Om oss

Om cykelområdet Bergslagen Cycling

Bergslagen Cycling är ett samarbete mellan Örebro läns fyra destinationer, kommuner och Region Örebro län. Namnet kommer från att de första mountainbikeområdena i länet har sitt ursprung i Bergslagen. För att göra det enkelt för dig omfattar Bergslagen Cycling alla typer av cykelleder i hela Örebro län.

Bergslagen Cycling har enhetligt skyltade mountainbikeleder och graderingssystemet för lederna är samma över hela länet. Det betyder att en blå led är lika lätt eller svår i Hjulsjö (norra delen) som i Askersund (södra delen). Detsamma gäller gradering för övriga leder. Vissa av leisurelederna är skyltade men däremot kan skyltningen skilja sig mellan de olika destinationerna. Roadbikelederna saknar skyltning. Alla MTB-, leisure- och roadbikeleder finns på utmärkta på kartblad och de finns även som GPS-filer.

Bergslagen cycling finansieras av Region Örebro län.

Symbolen

Logotyp Bergslagen Cycling

Symbolen för Bergslagen Cycling är symbolen för järn och har använts i Bergslagen sedan urminnes tider. Den används också för vandringsleden Bergslagsleden och för kanotlederna. Genom att vi använder samma symbol för alla leder så blir igenkänningsfaktorn stor för våra gäster och besökare.

Askersunds Kommun Lindesbergs kommun Örebro kommun
Lekebergs kommun Kumla kommun Laxå kommun
Nora kommun Ljusnarsbergs kommun Degerfors kommun
  Hallsbergs kommun Länsstyrelsen Örebro
EU-logotyp Central baltic Central baltic cycling