1 Stora Gården

Ett gammalt bergmästarbostalle, och en av länets bäst bevarade karolinska gårdar, byggd omkring 1740.

Efter Stora Gården, cykla upp för backen och ta höger mot centrala Kopparberg och sedan vänster in på Gruvstugutorget.

2 Tingshuset

Uppfördes år 1642 som gruvstuga. Här hade gruvfogden, som vägde och räknade malmen, sitt kontor. Byggnaden restaurerades år 1758 och blev Radhus. Efter en ny utbyggnad och renovering år 1893 fick huset funktion som Tingshus. Den gamla tingssalen med vackra utsmyckningar finns kvar än i dag.

Cyklar rakt mot kyrkan och håll sedan svagt höger upp på grusvägen som går förbi kyrkan.

3 Ljusnarsbergs Kyrka

Kyrka från år 1635, är belägen på höjden mitt i samhället, fasadkladd i vacker rödfärgad träspånpanel. Idag betraktas kyrkan, med sin ovanliga fasad, sitt resliga tak och mångfalden av ståtliga spiror, som en av Mellansveriges vackraste träkyrkor.

Efter kyrkan ta höger på Kyrkogårdsvägen och väg 63, mot riksväg 50.

4 Kopparbergs bryggeri

1882 gick 36 bryggare ihop och bildade Kopparbergs Bryggeri, för att tillsammans tillverka den bästa svagdrickan. Nu är bryggeriet en av världens största producenter av fruktig cider.

Fortsätt förbi bryggeriet på Kyrkogårdsvägen och väg 63, mot riksväg 50. Efter ca 600 meter ta höger in på grusvägen för att undvika den större vägen en bit. Väl ute på väg 63 tar du sedan vänster upp mot Finngruvan.

5 Finngruvan

Bland bergsmän, höga herrar och potentater i Kopparbergs gruvhistoria finns en kvinna, som starkt bidrog till ortens storhetstid. Hennes namn var Lisa (Elisabet) Ersdotter. Det var hon som år 1695 av en slump hittade brytbar malm vid det som blev Finngruvorna. Gruvhålen är numera vattenfyllda. På grund av kopparutfällning år vattnet grönskimrande. Från varphögarna finns en rastplats med milsvid utsikt över Ställdalen.

Fortsätt norrut på grusvägen.

6 Bergslagsleden

Här passerar Bergslagsleden, en 28 mil lång led som går som en pulsåder genom Örebroregionen. Den består av 17 etapper och startar i Kloten och slutar vid Stenkällegården i Tiveden.

7 Trollstenen

Trollstenen, ett ca 2 meter högt flyttblock med två fördjupningar och har enligt gammal tradition använts som smörjsten på 1800-talet. Hit kunde människor gå för att med stenens magiska krafter få läkning av diverse åkommor såsom sjukdomar och värk. Mynt offrades också vid stenen för framtida lycka och personliga önskningar.

Efter trollstenen, fortsätt norrut på grusvägen.

8 Galgbacken

Avrättningsplatsen vid Högberget är mest känd för avrättningen på den då 22-åriga Elisabeth Ersdotter (gift Gezelius), även kallad Sol-Lisa. År 1777 döms Sol-Lisa till döden i Kopparbergs rådhus (nuvarande tingshuset) för barnamord. 

Fortsätt norrut på grusvägen.

9 Sädesmagasinet i Högfors

Äldre sädesmagasin från tidigt 1700-tal som nu inrymmer ett bruksmuseum och en loppis. Öppet under sommaren.

Efter sädesmagasinet, ta höger över bron och cykla mot Mossgruvan.

10 Ställbergs Gruva

Ett nytänkande kultur- och konstcenter i en spännande gruvmiljö. I den gamla maskinhallen ges scenkonstverk, konserter, berättarkvällar, utställningar och festivaler.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Finngruvan runt

Grusracer
Grus
Tåg
Vildmark
Finngruvan runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

En vacker och spännande rutt som tar dig genom Bergslagens historia, natur och kultur.

Du kan se resterna av den gamla gruvdriften, njuta av den storslagna utsikten över sjöar och skogar, och besöka intressanta sevärdheter längs vägen. Det är en cykelupplevelse som du sent kommer att glömma.

1 Stora Gården

Ett gammalt bergmästarbostalle, och en av länets bäst bevarade karolinska gårdar, byggd omkring 1740.

Efter Stora Gården, cykla upp för backen och ta höger mot centrala Kopparberg och sedan vänster in på Gruvstugutorget.

2 Tingshuset

Uppfördes år 1642 som gruvstuga. Här hade gruvfogden, som vägde och räknade malmen, sitt kontor. Byggnaden restaurerades år 1758 och blev Radhus. Efter en ny utbyggnad och renovering år 1893 fick huset funktion som Tingshus. Den gamla tingssalen med vackra utsmyckningar finns kvar än i dag.

Cyklar rakt mot kyrkan och håll sedan svagt höger upp på grusvägen som går förbi kyrkan.

3 Ljusnarsbergs Kyrka

Kyrka från år 1635, är belägen på höjden mitt i samhället, fasadkladd i vacker rödfärgad träspånpanel. Idag betraktas kyrkan, med sin ovanliga fasad, sitt resliga tak och mångfalden av ståtliga spiror, som en av Mellansveriges vackraste träkyrkor.

Efter kyrkan ta höger på Kyrkogårdsvägen och väg 63, mot riksväg 50.

4 Kopparbergs bryggeri

1882 gick 36 bryggare ihop och bildade Kopparbergs Bryggeri, för att tillsammans tillverka den bästa svagdrickan. Nu är bryggeriet en av världens största producenter av fruktig cider.

Fortsätt förbi bryggeriet på Kyrkogårdsvägen och väg 63, mot riksväg 50. Efter ca 600 meter ta höger in på grusvägen för att undvika den större vägen en bit. Väl ute på väg 63 tar du sedan vänster upp mot Finngruvan.

5 Finngruvan

Bland bergsmän, höga herrar och potentater i Kopparbergs gruvhistoria finns en kvinna, som starkt bidrog till ortens storhetstid. Hennes namn var Lisa (Elisabet) Ersdotter. Det var hon som år 1695 av en slump hittade brytbar malm vid det som blev Finngruvorna. Gruvhålen är numera vattenfyllda. På grund av kopparutfällning år vattnet grönskimrande. Från varphögarna finns en rastplats med milsvid utsikt över Ställdalen.

Fortsätt norrut på grusvägen.

6 Bergslagsleden

Här passerar Bergslagsleden, en 28 mil lång led som går som en pulsåder genom Örebroregionen. Den består av 17 etapper och startar i Kloten och slutar vid Stenkällegården i Tiveden.

7 Trollstenen

Trollstenen, ett ca 2 meter högt flyttblock med två fördjupningar och har enligt gammal tradition använts som smörjsten på 1800-talet. Hit kunde människor gå för att med stenens magiska krafter få läkning av diverse åkommor såsom sjukdomar och värk. Mynt offrades också vid stenen för framtida lycka och personliga önskningar.

Efter trollstenen, fortsätt norrut på grusvägen.

8 Galgbacken

Avrättningsplatsen vid Högberget är mest känd för avrättningen på den då 22-åriga Elisabeth Ersdotter (gift Gezelius), även kallad Sol-Lisa. År 1777 döms Sol-Lisa till döden i Kopparbergs rådhus (nuvarande tingshuset) för barnamord. 

Fortsätt norrut på grusvägen.

9 Sädesmagasinet i Högfors

Äldre sädesmagasin från tidigt 1700-tal som nu inrymmer ett bruksmuseum och en loppis. Öppet under sommaren.

Efter sädesmagasinet, ta höger över bron och cykla mot Mossgruvan.

10 Ställbergs Gruva

Ett nytänkande kultur- och konstcenter i en spännande gruvmiljö. I den gamla maskinhallen ges scenkonstverk, konserter, berättarkvällar, utställningar och festivaler.