1 Hallsbergs station

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A.W Edelsvärd. 

Sväng vänster och fortsätt på cykelbanan för att sedan svänga höger mot Tisaren. Cykla ytterligare 3 km och sväng höger mot Tisarbaden.

2 Enslingen på Bockön

Blicka ut över Tisaren. På en ö spenderade den intelligenta August Mattson 20 år av sitt liv. Här levde han tillsammans med sina höns och getter i ensamhet. Han ägnade stor del av sin tid till astronomiska studier. Han konstruerade bland annat en egen tideräkning som erkändes av vetenskapsmän runt om i världen. Hans förslag på en ny tidsindelning kom visserligen aldrig att anammas, men han fick som första skandinav en plats i det franska astronomiska sällskapet i Paris. 

Efter 3 km cyklar du genom samhället Åsbro. Från bensinmacken följer du cykelskyltar mot Lerbäck. 

3 Lerbäcks kulturcentrum

Sägnen berättar att man med hjälp av ett par tvillingoxar skulle bestämma kyrkans läge. Oxarna hade ett lass med lera och där de stannade skulle kyrkan uppföras. Oxarna stannade och lasset stjälptes i en bäck. Här byggdes kyrkan och både kyrkan och socknen kom att kallas Lerbäck, ”den leriga bäcken”. En olyckdrabbad dag i slutet av 1700-talet brann den gamla kyrkan ner till grunden. En ny kyrka byggdes på samma plats. Kyrkan tillsammans med kringliggande byggnader är idag det bästa exemplet i Örebro län på ett sockencentrum. Intill kyrkan ligger Lerbäcks hembygdsgård med ett antal byggnader som flyttades hit på 1930-talet. Bland annat finns det ett gammalt sockenmagasin, en spiksmedja, loftbod och loge. I anslutning finns också det före detta gästgiveriet där Lerbäcks teater driver professionell teaterverksamhet året runt.

Fortsätt genom Lerbäck och använd cykelbanan för att korsa riksväg 50. 

4 Skyllbergs bruk

För mer än 670 år sedan, 1346, skänkte kung Magnus Eriksson hyttor och härdar för framställning av järn i Rönneshytta, Åmme och Skyllberg till ”klosterfruarna i Riseberga”. Det är första gången som Skyllberg nämns i bevarade skriftliga dokument. Ämnet var, då som nu, järnhantering. För länge sedan var alltså Skyllberg en klosteregendom, och genom århundradens lopp blev egendomen i olika omgångar indragen till kronan, utarrenderad, förlänad och slutligen såld. Köparen var vallonen Louis de Geer, som kom att bygga sitt bruksimperium i Uppland, Östergötland och Närke. Familjen de Geer ägde Skyllberg under fem generationer. Därefter följde tre generationer Burenstam och sedan 1888 ägs Skyllbergs Bruks AB av familjen Svensson.

Sväng höger och fortsätt 7 km i riktning Snavlunda. Cykla sedan vänster i riktning Askersund och håll till höger vid skylten Tjälvesta äng. 

5 Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta

Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta ligger sida vid sida i ett böljande kulturlandskap med anor från järnåldern. Här kan du ströva genom blommande ängar och grönskande lövlundar och se tydliga spår efter den senaste inlandsisen.

Fortsätt på slingan i 2 km för att sedan hålla till vänster. Fortsätt 7 km i riktning Askersund.

6 Askersunds hamn

Askersund är en idyllisk sommarstad vid Vättern. Runt kullerstenstorget finns gamla byggnader från 1700-talet. En sevärdhet är hamnmagasinet som inrymmer konsthall och hantverksbodar.

Korsa riksväg 50 via cykelbanan. Fortsätt 1 km och sväng höger i riktning Lind. Håll till vänster för att så småningom komma ut på 205:an igen. Följ sedan skyltning mot Tived.

7 Kullängsstugan

Kullängsstugan är en parstuga byggd år 1693, årtalet finns inskuret i stugans takås. Stugan är knuttimrad av stockar i väldiga dimensioner. Byggherre var den mytomsusade Kullagubben. Kullängen var ett torpställe under Dohnafors bruk, men var troligen större än ordinära torp på den tiden. Kullängsstugan var bebott ända fram till 1936 och skänktes sedan till Örebro läns museum. 

Cykla tillbaka på rutten. Fortsätt 1,3 km och sväng vänster mot Björstorp. Följ grusvägen 9 km.

8 Aspa

Aspa Bruks storhetstid var under 1700- och 1800-talet, då järnhanteringen präglade det lilla samhället. Än idag ligger bruksvägen kantad med välbevarade byggnader från den tiden. Herrgårdsbyggnaden som var säteri mellan 1720 och 1820 är "juvelen i kronan".

Korsa riksväg 49 och följ skyltar som riktar mot Fagertärn. 

9 Fagertärn

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro. De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Trevligaste till Tiveden

Standardcykel
Asfalt
Grus
Lantligt
Boende
Tåg
Trevligaste till Tiveden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Ta tåget med cykeln till Hallsberg och ta sikte på Tiveden, med massor av härliga upplevelser längs vägen!

En av tre transportsträckor från tågstationen i Hallsberg till Fagertärn. Av dessa tre transportsträckor är "Trevligaste till Tiveden" för den som tycker lagom är bäst. Här cyklar du förbi sjön Tisaren och det finns chans för glasspaus i Askersunds hamn. Längs med slingan finns flertalet boendeanläggningar, matställen och sevärdheter. Starta och sluta din cykeltur där det passar dig!

Leden finansieras genom Leader Mellansjölandet och Europeiska Jordbruksfonden.

Leader Mellansjölandet Europeiska jordbruksfornden för landsbygdsutveckling

1 Hallsbergs station

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A.W Edelsvärd. 

Sväng vänster och fortsätt på cykelbanan för att sedan svänga höger mot Tisaren. Cykla ytterligare 3 km och sväng höger mot Tisarbaden.

2 Enslingen på Bockön

Blicka ut över Tisaren. På en ö spenderade den intelligenta August Mattson 20 år av sitt liv. Här levde han tillsammans med sina höns och getter i ensamhet. Han ägnade stor del av sin tid till astronomiska studier. Han konstruerade bland annat en egen tideräkning som erkändes av vetenskapsmän runt om i världen. Hans förslag på en ny tidsindelning kom visserligen aldrig att anammas, men han fick som första skandinav en plats i det franska astronomiska sällskapet i Paris. 

Efter 3 km cyklar du genom samhället Åsbro. Från bensinmacken följer du cykelskyltar mot Lerbäck. 

3 Lerbäcks kulturcentrum

Sägnen berättar att man med hjälp av ett par tvillingoxar skulle bestämma kyrkans läge. Oxarna hade ett lass med lera och där de stannade skulle kyrkan uppföras. Oxarna stannade och lasset stjälptes i en bäck. Här byggdes kyrkan och både kyrkan och socknen kom att kallas Lerbäck, ”den leriga bäcken”. En olyckdrabbad dag i slutet av 1700-talet brann den gamla kyrkan ner till grunden. En ny kyrka byggdes på samma plats. Kyrkan tillsammans med kringliggande byggnader är idag det bästa exemplet i Örebro län på ett sockencentrum. Intill kyrkan ligger Lerbäcks hembygdsgård med ett antal byggnader som flyttades hit på 1930-talet. Bland annat finns det ett gammalt sockenmagasin, en spiksmedja, loftbod och loge. I anslutning finns också det före detta gästgiveriet där Lerbäcks teater driver professionell teaterverksamhet året runt.

Fortsätt genom Lerbäck och använd cykelbanan för att korsa riksväg 50. 

4 Skyllbergs bruk

För mer än 670 år sedan, 1346, skänkte kung Magnus Eriksson hyttor och härdar för framställning av järn i Rönneshytta, Åmme och Skyllberg till ”klosterfruarna i Riseberga”. Det är första gången som Skyllberg nämns i bevarade skriftliga dokument. Ämnet var, då som nu, järnhantering. För länge sedan var alltså Skyllberg en klosteregendom, och genom århundradens lopp blev egendomen i olika omgångar indragen till kronan, utarrenderad, förlänad och slutligen såld. Köparen var vallonen Louis de Geer, som kom att bygga sitt bruksimperium i Uppland, Östergötland och Närke. Familjen de Geer ägde Skyllberg under fem generationer. Därefter följde tre generationer Burenstam och sedan 1888 ägs Skyllbergs Bruks AB av familjen Svensson.

Sväng höger och fortsätt 7 km i riktning Snavlunda. Cykla sedan vänster i riktning Askersund och håll till höger vid skylten Tjälvesta äng. 

5 Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta

Naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta ligger sida vid sida i ett böljande kulturlandskap med anor från järnåldern. Här kan du ströva genom blommande ängar och grönskande lövlundar och se tydliga spår efter den senaste inlandsisen.

Fortsätt på slingan i 2 km för att sedan hålla till vänster. Fortsätt 7 km i riktning Askersund.

6 Askersunds hamn

Askersund är en idyllisk sommarstad vid Vättern. Runt kullerstenstorget finns gamla byggnader från 1700-talet. En sevärdhet är hamnmagasinet som inrymmer konsthall och hantverksbodar.

Korsa riksväg 50 via cykelbanan. Fortsätt 1 km och sväng höger i riktning Lind. Håll till vänster för att så småningom komma ut på 205:an igen. Följ sedan skyltning mot Tived.

7 Kullängsstugan

Kullängsstugan är en parstuga byggd år 1693, årtalet finns inskuret i stugans takås. Stugan är knuttimrad av stockar i väldiga dimensioner. Byggherre var den mytomsusade Kullagubben. Kullängen var ett torpställe under Dohnafors bruk, men var troligen större än ordinära torp på den tiden. Kullängsstugan var bebott ända fram till 1936 och skänktes sedan till Örebro läns museum. 

Cykla tillbaka på rutten. Fortsätt 1,3 km och sväng vänster mot Björstorp. Följ grusvägen 9 km.

8 Aspa

Aspa Bruks storhetstid var under 1700- och 1800-talet, då järnhanteringen präglade det lilla samhället. Än idag ligger bruksvägen kantad med välbevarade byggnader från den tiden. Herrgårdsbyggnaden som var säteri mellan 1720 och 1820 är "juvelen i kronan".

Korsa riksväg 49 och följ skyltar som riktar mot Fagertärn. 

9 Fagertärn

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro. De röda näckrosorna i Fagertärn blommar 15 juli–15 augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön.