1 Åmmegruvor

ca 50 – 100 m från vägen.

2 Vena gruvor

Ett av de mest sevärda gruvfälten i Lerbäcks bergslag. Här har brutits bland annat kobolt- och kopparmalm. Kobolt används vid porslins- och pappersindustrin för blåfärgning. Malmfyndigheterna upptäcktes på 1770-talet. Här arbetade som mest 860 personer. Den djupaste gruvan uppges vara 70 m. Gruvdriften upphörde helt på 1880-talet. I dag kan man se ett stort antal vattenfyllda gruvhål med klart och grönskimrande vatten samt mängder av högar med gråbergsvarp.

3 Garpa gruva

I Garpa bröt man liksom i Västerby gruva redan på medeltiden. Namnet tyder på att tyskar (garpar) har varit med i början. Bergmännen i Hammar hade på 1600-talet tvister med brukspatron Anton von Boij om gruvrättigheter i Garpa. Den omgivande leptiten var rik på zinkblände och blyglans. I en skärpning uppgavs zinkhalen vara 9 procent och blyhalten 6 procent. Vid tider för höga metallpriser skulle den kunna vara brytvärd. Någon brytning av annat än järnmalm har inte förekommit i Garpa Gruva. Brytning har skett i gruvan i olika omgångar under århundradena, för att upphöra 1877. Gruvan levererade malm till masugnarna Dalby, Forsa, Rönne, Dammen (Mariedamm), Släte och Västra Å. Dagöppningen ligger på 30 m djup. Ett sänke (schakt) går ner till ytterligare 24 m djup. En gruvort går 22 m in i berget.

4 Katolska kyrkogården

Zinkgruvan Minings anställda var tidigare till stor del belgare, fransmän och sydtyskar. De förde med sin katolska tro och anlade en egen kyrkogård. Kyrkogården ligger längst ut på den udde som går ut i Åmmelången. Följ elljusspåret förbi den gamla badplatsen fram till kyrkogården.

5 Flygarmonumentet

Flygarmonumentet är en 3 m hög obelisk som är rest till minne av Elsa Andersson, Sveriges första kvinnliga flygare. Hon omkom här vid en uppvisning i fallskärmshoppning över Alsens is år 1922.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Åmmelången runt

Standardcykel
Grus
Asfalt
Åmmelången runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

Cykelleden är lättcyklad och går på både asfalterade landsvägar och fina grusvägar. Du passerar historiska miljöer kring gruvdrift, en katolsk kyrkogård och små byar.

1 Åmmegruvor

ca 50 – 100 m från vägen.

2 Vena gruvor

Ett av de mest sevärda gruvfälten i Lerbäcks bergslag. Här har brutits bland annat kobolt- och kopparmalm. Kobolt används vid porslins- och pappersindustrin för blåfärgning. Malmfyndigheterna upptäcktes på 1770-talet. Här arbetade som mest 860 personer. Den djupaste gruvan uppges vara 70 m. Gruvdriften upphörde helt på 1880-talet. I dag kan man se ett stort antal vattenfyllda gruvhål med klart och grönskimrande vatten samt mängder av högar med gråbergsvarp.

3 Garpa gruva

I Garpa bröt man liksom i Västerby gruva redan på medeltiden. Namnet tyder på att tyskar (garpar) har varit med i början. Bergmännen i Hammar hade på 1600-talet tvister med brukspatron Anton von Boij om gruvrättigheter i Garpa. Den omgivande leptiten var rik på zinkblände och blyglans. I en skärpning uppgavs zinkhalen vara 9 procent och blyhalten 6 procent. Vid tider för höga metallpriser skulle den kunna vara brytvärd. Någon brytning av annat än järnmalm har inte förekommit i Garpa Gruva. Brytning har skett i gruvan i olika omgångar under århundradena, för att upphöra 1877. Gruvan levererade malm till masugnarna Dalby, Forsa, Rönne, Dammen (Mariedamm), Släte och Västra Å. Dagöppningen ligger på 30 m djup. Ett sänke (schakt) går ner till ytterligare 24 m djup. En gruvort går 22 m in i berget.

4 Katolska kyrkogården

Zinkgruvan Minings anställda var tidigare till stor del belgare, fransmän och sydtyskar. De förde med sin katolska tro och anlade en egen kyrkogård. Kyrkogården ligger längst ut på den udde som går ut i Åmmelången. Följ elljusspåret förbi den gamla badplatsen fram till kyrkogården.

5 Flygarmonumentet

Flygarmonumentet är en 3 m hög obelisk som är rest till minne av Elsa Andersson, Sveriges första kvinnliga flygare. Hon omkom här vid en uppvisning i fallskärmshoppning över Alsens is år 1922.