1 Hallsbergs station

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A.W Edelsvärd. 

Sväng vänster och följ cykelbanan ca 300 m. 

2 Bergööska huset

Bergöös är ett kvarter i centrala Hallsberg med flera sevärdheter. I Bergööska huset finns Bergöövåningen med konst av Carl och Karin Larsson och Hallsbergs konsthall. Bredvid, i magasinet, finns en stor modelljärnväg och en utställning om järnvägen i Hallsberg. Huset är ritat av Ferdinand Boberg - en av våra mest namnkunniga arkitekter.

Fortsätt på cykelbanan för att sedan svänga höger mot Tisaren. Cykla ytterligare 3 km och sväng höger mot Tisarbaden.

3 Enslingen på Bockön

Blicka ut över Tisaren. På en ö spenderade den intelligenta August Mattson 20 år av sitt liv. Här levde han tillsammans med sina höns och getter i ensamhet. Han ägnade stor del av sin tid till astronomiska studier. Han konstruerade bland annat en egen tideräkning som erkändes av vetenskapsmän runt om i världen. Hans förslag på en ny tidsindelning kom visserligen aldrig att anammas, men han fick som första skandinav en plats i det franska astronomiska sällskapet i Paris. 

Efter 3 km kommer du till samhället Åsbro. Fortsätt upp för Stationsvägen och sväng vänster in på Movägen. Fortsätt 5 km i riktning Västra Å och Karintorp. 

4 Dovra sjöar

I Dovrasjödalen ligger tre långsmala sjöar som kallas Dovra sjöar. Sjöarna omges till stor del av branta klippväggar och uråldrig granskog. Vid en vandring runt Dovra sjöar märker du hur olik vegetationen är uppe på berget och nere i dalen. På den torra och magra hällmarken finner tallen rotfäste i smala springor i berget. Ljung, lingon, lavar och mossor klarar denna karga växtmiljö fint. Nere i dalen finns rester av bergarten diabas som är basisk och ger en helt annan och rikare växtlighet. Den rikaste vegetationen finns i dalgången norr och söder om sjöarna. Blåsippa, springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva och underviol är några av växterna som finns här. 

Fortsätt på rutten ca 5 km, följ skyltar mot Kårberg.

5 Skyllbergs bruk

För mer än 670 år sedan, 1346, skänkte kung Magnus Eriksson hyttor och härdar för framställning av järn i Rönneshytta, Åmme och Skyllberg till ”klosterfruarna i Riseberga”. Det är första gången som Skyllberg nämns i bevarade skriftliga dokument. Ämnet var, då som nu, järnhantering. För länge sedan var alltså Skyllberg en klosteregendom, och genom århundradens lopp blev egendomen i olika omgångar indragen till kronan, utarrenderad, förlänad och slutligen såld. Köparen var vallonen Louis de Geer, som kom att bygga sitt bruksimperium i Uppland, Östergötland och Närke. Familjen de Geer ägde Skyllberg under fem generationer. Därefter följde tre generationer Burenstam och sedan 1888 ägs Skyllbergs Bruks AB av familjen Svensson.

Sväng höger vid trevägskorsningen och fortsätt på vägen i ca 4 km. Cykla sedan vänster i riktning Askersund och håll till höger vid skylten Tjälvesta äng. 

6 Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta

Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta ligger sida vid sida i ett böljande kulturlandskap med anor från järnåldern. Här kan du ströva genom blommande ängar och grönskande lövlundar och se tydliga spår efter den senaste inlandsisen.

Fortsätt på slingan i 2 km för att sedan hålla till vänster. Fortsätt ca 3 km i riktning Askersund för att sedan svänga av höger mot Vinna. Fortsätt rutten ytterligare 6 km och sväng vänster (se träskylt med Bergslagen Cycling logga).

7 Flintemon

Naturreservatet Flintemon är ett höglänt och kuperat skogsområde. Här skyddas värdefull gammelskog för framtiden. Svarte Bengt var en beryktad tjuv som levde i dessa trakter på 1700-talet. Från traktens bönder stal han allt ifrån kreatur till mat, redskap och kläder. Stöldgodset gömde han på sin gård eller i grottor och bergsklyftor i skogen. Det sägs att en av gömmorna fanns här i Flintemon. Efter att ha stulit en ko dömdes Svarte Bengt till döden. Han benådades och fick sitta fånge på Marstrands fästning. Sannolikt slutade Svarte Bengt sina dagar som fånge.

Fortsätt genom byn Markebäck och korsa 205:an. Sväng höger vid Kullängsstugan.

8 Kullängsstugan

Kullängsstugan är en parstuga byggd år 1693, årtalet finns inskuret i stugans takås. Stugan är knuttimrad av stockar i väldiga dimensioner. Byggherre var den mytomsusade Kullagubben. Kullängen var ett torpställe under Dohnafors bruk, men var troligen större än ordinära torp på den tiden. Kullängsstugan var bebott ända fram till 1936 och skänktes sedan till Örebro läns museum. 

Fortsätt ca 2 km och sväng sedan vänster mot Björstorp. Cykla ytterligare 4 km, sväng höger och följ den mindre grusvägen (se träskylt med Bergslagen Cycling logga).

9 Fagertärn

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro. De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön.

Cykla tillbaka och följ den lite större grusvägen ca 6 km, tills du kommer till Aspa bruk.

10 Aspa

Aspa Bruks storhetstid var under 1700- och 1800-talet, då järnhanteringen präglade det lilla samhället. Än idag ligger bruksvägen kantad med välbevarade byggnader från den tiden. Herrgårdsbyggnaden som var säteri mellan 1720 och 1820 är "juvelen i kronan".

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Häftigaste till Tiveden

Standardcykel
Grus
Asfalt
Bikepacking
Vildmark
Boende
Häftigaste till Tiveden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Ta tåget med cykeln till Hallsberg och landa mitt i Tiveden efter en riktigt rolig cykelupplevelse på varierade underlag.

En av tre transportsträckor från tågstationen i Hallsberg till Fagertärn. Av dessa tre transportsträckor är "Häftigaste till Tiveden" den som har störst variation av underlag och miljö. Här cyklar du genom sköna skogar och förbi glittrande sjöar. Starta och sluta din cykeltur där det passar dig!

Leden finansieras genom Leader Mellansjölandet och Europeiska Jordbruksfonden.

Leader Mellansjölandet Europeiska jordbruksfornden för landsbygdsutveckling

1 Hallsbergs station

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A.W Edelsvärd. 

Sväng vänster och följ cykelbanan ca 300 m. 

2 Bergööska huset

Bergöös är ett kvarter i centrala Hallsberg med flera sevärdheter. I Bergööska huset finns Bergöövåningen med konst av Carl och Karin Larsson och Hallsbergs konsthall. Bredvid, i magasinet, finns en stor modelljärnväg och en utställning om järnvägen i Hallsberg. Huset är ritat av Ferdinand Boberg - en av våra mest namnkunniga arkitekter.

Fortsätt på cykelbanan för att sedan svänga höger mot Tisaren. Cykla ytterligare 3 km och sväng höger mot Tisarbaden.

3 Enslingen på Bockön

Blicka ut över Tisaren. På en ö spenderade den intelligenta August Mattson 20 år av sitt liv. Här levde han tillsammans med sina höns och getter i ensamhet. Han ägnade stor del av sin tid till astronomiska studier. Han konstruerade bland annat en egen tideräkning som erkändes av vetenskapsmän runt om i världen. Hans förslag på en ny tidsindelning kom visserligen aldrig att anammas, men han fick som första skandinav en plats i det franska astronomiska sällskapet i Paris. 

Efter 3 km kommer du till samhället Åsbro. Fortsätt upp för Stationsvägen och sväng vänster in på Movägen. Fortsätt 5 km i riktning Västra Å och Karintorp. 

4 Dovra sjöar

I Dovrasjödalen ligger tre långsmala sjöar som kallas Dovra sjöar. Sjöarna omges till stor del av branta klippväggar och uråldrig granskog. Vid en vandring runt Dovra sjöar märker du hur olik vegetationen är uppe på berget och nere i dalen. På den torra och magra hällmarken finner tallen rotfäste i smala springor i berget. Ljung, lingon, lavar och mossor klarar denna karga växtmiljö fint. Nere i dalen finns rester av bergarten diabas som är basisk och ger en helt annan och rikare växtlighet. Den rikaste vegetationen finns i dalgången norr och söder om sjöarna. Blåsippa, springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva och underviol är några av växterna som finns här. 

Fortsätt på rutten ca 5 km, följ skyltar mot Kårberg.

5 Skyllbergs bruk

För mer än 670 år sedan, 1346, skänkte kung Magnus Eriksson hyttor och härdar för framställning av järn i Rönneshytta, Åmme och Skyllberg till ”klosterfruarna i Riseberga”. Det är första gången som Skyllberg nämns i bevarade skriftliga dokument. Ämnet var, då som nu, järnhantering. För länge sedan var alltså Skyllberg en klosteregendom, och genom århundradens lopp blev egendomen i olika omgångar indragen till kronan, utarrenderad, förlänad och slutligen såld. Köparen var vallonen Louis de Geer, som kom att bygga sitt bruksimperium i Uppland, Östergötland och Närke. Familjen de Geer ägde Skyllberg under fem generationer. Därefter följde tre generationer Burenstam och sedan 1888 ägs Skyllbergs Bruks AB av familjen Svensson.

Sväng höger vid trevägskorsningen och fortsätt på vägen i ca 4 km. Cykla sedan vänster i riktning Askersund och håll till höger vid skylten Tjälvesta äng. 

6 Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta

Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta ligger sida vid sida i ett böljande kulturlandskap med anor från järnåldern. Här kan du ströva genom blommande ängar och grönskande lövlundar och se tydliga spår efter den senaste inlandsisen.

Fortsätt på slingan i 2 km för att sedan hålla till vänster. Fortsätt ca 3 km i riktning Askersund för att sedan svänga av höger mot Vinna. Fortsätt rutten ytterligare 6 km och sväng vänster (se träskylt med Bergslagen Cycling logga).

7 Flintemon

Naturreservatet Flintemon är ett höglänt och kuperat skogsområde. Här skyddas värdefull gammelskog för framtiden. Svarte Bengt var en beryktad tjuv som levde i dessa trakter på 1700-talet. Från traktens bönder stal han allt ifrån kreatur till mat, redskap och kläder. Stöldgodset gömde han på sin gård eller i grottor och bergsklyftor i skogen. Det sägs att en av gömmorna fanns här i Flintemon. Efter att ha stulit en ko dömdes Svarte Bengt till döden. Han benådades och fick sitta fånge på Marstrands fästning. Sannolikt slutade Svarte Bengt sina dagar som fånge.

Fortsätt genom byn Markebäck och korsa 205:an. Sväng höger vid Kullängsstugan.

8 Kullängsstugan

Kullängsstugan är en parstuga byggd år 1693, årtalet finns inskuret i stugans takås. Stugan är knuttimrad av stockar i väldiga dimensioner. Byggherre var den mytomsusade Kullagubben. Kullängen var ett torpställe under Dohnafors bruk, men var troligen större än ordinära torp på den tiden. Kullängsstugan var bebott ända fram till 1936 och skänktes sedan till Örebro läns museum. 

Fortsätt ca 2 km och sväng sedan vänster mot Björstorp. Cykla ytterligare 4 km, sväng höger och följ den mindre grusvägen (se träskylt med Bergslagen Cycling logga).

9 Fagertärn

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro. De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön.

Cykla tillbaka och följ den lite större grusvägen ca 6 km, tills du kommer till Aspa bruk.

10 Aspa

Aspa Bruks storhetstid var under 1700- och 1800-talet, då järnhanteringen präglade det lilla samhället. Än idag ligger bruksvägen kantad med välbevarade byggnader från den tiden. Herrgårdsbyggnaden som var säteri mellan 1720 och 1820 är "juvelen i kronan".