Ledbeskrivning Lokarundan:

1 Nora

När Carl von Linné besökte Nora 1746 fann han "en liten stad med två långa och räta gator, tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen av trä med en våning, dock snygga". Även om staden är betydligt större idag är det fortfarande de snygga trähusen som är stadens själ och hjärta. Här finns ett flertal boenden, restauranger och butiker vilket gör Nora till en perfekt start eller ett delmål på rundan.

2 Vikers kyrka

Bergsmän och hemmansägare från 17 byar i trakten ville ha en kyrka att besöka och redan 1807 väcktes ett förslag om att bygga en kyrka. Men det dröjde ända till 1869 innan bygget tog fart. Det var tänkt att kyrkan skulle rymma 350 personer och budgeterades till 16 000 riksdaler. Slutsumman hamnade på dryga 20 000 riksdaler, och först den 6 september 1871 invigdes kyrkan av prosten Oskar Bohm från Nora.

3 Älvhyttan

Den lilla byn tog fart under medeltiden och byggdes upp kring järnhanteringen. Än idag präglas bebyggelsen av de typiska bergsmansgårdarna. Långsmala rödfärgade timmerhus med tak krönta av järnskorstenar. Naturreservatet Älvhytteängen är en välbevarad sloghage (trädbevuxen ängsmmark) som har en lång tradition av slotter och bete. Älvhyttan är värt en avstickare från rutten.

4 Granbergsdals hytta

Den välbevarade hyttan med masugn, rostugn, blåsmaskin och kross anlades på 1640-talet och var i bruk fram till 1925.

5 Loka brunn

Loka brunn har varit kurort sedan 1720 och fick kungliga privilegier 1759. Kurorten var känd för sin välgörande gyttja och sitt hälsobringande vatten. Hit åkte kungligheter och andra för att både turista och kurera sig. Men alla skötte sig tydligen inte. Loka brunn hade under en tid ett eget brunnshäkte och ordningsstadgar och man hade rätt att döma gäster som bröt mot dessa stadgar.

6 Grythyttan

Grythyttan fick stadsprivilegier 1641 men i dagens Grythyttan kan du se bebyggelse som till största delen präglas av 1700-1800 tal. Många tak är belagda med skiffer, och än idag bryts det skiffer i trakten. Det fanns naturligtvis ett gästgiveri i Grythyttan på 1600-talet och det lever fortfarande kvar. Dessutom kan du hitta kulinariska läckerheter runt om hela samhället. TV- och matprofilen har Carl Jan Granqvist har förutom att ha varit källarmästare på Grythyttans gästgivaregård också ansvarat för att bygga upp Måltidens hus i Norden och Restauranghögskolan.

7 Stadra Teater

Om du vill se teater vid Greckens strand så finns programmet på:
www.stadrasommarscen.se

8 Greksåsar

Greksåsars hytta var en av de 25 hyttorna i Noraskogs bergslag under 1500-talet. På hyttplatsen kan du se lämningar efter järnframställningen. Idag finns ett välbesökt kapell i Greksåsar där det ibland anordnas musikkvällar. Läs mer på greksasar.org

Lokarundan

Landsväg
Asfalt
Boende
Servering
Lokarundan GPS Höjdkurva
Skriv ut

Upplev landsvägscykling med mycket Bergslagskänsla. Djupa skogar, spännande kulturmiljöer och vackra sjöar. Flera möjligheter till övernattning och mat finns längs vägen.


Ledbeskrivning Lokarundan:

1 Nora

När Carl von Linné besökte Nora 1746 fann han "en liten stad med två långa och räta gator, tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen av trä med en våning, dock snygga". Även om staden är betydligt större idag är det fortfarande de snygga trähusen som är stadens själ och hjärta. Här finns ett flertal boenden, restauranger och butiker vilket gör Nora till en perfekt start eller ett delmål på rundan.

2 Vikers kyrka

Bergsmän och hemmansägare från 17 byar i trakten ville ha en kyrka att besöka och redan 1807 väcktes ett förslag om att bygga en kyrka. Men det dröjde ända till 1869 innan bygget tog fart. Det var tänkt att kyrkan skulle rymma 350 personer och budgeterades till 16 000 riksdaler. Slutsumman hamnade på dryga 20 000 riksdaler, och först den 6 september 1871 invigdes kyrkan av prosten Oskar Bohm från Nora.

3 Älvhyttan

Den lilla byn tog fart under medeltiden och byggdes upp kring järnhanteringen. Än idag präglas bebyggelsen av de typiska bergsmansgårdarna. Långsmala rödfärgade timmerhus med tak krönta av järnskorstenar. Naturreservatet Älvhytteängen är en välbevarad sloghage (trädbevuxen ängsmmark) som har en lång tradition av slotter och bete. Älvhyttan är värt en avstickare från rutten.

4 Granbergsdals hytta

Den välbevarade hyttan med masugn, rostugn, blåsmaskin och kross anlades på 1640-talet och var i bruk fram till 1925.

5 Loka brunn

Loka brunn har varit kurort sedan 1720 och fick kungliga privilegier 1759. Kurorten var känd för sin välgörande gyttja och sitt hälsobringande vatten. Hit åkte kungligheter och andra för att både turista och kurera sig. Men alla skötte sig tydligen inte. Loka brunn hade under en tid ett eget brunnshäkte och ordningsstadgar och man hade rätt att döma gäster som bröt mot dessa stadgar.

6 Grythyttan

Grythyttan fick stadsprivilegier 1641 men i dagens Grythyttan kan du se bebyggelse som till största delen präglas av 1700-1800 tal. Många tak är belagda med skiffer, och än idag bryts det skiffer i trakten. Det fanns naturligtvis ett gästgiveri i Grythyttan på 1600-talet och det lever fortfarande kvar. Dessutom kan du hitta kulinariska läckerheter runt om hela samhället. TV- och matprofilen har Carl Jan Granqvist har förutom att ha varit källarmästare på Grythyttans gästgivaregård också ansvarat för att bygga upp Måltidens hus i Norden och Restauranghögskolan.

7 Stadra Teater

Om du vill se teater vid Greckens strand så finns programmet på:
www.stadrasommarscen.se

8 Greksåsar

Greksåsars hytta var en av de 25 hyttorna i Noraskogs bergslag under 1500-talet. På hyttplatsen kan du se lämningar efter järnframställningen. Idag finns ett välbesökt kapell i Greksåsar där det ibland anordnas musikkvällar. Läs mer på greksasar.org