurva
Skriv ut

Utmanande led med tekniska inslag och snabb utförsåkning.

Alla leder i Nyhyttan avstängda lördag den 11:e juni pga rally

Efter uppvärmningen på grusväg uppför tar du dig in i mossig trollskog med vindlande utförskörning innan du bryter ut i luftig lövskog som på sommaren blir till gröna tunnlar. Efter ett par svängar uppför och utför rullar du nedför backen och möter upp den brusande Rastälven vid den gamla vattensågen.

Denna led är ny för säsongen 2021, återkoppla gärna kring din upplevelse till oss.


Ledbeskrivning Paradisrundan: