1 Hallsbergs station

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A.W Edelsvärd. 

Sväng höger och fortsätt på cykelbanan i ca 4 km. Sväng sedan i vänster i riktning Åsbro.

2 Blåberga

Kumla härad hade förr i tiden en avrättningsplats här i Blåberga. Den sista avrättningen ägde rum år 1858. Den dömda var en kvinna, hustru till en skogsvaktare i Mörtsjön. Hon var anklagad för att ha förgiftat en torpare och hans hustru. Skogsvaktarhustrun hade lagt arsenik i en burk med lingonmos. Torparens hustru tog av det övre lagret och klarade sig, men torparen fick bottensatsen, där giftet samlats, och avled. Liksom andra gamla avrättningsplatser i vårt land är även detta en sägenomspunnen plats som berättar om äldre tiders rättssystem och strafftraditioner. Numera vilar ett lugn över platsen men man kan ana dramatiken som en gång utspelat sig här.

Fortsätt på asfaltsvägen i ca 1,5 km. Sväng vänster och följ cykelvägen till Åsbro.

3 Galgtallen

Finns intill bensinmacken i Åsbro. Detta var Kumla härads galgträd. Den stora kluvna tallen intill bensinstationen är skyddad enligt lag som naturminnesmärke. Det är inte riktigt klarlagt vilken som var den sista som avrättades i Åsbro. Med säkerhet vet man dock att Petter Svensson från södra Lerbäck avrättades för mord runt år 1810. 

Följ cykelskylt mot Lerbäck.

4 Lerbäcks kulturcentrum

Sägnen berättar att man med hjälp av ett par tvillingoxar skulle bestämma kyrkans läge. Oxarna hade ett lass med lera och där de stannade skulle kyrkan uppföras. Oxarna stannade och lasset stjälptes i en bäck. Här byggdes kyrkan och både kyrkan och socknen kom att kallas Lerbäck, ”den leriga bäcken”. En olyckdrabbad dag i slutet av 1700-talet brann den gamla kyrkan ner till grunden. En ny kyrka byggdes på samma plats. Kyrkan tillsammans med kringliggande byggnader är idag det bästa exemplet i Örebro län på ett sockencentrum. Intill kyrkan ligger Lerbäcks hembygdsgård med ett antal byggnader som flyttades hit på 1930-talet. Bland annat finns det ett gammalt sockenmagasin, en spiksmedja, loftbod och loge. I anslutning finns också det före detta gästgiveriet där Lerbäcks teater driver professionell teaterverksamhet året runt.

Fortsätt förbi Lerbäcks teater och genom byn Lerbäck. Nyttja sedan cykelbanan ner till Askersund.

5 Askersund

Namnet Askersund härstammar från ordet "aeske" eller "aska" som var beteckningen på askdunge. Samhället låg vid ett sund som omgavs av askar så namnet blev "askdungen vid sundet" och så småningom Askersund. År 1314 nämndes Askersund för första gången i ett påvebrev. Samhället växte och man försörjde sig på nubb- och spiksmide. Järn fanns tillgängligt på nära håll i området kring Åmmeberg och Lerbäck, "västra berget". I mitten av 1300-talet fick bergsmännen tillstånd av dåvarande kung Magnus Eriksson att bryta järn. Trakten kring Askersund hade stor betydelse för den medeltida svenska järnproduktionen. 

Fortsätt över bron och sväng vänster. Följ cykelleden för att komma till Stjernsunds Slott. Vill du fortsätta rutten använder du cykeltunneln för att korsa riksväg 50 (cykelskylt mot Olshammar). Du kommer cykla på en mindre grusväg och så småningom en gärdesväg. Följ sedan gamla riksväg 49 i 17 km för att anlända till samhället Aspa bruk.

6 Stjernsunds Slott

Byggnaden anses vara ett av Sveriges vackraste slott med vatten på tre sidor och en sällsynt välbevarad inredning från 1850-talet, då den kungliga familjen Bernadotte ägde slottet. Slottet och gården är även känd för sin kreatursavel och är stamort för SRB - svensk rödbrokig boskap. Intill slottet ligger Butiken Stjernsund. Här finner du lokalproducerade delikatesser, såsom saft, sylt, bröd, ost plus mycket annat gott.

Fortsätt tillbaka till rutten. Tänk på att vissa vägar brukas av markägare, så bli inte förvånad ifall du möter en traktor.

7 Aspa

Aspa Bruks storhetstid var under 1700- och 1800-talet, då järnhanteringen präglade det lilla samhället. Än idag ligger bruksvägen kantad med välbevarade byggnader från den tiden. Herrgårdsbyggnaden som var säteri mellan 1720 och 1820 är "juvelen i kronan".

Korsa riksväg 49 och följ skyltar som riktar mot Fagertärn.

8 Fagertärn

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa år 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro. De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Snabbaste till Tiveden

Standardcykel
Asfalt
Grus
Bad
Flowigt
Boende
Servering
Snabbaste till Tiveden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Ta tåget med cykeln till Hallsberg och landa i Tiveden efter några timmars enkel cykling.

En av tre transportsträckor från tågstationen i Hallsberg till Fagertärn. Av dessa tre transportsträckor är "Snabbaste till Tiveden" den kortaste och den slingan som till störst del går på asfalterade vägar. Här cyklar du genom Åsbro för att sedan följa cykelbanan ner mot Askersund. Längs med slingan finns flertalet boendeanläggningar, matställen och sevärdheter. Starta och sluta din cykeltur där det passar dig!

Leden finansieras genom Leader Mellansjölandet och Europeiska Jordbruksfonden.

Leader Mellansjölandet Europeiska jordbruksfornden för landsbygdsutveckling

1 Hallsbergs station

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A.W Edelsvärd. 

Sväng höger och fortsätt på cykelbanan i ca 4 km. Sväng sedan i vänster i riktning Åsbro.

2 Blåberga

Kumla härad hade förr i tiden en avrättningsplats här i Blåberga. Den sista avrättningen ägde rum år 1858. Den dömda var en kvinna, hustru till en skogsvaktare i Mörtsjön. Hon var anklagad för att ha förgiftat en torpare och hans hustru. Skogsvaktarhustrun hade lagt arsenik i en burk med lingonmos. Torparens hustru tog av det övre lagret och klarade sig, men torparen fick bottensatsen, där giftet samlats, och avled. Liksom andra gamla avrättningsplatser i vårt land är även detta en sägenomspunnen plats som berättar om äldre tiders rättssystem och strafftraditioner. Numera vilar ett lugn över platsen men man kan ana dramatiken som en gång utspelat sig här.

Fortsätt på asfaltsvägen i ca 1,5 km. Sväng vänster och följ cykelvägen till Åsbro.

3 Galgtallen

Finns intill bensinmacken i Åsbro. Detta var Kumla härads galgträd. Den stora kluvna tallen intill bensinstationen är skyddad enligt lag som naturminnesmärke. Det är inte riktigt klarlagt vilken som var den sista som avrättades i Åsbro. Med säkerhet vet man dock att Petter Svensson från södra Lerbäck avrättades för mord runt år 1810. 

Följ cykelskylt mot Lerbäck.

4 Lerbäcks kulturcentrum

Sägnen berättar att man med hjälp av ett par tvillingoxar skulle bestämma kyrkans läge. Oxarna hade ett lass med lera och där de stannade skulle kyrkan uppföras. Oxarna stannade och lasset stjälptes i en bäck. Här byggdes kyrkan och både kyrkan och socknen kom att kallas Lerbäck, ”den leriga bäcken”. En olyckdrabbad dag i slutet av 1700-talet brann den gamla kyrkan ner till grunden. En ny kyrka byggdes på samma plats. Kyrkan tillsammans med kringliggande byggnader är idag det bästa exemplet i Örebro län på ett sockencentrum. Intill kyrkan ligger Lerbäcks hembygdsgård med ett antal byggnader som flyttades hit på 1930-talet. Bland annat finns det ett gammalt sockenmagasin, en spiksmedja, loftbod och loge. I anslutning finns också det före detta gästgiveriet där Lerbäcks teater driver professionell teaterverksamhet året runt.

Fortsätt förbi Lerbäcks teater och genom byn Lerbäck. Nyttja sedan cykelbanan ner till Askersund.

5 Askersund

Namnet Askersund härstammar från ordet "aeske" eller "aska" som var beteckningen på askdunge. Samhället låg vid ett sund som omgavs av askar så namnet blev "askdungen vid sundet" och så småningom Askersund. År 1314 nämndes Askersund för första gången i ett påvebrev. Samhället växte och man försörjde sig på nubb- och spiksmide. Järn fanns tillgängligt på nära håll i området kring Åmmeberg och Lerbäck, "västra berget". I mitten av 1300-talet fick bergsmännen tillstånd av dåvarande kung Magnus Eriksson att bryta järn. Trakten kring Askersund hade stor betydelse för den medeltida svenska järnproduktionen. 

Fortsätt över bron och sväng vänster. Följ cykelleden för att komma till Stjernsunds Slott. Vill du fortsätta rutten använder du cykeltunneln för att korsa riksväg 50 (cykelskylt mot Olshammar). Du kommer cykla på en mindre grusväg och så småningom en gärdesväg. Följ sedan gamla riksväg 49 i 17 km för att anlända till samhället Aspa bruk.

6 Stjernsunds Slott

Byggnaden anses vara ett av Sveriges vackraste slott med vatten på tre sidor och en sällsynt välbevarad inredning från 1850-talet, då den kungliga familjen Bernadotte ägde slottet. Slottet och gården är även känd för sin kreatursavel och är stamort för SRB - svensk rödbrokig boskap. Intill slottet ligger Butiken Stjernsund. Här finner du lokalproducerade delikatesser, såsom saft, sylt, bröd, ost plus mycket annat gott.

Fortsätt tillbaka till rutten. Tänk på att vissa vägar brukas av markägare, så bli inte förvånad ifall du möter en traktor.

7 Aspa

Aspa Bruks storhetstid var under 1700- och 1800-talet, då järnhanteringen präglade det lilla samhället. Än idag ligger bruksvägen kantad med välbevarade byggnader från den tiden. Herrgårdsbyggnaden som var säteri mellan 1720 och 1820 är "juvelen i kronan".

Korsa riksväg 49 och följ skyltar som riktar mot Fagertärn.

8 Fagertärn

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa år 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro. De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön.