Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Västra bergen

Mountainbike
Grus
Stig
Västra bergen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Mest grus och skogsväg men med kortare fina stigavsnitt. Passerar väg 244 två gånger och följer den också i ca 400 m.

Skyltad: