Upplev skärgårdskänslan vid Vätterns norra stränder och historiens vingslag längs gruvbanan mellan Åmmeberg och Zinkgruvan.

En varierad dagstur som kantas av vackra naturreservat med stor variation av naturtyper samt ett rikt kulturellt och historiskt utbud. Du cyklar på varierade underlag och det finns flera möjligheter till spännande avstickare.

Längs turen finns flera möjligheter att äta eller fika.

">


Ledbeskrivning Gruvrundan vid Skärgården:

1 Harge uddar

Vid vackra naturreservaten Harge uddar och Klåvudden med sitt klippiga kustlandskap vid Norra Vätterns unika sötvattensskärgård finns härliga stigar för vandring, fina utsikts- och rastplatser och även god möjligheter till bad från klippor. Efter cykelleden passerar man sedan tegelbruket vid Bastedalens hamn med dess gamla byggnader.

2 Närkes riviera

Hargebaden är en kilometerlång, populär sandstrand, också kallad Närkes Riviera. Sommartid finns en tempererad pool intill strandkanten, liksom restaurang, minigolf och en liten livsmedelsbutik. Här kan du bo på camping, i stugor eller på vandrarhem. I direkt anslutning till området finns naturreservatet Verkanäset, en härlig vandring ut i skärgården på ett klippigt näs. Cykelturen leder sedan förbi ett gammalt vårdboende i Gärdshyttan. Härifrån cyklar du i ett böljande landskap på lugna landsvägar mot Zinkgruvan. Passera Mårsäter gård, en gammal herrgård vid foten av naturreservatet Mårsäter.

3 Mårsäter

En vandring i reservatet leder på små stigar genom gammal storskog och upp på bergiga höjder med bitvis magnifik utsikt. Cykelleden går sedan vidare på slingriga grusvägar upp i Mårsäterbergen och passerar små gårdar där skogen spricker upp vid Nedre Knalla.

4 Zinkgruvan

Nu möter du orten Zinkgruvan, där det bedrivs gruvdrift sedan 1800-talet. Den kolossala gruvan som finns under jord visar sig i dager vid Knalla Gruva som blir en bra rastplats efter en krävande tur i kuperad terräng. Här finns ett arbetslivsmuseum med fina utställningar och guidningar där erfarna bergarbetare även demonstrerar gamla maskiner och berättar om livet vid gruvan. Rundtur med gruvtåget och bokningsbara guidningar 200 meter under jord sommartid samt servering. I det lilla brukssamhället Zinkgruvan finns också kiosk med matservering, frisbee-plan och badplats vid Viksjön.

5 Banvallen och gruvorna

Cykelturen fortsätter längs den gamla banvallen, där förr malmen fraktades med tåg från Knalla Gruva till Åmmebergs hamn. Banvallen går förbi vackra Dalbysjön, lilla byn Dalby och de historiskt intressanta gruvor Västerby och Garpa gruva. Västerby gruva har anor från medeltiden och här inträffade en fruktansvärd rasolycka 1768, skyltning berättar gruvans historia. Garpa gruva är dagbrott med katedralskänsla och friluftsscen.

6 Belgarnas Åmmeberg

Intill samhället Åmmeberg finns en katolsk kyrkogård, som anlades av gruvan på 1800-talet, då många av gruvingenjörerna från Norra Europa var katolska. Nu passerar du orten Åmmeberg som varit utskeppningshamn för gruvan. Här finns historiska byggnader som lokstall, hamnens fabrikslokaler med mera. Golfbana Askersunds GK med padelbana, restaurang, ställplats för golfare och gästhamn finns intill Åmmebergsviken, samt livsmedelsaffär i orten.

7 Vättervikar vid Hammar

Därefter går grusvägen förbi gården Långvik till bruksorten Hammar. Stavkyrkan Hammars kyrka är från 1300-talet med en ovanlig placering i nord-sydlig riktning. Här finns också en fin brygga intill Hammarssundet, där livlig båttrafik från Vättern och dess skärgård in till Askersund passerar. Här vänder man tillbaka och cyklar ut genom samhället mot Hammars gård, Hotell Vätternterassen och vidare mot Bastedalen och Bastedalens Herrgård. Bastedalens hamn bjuder på fin utblick mot Vättern, där Storvättern möter skärgården.

Gruvrundan vid Skärgården

Grusracer
Standardcykel
Asfalt
Grus
Lantligt
Banvall
Boende
Gruvrundan vid Skärgården GPS Höjdkurva
Skriv ut

Upplev skärgårdskänslan vid Vätterns norra stränder och historiens vingslag längs gruvbanan mellan Åmmeberg och Zinkgruvan.

En varierad dagstur som kantas av vackra naturreservat med stor variation av naturtyper samt ett rikt kulturellt och historiskt utbud. Du cyklar på varierade underlag och det finns flera möjligheter till spännande avstickare.

Längs turen finns flera möjligheter att äta eller fika.


Ledbeskrivning Gruvrundan vid Skärgården:

1 Harge uddar

Vid vackra naturreservaten Harge uddar och Klåvudden med sitt klippiga kustlandskap vid Norra Vätterns unika sötvattensskärgård finns härliga stigar för vandring, fina utsikts- och rastplatser och även god möjligheter till bad från klippor. Efter cykelleden passerar man sedan tegelbruket vid Bastedalens hamn med dess gamla byggnader.

2 Närkes riviera

Hargebaden är en kilometerlång, populär sandstrand, också kallad Närkes Riviera. Sommartid finns en tempererad pool intill strandkanten, liksom restaurang, minigolf och en liten livsmedelsbutik. Här kan du bo på camping, i stugor eller på vandrarhem. I direkt anslutning till området finns naturreservatet Verkanäset, en härlig vandring ut i skärgården på ett klippigt näs. Cykelturen leder sedan förbi ett gammalt vårdboende i Gärdshyttan. Härifrån cyklar du i ett böljande landskap på lugna landsvägar mot Zinkgruvan. Passera Mårsäter gård, en gammal herrgård vid foten av naturreservatet Mårsäter.

3 Mårsäter

En vandring i reservatet leder på små stigar genom gammal storskog och upp på bergiga höjder med bitvis magnifik utsikt. Cykelleden går sedan vidare på slingriga grusvägar upp i Mårsäterbergen och passerar små gårdar där skogen spricker upp vid Nedre Knalla.

4 Zinkgruvan

Nu möter du orten Zinkgruvan, där det bedrivs gruvdrift sedan 1800-talet. Den kolossala gruvan som finns under jord visar sig i dager vid Knalla Gruva som blir en bra rastplats efter en krävande tur i kuperad terräng. Här finns ett arbetslivsmuseum med fina utställningar och guidningar där erfarna bergarbetare även demonstrerar gamla maskiner och berättar om livet vid gruvan. Rundtur med gruvtåget och bokningsbara guidningar 200 meter under jord sommartid samt servering. I det lilla brukssamhället Zinkgruvan finns också kiosk med matservering, frisbee-plan och badplats vid Viksjön.

5 Banvallen och gruvorna

Cykelturen fortsätter längs den gamla banvallen, där förr malmen fraktades med tåg från Knalla Gruva till Åmmebergs hamn. Banvallen går förbi vackra Dalbysjön, lilla byn Dalby och de historiskt intressanta gruvor Västerby och Garpa gruva. Västerby gruva har anor från medeltiden och här inträffade en fruktansvärd rasolycka 1768, skyltning berättar gruvans historia. Garpa gruva är dagbrott med katedralskänsla och friluftsscen.

6 Belgarnas Åmmeberg

Intill samhället Åmmeberg finns en katolsk kyrkogård, som anlades av gruvan på 1800-talet, då många av gruvingenjörerna från Norra Europa var katolska. Nu passerar du orten Åmmeberg som varit utskeppningshamn för gruvan. Här finns historiska byggnader som lokstall, hamnens fabrikslokaler med mera. Golfbana Askersunds GK med padelbana, restaurang, ställplats för golfare och gästhamn finns intill Åmmebergsviken, samt livsmedelsaffär i orten.

7 Vättervikar vid Hammar

Därefter går grusvägen förbi gården Långvik till bruksorten Hammar. Stavkyrkan Hammars kyrka är från 1300-talet med en ovanlig placering i nord-sydlig riktning. Här finns också en fin brygga intill Hammarssundet, där livlig båttrafik från Vättern och dess skärgård in till Askersund passerar. Här vänder man tillbaka och cyklar ut genom samhället mot Hammars gård, Hotell Vätternterassen och vidare mot Bastedalen och Bastedalens Herrgård. Bastedalens hamn bjuder på fin utblick mot Vättern, där Storvättern möter skärgården.