Hitta rätt led för dig

Cykelområdet Bergslagen Cycling erbjuder allt från lätta gröna leder till svarta mer krävande. Färggraderingen hjälper dig att hitta rätt led efter dina önskemål och din förmåga.

Alla leder har en GPS-fil (.gpx) som kan användas i telefonen. Du kan också navigera med hjälp av ledkartan och ledbeskrivningar.

 

Mountainbike

De allra flesta MTB-leder är skyltade.

Grön: (Mycket lätt) Lättcyklad led på stig utan större svårigheter eller längre turer på mestadels grusväg/skogsväg.

Blå: (Lätt) Mestadels lättcyklade stigar men med några kortare och svårare stigpassager. Stig varvas med grusväg/skogsväg.

Röd: (Medel) Fler tekniska passager än blå led och har större och brantare backar. Långa lättåkta partier väntar också.

Svart: (Svår) Innehåller ihållande tekniska passager som rötter, sten, spång, diken, brant uppför och utförsåkning. Lederna har oftast många höjdmeter.

Standardcykel

Vissa leder för standardcykel är skyltade.

Grön: Kort och ganska flack led, 1-2 h.

Blå: Längre led med fler höjdmeter än grön, 2-4 h.

Röd: Mycket kuperad tur eller lång led, 4-6 h.

Svart: Heldagstur med många höjdmeter.

Grusracer

Få leder för grusracer är skyltade.

Grön: Kort och ganska flack led, 1-2 h.

Blå: Längre led med fler höjdmeter än grön, 2-4 h.

Röd: Mycket kuperad tur eller lång led, 4-6 h.

Svart: Heldagstur med många höjdmeter.

Landsväg

Inga landsvägsleder är skyltade.

Grön: Kort och ganska flack led.

Blå: Längre led med fler höjdmeter än grön eller mycket kuperad kort led.

Röd: Heldagstur eller mycket kuperad halvdagstur. Kräver matsäck eller matstopp.

Svart: Flerdagarstur.

Downhill

Downhill-lederna är skyltade.

Grön: Lätt led med doserade kurvor utan svåra hinder.

Blå: Led med doserade kurvor och inslag av mindre hopp.

Röd: Led med doserade kurvor och större hops och drops.

Svart: Led med doserade kurvor, stora hopp, drops, stenkistor och mycket branta partier.