1 Dohnafors

Välbevarad herrgårdsanläggning i 1800-talsklasscism. Herrgårdsbyggnaden, som är i trä, flyttades hit på 1820-talet. Äldre byggnad för stångjärnstillverkning finns kvar. Stångjärnshammaren lades ner 1899. Privat ägo.

Fortsätt på asfaltsvägen i ca 300m och sväng av höger mot Kullängsstugan. 

2 Kullängsstugan

Knuttimrad parstuga från år 1693. Årtalet finns inskuret i stugans takås. Byggdes ursprungligen på denna plats av sågaren Nils Svensson, även kallad ”Kulla gubben”. Kullängen var ett torpställe under Dohnafors bruk, men var troligen större än ordinära torp på den tiden. Huset som är 20 m långt och ett imponerande exempel på äldre svensk byggnadskultur var bebott till 1936. Idag tillhör Kullängsstugan Örebro Läns museum och är öppen för förbokade grupper och vid speciella evenemang. 

Fortsätt på rutten i ca 15 km. Sväng vänster vid skylten som riktar mot Santorp. 

 

3 Rockebrokärret

Ett botaniskt intressant kärr och en åsrygg med ett antal väl utbildade så kallade dödisgropar. Flera av dessa är vattenfyllda. En offerkälla fanns här en gång i tiden. Området är idag naturreservat. Intressanta växter är bäcknate, myrlilja, klockljung och olika orkidéarter. Här finns även rikligt med insektsfångande växter som sileshår och vattenbläddra. Följ orangemarkerade stigar.

Cykla vidare på rutten i ca 16 km. Sväng vänster vid grusparkeringen. 

4 Väderkvarnsbacken

Detta är ett naturreservat med en mäktig åskulle som höjer sig ca 40 m över landskapet runt omkring. Kullen har en brant syd-östsida men de övriga sidorna är flackare. Den branta östsidan är samtidigt sidan av en ravin där en bäck finns som går ut i sjön Gårdsjön nordost om kullen. Både kullen och bäckravinen har en anmärkningsvärd vegetation. Fina promenadstråk finns. Från Väderkvarnsbacken är det en vacker utsikt över Askersund och sjön Alsen.

Cykla ca 3 km genom centrum, använd cykelbanan. Sväng höger i riktning Lind. Fortsätt i ytterligare 6 km. 

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Laxsjörundan

Grusracer
Standardcykel
Grus
Asfalt
Bad
Lantligt
Laxsjörundan GPS Höjdkurva
Skriv ut

Cykelturen går mestadels på lugna grusvägar i lätt kuperad landskap. Den leder dig förbi historiska byggnader som Kullängsstugan, en badstrand med campingplats och naturreservat.

Start och mål: Askersund eller Revelbadet

1 Dohnafors

Välbevarad herrgårdsanläggning i 1800-talsklasscism. Herrgårdsbyggnaden, som är i trä, flyttades hit på 1820-talet. Äldre byggnad för stångjärnstillverkning finns kvar. Stångjärnshammaren lades ner 1899. Privat ägo.

Fortsätt på asfaltsvägen i ca 300m och sväng av höger mot Kullängsstugan. 

2 Kullängsstugan

Knuttimrad parstuga från år 1693. Årtalet finns inskuret i stugans takås. Byggdes ursprungligen på denna plats av sågaren Nils Svensson, även kallad ”Kulla gubben”. Kullängen var ett torpställe under Dohnafors bruk, men var troligen större än ordinära torp på den tiden. Huset som är 20 m långt och ett imponerande exempel på äldre svensk byggnadskultur var bebott till 1936. Idag tillhör Kullängsstugan Örebro Läns museum och är öppen för förbokade grupper och vid speciella evenemang. 

Fortsätt på rutten i ca 15 km. Sväng vänster vid skylten som riktar mot Santorp. 

 

3 Rockebrokärret

Ett botaniskt intressant kärr och en åsrygg med ett antal väl utbildade så kallade dödisgropar. Flera av dessa är vattenfyllda. En offerkälla fanns här en gång i tiden. Området är idag naturreservat. Intressanta växter är bäcknate, myrlilja, klockljung och olika orkidéarter. Här finns även rikligt med insektsfångande växter som sileshår och vattenbläddra. Följ orangemarkerade stigar.

Cykla vidare på rutten i ca 16 km. Sväng vänster vid grusparkeringen. 

4 Väderkvarnsbacken

Detta är ett naturreservat med en mäktig åskulle som höjer sig ca 40 m över landskapet runt omkring. Kullen har en brant syd-östsida men de övriga sidorna är flackare. Den branta östsidan är samtidigt sidan av en ravin där en bäck finns som går ut i sjön Gårdsjön nordost om kullen. Både kullen och bäckravinen har en anmärkningsvärd vegetation. Fina promenadstråk finns. Från Väderkvarnsbacken är det en vacker utsikt över Askersund och sjön Alsen.

Cykla ca 3 km genom centrum, använd cykelbanan. Sväng höger i riktning Lind. Fortsätt i ytterligare 6 km.