Cykla ansvarsfullt och säkert

De flesta av våra leder i länet har kommit till med hjälp av markägares och boendes goda vilja. Det är av yttersta vikt att vi cyklister håller oss väl med markägare såväl som medtrafikanter längs vägar och stigar.

Tänk på att naturen blivit allt populärare under och efter pandemin.

Tips! 
Ta med karta och ledbeskrivning, telefon, extra kläder, slang, verktyg, mat och vatten.

Följ dessa råd när du ger dig ut på lederna:

  • Ta med ditt skräp tillbaka. Det gäller slangar såväl som förpackningar och korkar till gel och energikakor.
  • Ibland speciellt under avverkning och jakt, kan en led vara stängd. Respektera detta och välj en annan led.
  • Vissa av lederna sammanfaller med vandringsleder. Gör dig hörd i god tid, sakta ner och lämna företräde för vandrare. Vandringsleden fanns där före cykelleden.
  • Möte eller passering av hästar eller andra djur: Gör dig hörd i god tid. Undvik häftiga rörelser och ljud och passera på stort avstånd.
  • Anpassa farten under turen efter väderlek och underlag.