Om symbolen i vår logga

Symbolen för Bergslagen Cycling är baserad på den uråldriga symbolen för järn och har använts i Bergslagen i alla tider.

Vi får ibland frågan om det bara är män som får använda lederna eftersom vi har en manssymbol som logga. Men symbolen har alltså flera betydelser och i vårt fall har den ingenting med den dikotoma könsuppdelningen att göra.

Symbolen används också för vandringsleden Bergslagsleden och för kanotlederna. Genom att vi använder samma symbol för alla leder så blir igenkänningsfaktorn stor för våra gäster och besökare.