Ledbeskrivning Löaturen:

1 Nora

När Carl von Linné besökte Nora 1746 fann han "en liten stad med två långa och räta gator, tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen av trä med en våning, dock snygga". Även om staden är betydligt större idag är det fortfarande de snygga trähusen som är stadens själ och hjärta. Här finns ett flertal boenden, restauranger och butiker vilket gör Nora till en perfekt start eller ett delmål på rundan.

Med start i Nora (vid Järntorgsskolan) tar du höger från Storgatan till Hagbyvägen. Håll vänster på Fibbetorpsvägen och sen vänster igen på Esstorpsvägen. Nu är det bara att följa vägen till Striberg.

2 Striberg

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967 bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

I Striberg tar du höger mot Järnboås och Klacka Lerberg.

3 Klacka-Lerbergs gruvpark

Bråddjupa gruvhål med tvärbranta väggar och längst ned en kolsvart vattenyta. I Klacka och Lerberg har man brutit järnmalm sedan medeltiden. Brytningen upphörde 1932. Området ger prov på olika metoder att bryta malmen, från de äldsta med eldens hjälp till den fortfarande moderna dynamiten.

Kör utför den långa utförsbacken och ta höger mot Järnboås.

4 Konunga-stollen

För att frakta ut malm, sten och vatten ur gruvorna behövdes invecklade system av schakt, gångar och transportsystem. Den vanligaste metoden var att hissa upp både malm och vatten ur schakten. För att underlätta transporterna började man 1761 bygga en gruvgång som skulle mynna i det fria, den så kallade Konunga-stollen. De 270 meter långa gruvgången tog hela 100 år att få färdig. De första 53 metrarna skapades med den tidsödande tillmakningsmetoden. Större delen av stollen har sprängts fram med hjälp av krut. Konunga-stollen är numera stängd för besök pga. rasrisk.

5 Järnboås

I Järnboås arrangeras varje år Nordens största hantverksmarknad Larsmäss vid Järnboås bygdegård vacker belägen vid Finnsjöstrand, ett stenkast från Järnboås kyrka. Larsmäss infaller alltid andra helgen i augusti.

Följ vägen ända till Hjulsjö.

6 Hjulsjö kyrka

Hjulsjö kyrka är byggd i tre etapper, första delen som uppfördes var koret och en sal som gick rektangulärt ned mot vapenhuset. Även sakristian till hör den äldsta delen. Denna sal invigdes år 1643, men var inte helt färdig då, dock så pass att gudstjänst kund hållas där. Kyrkan är byggd av s.k. liggtimmer, byggsättet är unikt genom att järntenar och kraftiga sinkor, även de av järn, håller stockarna samman.

I Hjulsjö tar du höger på väg 63 mot Kopparberg. I Stjärnfors tar du höger mot Löa.

7 Löa

Den gamla bergsmanshyttan i Löa berättar om bergsbruk och järnhantering från en tid då Sverige stod för en tredjedel av världens järnproduktion och där Löa var en av många små byar i Bergslagen som tillsammans bidrog till denna storhetstid. Utgrävningar har dock visat att järnframställning förekom i Löa redan under tidig medeltid.

Hyttan har inte varit igång sedan 1907, men den är idag rustad och bevarad såsom den såg ut på 1890-talet. Kvarnen och sågen, som liksom hyttan var andelsägda, är också bevarade och bidrar till bilden av arbete och vardag i den gamla bergsmansbyn. Hyttelaget fattade gemensamt beslut om hyttans drift och om nödvändig upprustning.

Under 1800-talet köptes många av de små bergsmanshyttorna upp av brukspatroner och storföretag. Men Löabönderna föredrog med envishet och uthållighet att själva driva sin hytta efter gammalt mönster fram till 1907, då hyttan blåstes ner för sista gången. Unikt för Löa är att hyttelaget aldrig har upplösts. Enskilda Löabor är fortfarande delägare i hyttan och hyttstämman fattar årligen beslut i frågor kring hyttan.

Från Löa följer du riksväg 50 söderut till Fanthyttan. Ta höger mot Mårdshyttan och sen vänster mot Nora längs ”Tre sjöars väg”, som tar dig tillbaka till Nora.

Löaturen

Landsväg
Asfalt
Löaturen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Du passerar många Bergslagspärlor på denna runda som börjar på små fina asfaltsvägar hela vägen till Löa, där några mil längs Riksväg 50 väntar. Sedan återigen mindre vägar längs Tre sjöars väg.


Ledbeskrivning Löaturen:

1 Nora

När Carl von Linné besökte Nora 1746 fann han "en liten stad med två långa och räta gator, tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen av trä med en våning, dock snygga". Även om staden är betydligt större idag är det fortfarande de snygga trähusen som är stadens själ och hjärta. Här finns ett flertal boenden, restauranger och butiker vilket gör Nora till en perfekt start eller ett delmål på rundan.

Med start i Nora (vid Järntorgsskolan) tar du höger från Storgatan till Hagbyvägen. Håll vänster på Fibbetorpsvägen och sen vänster igen på Esstorpsvägen. Nu är det bara att följa vägen till Striberg.

2 Striberg

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967 bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

I Striberg tar du höger mot Järnboås och Klacka Lerberg.

3 Klacka-Lerbergs gruvpark

Bråddjupa gruvhål med tvärbranta väggar och längst ned en kolsvart vattenyta. I Klacka och Lerberg har man brutit järnmalm sedan medeltiden. Brytningen upphörde 1932. Området ger prov på olika metoder att bryta malmen, från de äldsta med eldens hjälp till den fortfarande moderna dynamiten.

Kör utför den långa utförsbacken och ta höger mot Järnboås.

4 Konunga-stollen

För att frakta ut malm, sten och vatten ur gruvorna behövdes invecklade system av schakt, gångar och transportsystem. Den vanligaste metoden var att hissa upp både malm och vatten ur schakten. För att underlätta transporterna började man 1761 bygga en gruvgång som skulle mynna i det fria, den så kallade Konunga-stollen. De 270 meter långa gruvgången tog hela 100 år att få färdig. De första 53 metrarna skapades med den tidsödande tillmakningsmetoden. Större delen av stollen har sprängts fram med hjälp av krut. Konunga-stollen är numera stängd för besök pga. rasrisk.

5 Järnboås

I Järnboås arrangeras varje år Nordens största hantverksmarknad Larsmäss vid Järnboås bygdegård vacker belägen vid Finnsjöstrand, ett stenkast från Järnboås kyrka. Larsmäss infaller alltid andra helgen i augusti.

Följ vägen ända till Hjulsjö.

6 Hjulsjö kyrka

Hjulsjö kyrka är byggd i tre etapper, första delen som uppfördes var koret och en sal som gick rektangulärt ned mot vapenhuset. Även sakristian till hör den äldsta delen. Denna sal invigdes år 1643, men var inte helt färdig då, dock så pass att gudstjänst kund hållas där. Kyrkan är byggd av s.k. liggtimmer, byggsättet är unikt genom att järntenar och kraftiga sinkor, även de av järn, håller stockarna samman.

I Hjulsjö tar du höger på väg 63 mot Kopparberg. I Stjärnfors tar du höger mot Löa.

7 Löa

Den gamla bergsmanshyttan i Löa berättar om bergsbruk och järnhantering från en tid då Sverige stod för en tredjedel av världens järnproduktion och där Löa var en av många små byar i Bergslagen som tillsammans bidrog till denna storhetstid. Utgrävningar har dock visat att järnframställning förekom i Löa redan under tidig medeltid.

Hyttan har inte varit igång sedan 1907, men den är idag rustad och bevarad såsom den såg ut på 1890-talet. Kvarnen och sågen, som liksom hyttan var andelsägda, är också bevarade och bidrar till bilden av arbete och vardag i den gamla bergsmansbyn. Hyttelaget fattade gemensamt beslut om hyttans drift och om nödvändig upprustning.

Under 1800-talet köptes många av de små bergsmanshyttorna upp av brukspatroner och storföretag. Men Löabönderna föredrog med envishet och uthållighet att själva driva sin hytta efter gammalt mönster fram till 1907, då hyttan blåstes ner för sista gången. Unikt för Löa är att hyttelaget aldrig har upplösts. Enskilda Löabor är fortfarande delägare i hyttan och hyttstämman fattar årligen beslut i frågor kring hyttan.

Från Löa följer du riksväg 50 söderut till Fanthyttan. Ta höger mot Mårdshyttan och sen vänster mot Nora längs ”Tre sjöars väg”, som tar dig tillbaka till Nora.