1 Startplats Pershyttan

I Pershyttan finns ett infocenter med toalett och vattenkran, parkering och ställplatser.

Gamla Pershyttan är en unik bergsmansby med otaliga minnen från gruvdrift och järnbruk, många av dem är välbevarade. Området är välskyltat och besökscentrets utställning är öppet året om. Kommer du hit sommartid finns det möjlighet att se det 11 meter höga vattenhjulet, gå ner i en riktig gruva eller fika i ett gammalt tåg. Läs mer om Pershyttan på Bergslagen.se

Starta vid tågkaféet intill hyttan i centrum för Pershyttans kulturreservat. Ta vägen mot Nya Pershyttan och följ därefter vägen mot Skoghill. Sväng höger vid den blå skylten och fortsätt rakt fram mot Gyttorp. I Gyttorp cyklar du längs Karlskogavägen och tar in höger när du passerat centrum. Kör under Hälleforsvägen och ta vänster in på första cykelbanan. Nu kan du bara följa banvallen ända till Hjulsjö.

2 Banvallen

Av gammal hävd gick på 1840-talet transporten av Nora, Hjulsjö och Karlskoga bergslagers produkter av malm och tackjärn från brytnings- och tillverkningsorten landsvägsledes till Skebäcks lastageplats vid Hjälmaren nära Örebro, till Arboga vid Mälaren eller till hamnar vid Vänern och därifrån sjöledes till resp. destinationsorter. Då landsvägstransporten under vissa tidsperioder emellertid blev oskäligt dyr, uppstodo i början av 1840-talet planer på att åstadkomma en båtled mellan Järle, omkr. 1 mil från Nora, och Skebäcks lastageplats. Denna plan måste dock uppgivas, emedan intressenterna icke kunde anskaffa enskilt kapital och 1844 års riksdag avslog en framställning om statsbidrag. Nu började man i stället inrikta sig på att genom en hästbana, som ställde sig billigare, söka erhålla bekvämare kommunikation mellan Nora och Örebro. Detta var början till det komplex av järnvägar, som nu kallas Nora bergslags järnväg och som uppkommit genom sammanslagning av Nora - Ervalla och Nora - Karlskoga järnväg med bilinjer jämte den till normal spårvidd ombyggda linjen Bredsjö - Striberg. Idag får banvallen agera förbindelselänk mellan Nora och Hjulsjös mountainbike områden. Underlaget på banvallen varierar, liksom naturen och upplevelserna kring den. Det är en upplevelse att cykla banvallen. Tyvärr går den inte att följa i sin helhet bland annat på grund av ko- och får-hagar. Följ kartan och gps-rutten för att hitta rätt. Banvallen är inte skyltad. Du kan cykla banvallen med en standardcykel, men det är betydligt smidigare och bekvämare med en mountainbike eller cykelcross.

3 Striberg

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967, bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

Du hittade rätt, gå till quizet!

4 Klacka-Lerbergs gruvpark

Bråddjupa gruvhål med tvärbranta väggar och längst ned en kolsvart vattenyta. I Klacka och Lerberg har man brutit järnmalm sedan medeltiden. Brytningen upphörde 1932. Området ger prov på olika metoder att bryta malmen, från de äldsta med eldens hjälp till den fortfarande moderna dynamiten.

5 Järnboås

Här passerar du en byggnad känd från tv. Under åtta program sommaren 2010 gjorde Ernst om den nästan 20 meter höga masugnsbyggnaden i Järnboås i Bergslagen till ett modernt boende. I Järnboås arrangeras varje år Nordens största hantverksmarknad Larsmäss vid Järnboås bygdegård vacker belägen vid Finnsjöstrand, ett stenkast från Järnboås kyrka. Larsmäss infaller alltid andra helgen i augusti. 

6 Hjulsjö kyrka

Hjulsjö kyrka är byggd i tre etapper, första delen som uppfördes var koret och en sal som gick rektangulärt ned mot vapenhuset. Även sakristian till hör den äldsta delen. Denna sal invigdes år 1643, men var inte helt färdig då, dock så pass att gudstjänst kund hållas där. Kyrkan är byggd av s.k. liggtimmer, byggsättet är unikt genom att järntenar och kraftiga sinkor, även de av järn, håller stockarna samman.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Banvallen

Mountainbike
Grusracer
Grus
Stig
Banvall
Bikepacking
Banvallen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Banvallen är en förbindelselänk mellan våra populära mountainbikeområden i Nora och Hjulsjö. Perfekt för ett bikepackingäventyr.

Underlaget på banvallen varierar, liksom naturen och utsikten från den. Passerar många ljuvliga gruv- och järnvägshistoriska platser. Perfekt underlag för dig som tränar inför Cykelvasan.

1 Startplats Pershyttan

I Pershyttan finns ett infocenter med toalett och vattenkran, parkering och ställplatser.

Gamla Pershyttan är en unik bergsmansby med otaliga minnen från gruvdrift och järnbruk, många av dem är välbevarade. Området är välskyltat och besökscentrets utställning är öppet året om. Kommer du hit sommartid finns det möjlighet att se det 11 meter höga vattenhjulet, gå ner i en riktig gruva eller fika i ett gammalt tåg. Läs mer om Pershyttan på Bergslagen.se

Starta vid tågkaféet intill hyttan i centrum för Pershyttans kulturreservat. Ta vägen mot Nya Pershyttan och följ därefter vägen mot Skoghill. Sväng höger vid den blå skylten och fortsätt rakt fram mot Gyttorp. I Gyttorp cyklar du längs Karlskogavägen och tar in höger när du passerat centrum. Kör under Hälleforsvägen och ta vänster in på första cykelbanan. Nu kan du bara följa banvallen ända till Hjulsjö.

2 Banvallen

Av gammal hävd gick på 1840-talet transporten av Nora, Hjulsjö och Karlskoga bergslagers produkter av malm och tackjärn från brytnings- och tillverkningsorten landsvägsledes till Skebäcks lastageplats vid Hjälmaren nära Örebro, till Arboga vid Mälaren eller till hamnar vid Vänern och därifrån sjöledes till resp. destinationsorter. Då landsvägstransporten under vissa tidsperioder emellertid blev oskäligt dyr, uppstodo i början av 1840-talet planer på att åstadkomma en båtled mellan Järle, omkr. 1 mil från Nora, och Skebäcks lastageplats. Denna plan måste dock uppgivas, emedan intressenterna icke kunde anskaffa enskilt kapital och 1844 års riksdag avslog en framställning om statsbidrag. Nu började man i stället inrikta sig på att genom en hästbana, som ställde sig billigare, söka erhålla bekvämare kommunikation mellan Nora och Örebro. Detta var början till det komplex av järnvägar, som nu kallas Nora bergslags järnväg och som uppkommit genom sammanslagning av Nora - Ervalla och Nora - Karlskoga järnväg med bilinjer jämte den till normal spårvidd ombyggda linjen Bredsjö - Striberg. Idag får banvallen agera förbindelselänk mellan Nora och Hjulsjös mountainbike områden. Underlaget på banvallen varierar, liksom naturen och upplevelserna kring den. Det är en upplevelse att cykla banvallen. Tyvärr går den inte att följa i sin helhet bland annat på grund av ko- och får-hagar. Följ kartan och gps-rutten för att hitta rätt. Banvallen är inte skyltad. Du kan cykla banvallen med en standardcykel, men det är betydligt smidigare och bekvämare med en mountainbike eller cykelcross.

3 Striberg

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967, bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

Du hittade rätt, gå till quizet!

4 Klacka-Lerbergs gruvpark

Bråddjupa gruvhål med tvärbranta väggar och längst ned en kolsvart vattenyta. I Klacka och Lerberg har man brutit järnmalm sedan medeltiden. Brytningen upphörde 1932. Området ger prov på olika metoder att bryta malmen, från de äldsta med eldens hjälp till den fortfarande moderna dynamiten.

5 Järnboås

Här passerar du en byggnad känd från tv. Under åtta program sommaren 2010 gjorde Ernst om den nästan 20 meter höga masugnsbyggnaden i Järnboås i Bergslagen till ett modernt boende. I Järnboås arrangeras varje år Nordens största hantverksmarknad Larsmäss vid Järnboås bygdegård vacker belägen vid Finnsjöstrand, ett stenkast från Järnboås kyrka. Larsmäss infaller alltid andra helgen i augusti. 

6 Hjulsjö kyrka

Hjulsjö kyrka är byggd i tre etapper, första delen som uppfördes var koret och en sal som gick rektangulärt ned mot vapenhuset. Även sakristian till hör den äldsta delen. Denna sal invigdes år 1643, men var inte helt färdig då, dock så pass att gudstjänst kund hållas där. Kyrkan är byggd av s.k. liggtimmer, byggsättet är unikt genom att järntenar och kraftiga sinkor, även de av järn, håller stockarna samman.