Rapportera fel på MTB-lederna

Har du upptäckt att det saknas skyltar, en bro är trasig eller att det har rastat träd över leden. Hjälp oss med att rapportera fel.  Den bästa hjälpen får vi om du kan markera var felet är på en karta eller om du kan skicka gps-koordinaterna. Ett tips är att ta fram kartbilden på din telefon och låta gps-en visa var du är. Zooma in området, låt någon beteckning vara med i bilden, tex ett bynamn, en väg eller liknande så att man kan orientera sig, fota av och skicka. Har du gps kan du också välja en waypoint och ta fram bilden när du kommer hem. Alla kreativa lösningar tas tacksamt emot.

Kontakta respektive områdesansvarige. För:


Ånnaboda

Åsa Wistrand

Verksamhetsansvarig planerare friluftsliv, Örebro kommun  Kultur och fritidsförvaltningen

Tel: 019-21 43 43, asa.a.wistrand@orebro.se

 

Pershyttan/Nora

Du rapporterar fel på lederna i Pershyttan/Nora här: kenneth.persson@bergslagens-kt.se

Sevicecenter: 0587-55 00 40,  dagtid 8-16 eller här: https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/104/Default

Du kan också rapportera fel genom att ladda ner appen

http://www.bergslagens-kt.se/kontaktaoss/samhallsbyggnadbergslagenappen.4.7a7c1e1a151abe0dc6e2bc7.html 

 

Lekeberg

Glen Jarleskog

070-769 11 96

Lindesberg 

Jonas Andersson

Hjulsjö

Thord Lindberg

070-541 32 46

Kumla

Kommunens servicecenter
019-58 80 00   

Askersund

MTB-leder@askersund.se

 

Breven

Stig Israelsson
Kilsmo IK
070-571 48 25

Övergripande frågor som rör alla områden

Bergslagen cycling