1 Startplats Hjulsjö

Leden startar vid gamla skolan i Hjulsjö. Här finns parkering, ställplatser, omklädning och cykeltvätt. Du kan hyra cykel och sommartid driver Hjulsjö MTB ett litet fik vid startplatsen. Dessutom finns en teknikbana med tre spår. Missa inte att beundra den vackra spånklädda timmerkyrkan.

Ta vägen ner från kyrkan och fortsätt på asfaltsvägen mot Nora tills du passerat bron. Ta in vänster och sedan ner på banvallen.

2 Banvallen

Resterna av Bredsjö-Degerfors Järnväg från 1894. Järnvägarna i Bergslagen var viktiga för att transportera det tunga järnet från hyttorna till hamnarna. Du kan följa Banvallen hela vägen från Hjulsjö till Gyttorp vid Pershyttan.

Följ Banvallen över den gamla bron till Älvtorp. Här tar du vänster, höger och följer grusvägen ca 100 meter innan du svänger vänster igen. Nästa höger och följ grusvägen till gården Rishöjden. Vid Rishöjden tar du in vänster. Här ser du en fin gammal byggnad i slaggsten.

3 Rishöjdsbergsgruvorna

Här finns otaliga gruvhål och andra lämningar, synliga och dolda i skogarna. År 1897 bröts här 15 695 ton järnmalm.

Ta höger upp mot Kindla Naturreservat. Vill du besöka Kindlas utkikstorn tar du vänster vid Kämpetorp och ställer cyklarna vid parkeringen. Därifrån har du ett par hundra meter fin, men brant, stig upp till utkikstornet som står på 425 meters höjd och ger utsikt över stora delar av norra Bergslagen.

4 Kindla Naturreservat

Kindla är ett av länets största naturreservat, Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I naturreservatet finns vandringsleder och rastplatser, stugor och kolarkojor. Dessutom finns ett utkikstorn på Kindlahöjden 425 meter över havet. Du får inte cykla i Kindla naturreservat, men det är ändå värt ett besök när du är i trakten.

5 Slåtterberget

Slåtterberget är ett vackert besöksområde med många spår av Bergslagens historia. Här finns en mäktig hjulgrav, stora dagbrottt och en gruvgång "Stolle" kallad Venuspassagen. På sin tid var gruvan mycket modern. ASEA:s grundare Jonas Wenström var med och elektrifierade gruvdriften här redan 1884.

Vid Hjuljärn tar du höger strax före gården och fortsätter ner mot Grängen på den gamla Hästbanan, där malmen fraktades ner till pråmar.

6 Grängen

Den lilla byn Grängen hade både skola och Konsum-affär på tiden runt sekelskiftet 1800-1900 när dessa trakter var välbebodda.

Fortsätt längs banvallen på en mindre stig, eller håll dig på grusvägen. Du kommer snart ut på vägen och fortsätter där tills du kommer till gården Karlslund där du rundar Kohagen och svänger söderut.

7 Södra hyttan

Här blev malm till råjärn från slutet på 1600-talet till första världskrigets slut 1919. Idag finns här Bergslagens bokloppis med mer än 1000 hyllmeter begagnade böcker, ett kafé och flera andra verksamheter. Se sodrahyttan.se för information om öppettider.

Från hyttan följer du den gamla banvallen förbi den lilla kuren. Följ sedan banvallen tillbaka till Hjulsjö by. Ta vänster upp efter villorna och sedan höger på grusvägen. När du kommer till asfaltsvägen tar du höger och fortsätter över Riksväg 63 tillbaka till kyrkan och skolan.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Kindla

Mountainbike
Grusracer
Grus
Utsikt
Vildmark
Bad
Boende
Servering
Uthyrning
Kindla GPS Höjdkurva
Skriv ut

Fin grusvägled som ger många höjdmeter och spännande upplevelser längs vägen.

Ta en sväng upp till Kindlas utsiktstorn eller stanna till vid Slåtterbergets gruvor om du vill uppleva någonting extra. Går du igång på grus blir du säkert helnöjd av att bara trampa!

Skyltad:
MTB Grön 4

1 Startplats Hjulsjö

Leden startar vid gamla skolan i Hjulsjö. Här finns parkering, ställplatser, omklädning och cykeltvätt. Du kan hyra cykel och sommartid driver Hjulsjö MTB ett litet fik vid startplatsen. Dessutom finns en teknikbana med tre spår. Missa inte att beundra den vackra spånklädda timmerkyrkan.

Ta vägen ner från kyrkan och fortsätt på asfaltsvägen mot Nora tills du passerat bron. Ta in vänster och sedan ner på banvallen.

2 Banvallen

Resterna av Bredsjö-Degerfors Järnväg från 1894. Järnvägarna i Bergslagen var viktiga för att transportera det tunga järnet från hyttorna till hamnarna. Du kan följa Banvallen hela vägen från Hjulsjö till Gyttorp vid Pershyttan.

Följ Banvallen över den gamla bron till Älvtorp. Här tar du vänster, höger och följer grusvägen ca 100 meter innan du svänger vänster igen. Nästa höger och följ grusvägen till gården Rishöjden. Vid Rishöjden tar du in vänster. Här ser du en fin gammal byggnad i slaggsten.

3 Rishöjdsbergsgruvorna

Här finns otaliga gruvhål och andra lämningar, synliga och dolda i skogarna. År 1897 bröts här 15 695 ton järnmalm.

Ta höger upp mot Kindla Naturreservat. Vill du besöka Kindlas utkikstorn tar du vänster vid Kämpetorp och ställer cyklarna vid parkeringen. Därifrån har du ett par hundra meter fin, men brant, stig upp till utkikstornet som står på 425 meters höjd och ger utsikt över stora delar av norra Bergslagen.

4 Kindla Naturreservat

Kindla är ett av länets största naturreservat, Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I naturreservatet finns vandringsleder och rastplatser, stugor och kolarkojor. Dessutom finns ett utkikstorn på Kindlahöjden 425 meter över havet. Du får inte cykla i Kindla naturreservat, men det är ändå värt ett besök när du är i trakten.

5 Slåtterberget

Slåtterberget är ett vackert besöksområde med många spår av Bergslagens historia. Här finns en mäktig hjulgrav, stora dagbrottt och en gruvgång "Stolle" kallad Venuspassagen. På sin tid var gruvan mycket modern. ASEA:s grundare Jonas Wenström var med och elektrifierade gruvdriften här redan 1884.

Vid Hjuljärn tar du höger strax före gården och fortsätter ner mot Grängen på den gamla Hästbanan, där malmen fraktades ner till pråmar.

6 Grängen

Den lilla byn Grängen hade både skola och Konsum-affär på tiden runt sekelskiftet 1800-1900 när dessa trakter var välbebodda.

Fortsätt längs banvallen på en mindre stig, eller håll dig på grusvägen. Du kommer snart ut på vägen och fortsätter där tills du kommer till gården Karlslund där du rundar Kohagen och svänger söderut.

7 Södra hyttan

Här blev malm till råjärn från slutet på 1600-talet till första världskrigets slut 1919. Idag finns här Bergslagens bokloppis med mer än 1000 hyllmeter begagnade böcker, ett kafé och flera andra verksamheter. Se sodrahyttan.se för information om öppettider.

Från hyttan följer du den gamla banvallen förbi den lilla kuren. Följ sedan banvallen tillbaka till Hjulsjö by. Ta vänster upp efter villorna och sedan höger på grusvägen. När du kommer till asfaltsvägen tar du höger och fortsätter över Riksväg 63 tillbaka till kyrkan och skolan.