Ledbeskrivning Hyttleden:

1 Alfred Nobels torg

Du startar vid Karlskogas hjärta - Alfred Nobels torg.

Följ Kungsvägen i västlig riktning och ta höger när du passerat väg 205. Passera Karlskoga flygplats och sedan den lilla ”byn” Kilsta. Efter det tar grusvägen vid och man har hamnat på landet bland betande djur. Vid Äspedalen gör vägen en 90 graders böj men leden fortsätter rakt fram på en slingrande vacker väg som så småningom följer sjön Lonnen. Den första sjön i vattensystemet ”Bergslagskanalen”.

2 Lunedet

En välkänd pärla med badplats, mat, kaffe, och sevärdheter i form av slussar vid Knappfors, där också den 700 år gamla eken står. Det var under den eken som Erik XIV:s bröder, hertigarna Johan och Karl, kom överens om att mörda sin bror, vilket de också gjorde (med den beryktade ärtsoppan). De gamla sinnerstenshusen står sommartid öppna med lanthandel, utställningar, smedja och en kvarn.

Sväng höger på väg 237 och följ vägen längs Lonnens norra strand till Lonnhyttan.

 

3 Lonnhyttan

Här fanns en gång en bergsmanshytta vid forsen. Hyttan ägdes, som de flesta hyttor, av bergsmän som var bönder i trakten. Vägen är en gammal forväg som kom till för att malm- och kolfororna skulle komma fram mellan hyttorna, milorna och gruvorna.

Fortsätt mot Torpskog längs Kedjans dalgång och sedan mot Tavlan.

4 Tavlan

En riktig liten by med kapell och klocktorn. Förr fanns här både affär och lönnkrog.

Norr om Tavlan åker du högst uppe på rullstensåsen med hisnande branter på sina ställen. Följ Lokavägen till vänster, cirka en km mot Östra Kärne.

5 Östra och västra Kärne

I kulturlandskapet mellan Västra och Östra Kärne blir åsen flackare och bredare. Här finns också tydliga spår efter den stora inlandsisen. När den började smälta, tappade den ibland stora isstycken som blev begravda i grus och slam. De hål som blev när dessa isblock sedan smälte kallas dödisgropar. I sådana gropar ligger sjöarna Östern, Västern och Tiljern. Det finns även en dödisgrop som det inte är någon sjö i. Här betar djur och ger landskapet en levande bild. Genom Östra Kärne går färden förbi gamla bergsmansgårdar som är representativa för Karlskogas bebyggelse under bermanstiden. Bergsmän var de som hade andelar i eller själva ägde gruvor och hyttor.

6 Malmhöjden

Malmhöjden blir nästa sevärdhet. Det går att göra en avstickare upp till Malmtjärn, fast vägen dit numera är bommad. Man måste ta det mycket försiktigt däruppe då det finns gruvhål som kanske inte är utmärkta och inhägnade efter den enda större gruva där det förekommit brytning i Karlskoga kommun.

7 Lerälvens dalgång

Dalgången med åkrar och ängar är typisk för de odlade trakterna i Karlskoga och här ligger gårdarna inte i byform utan varför sig med jämna mellanrum.

8 Granbergsdal

Här kan det passa att stanna en stund och titta på den mycket välbevarade hyttan som togs i drift år 1642. Den var från början en så kallad mulltimmerhytta. Efter en rad ombyggnationer och förbättringar hölls den i drift till år 1925 då den blåstes ner för sista gången. Här kan man sommartid dricka kaffe i kaffestugan och är man lite äventyrlig kan man övernatta i en hyttkammare.

9 Älgåsen

I gården Vall bodde en gång Maria Nilsdotter, även kallad ”Mor I Vall”. Hon grundade barnhem, skola och söndagsskola, och hon är nog mer känd i Amerika där hennes son Carl Johan Nyvall deltog i bildandet av Covenant Church, Svenska Missionförbundets dotterkyrka i USA och sonsonen David som blev den första rektorn vid Covenants lärosäte, North Park College i Chicago.

Leden fortsätter nu över Trindtorp fram till Björkborn.

10 Björkborn

Alfred Nobels sista hem finns bevarat i Björkborns herrgård. Här kan man också se hans laboratorium, Bofors industrimuseum och Fiffiga Huset som är en experimentverkstad för barn.

11 Karlskoga prostgård

Här bodde Selma Lagerlöf under sin konfirmationstid hos sin faster Ottiliana som var gift med prosten Erik Tullius Hammargren. Selma konfirmerades i Karlskoga kyrka som också gett Karlskoga namnet Korskyra i hennes bok om Charlotte Löwensköld.

Hyttleden

Grusracer
Standardcykel
Asfalt
Grus
Hyttleden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Alla cykelleder i Karlskoga startar vid Alfred Nobels torg och är märkta med blå skyltar med en cykel på.


Ledbeskrivning Hyttleden:

1 Alfred Nobels torg

Du startar vid Karlskogas hjärta - Alfred Nobels torg.

Följ Kungsvägen i västlig riktning och ta höger när du passerat väg 205. Passera Karlskoga flygplats och sedan den lilla ”byn” Kilsta. Efter det tar grusvägen vid och man har hamnat på landet bland betande djur. Vid Äspedalen gör vägen en 90 graders böj men leden fortsätter rakt fram på en slingrande vacker väg som så småningom följer sjön Lonnen. Den första sjön i vattensystemet ”Bergslagskanalen”.

2 Lunedet

En välkänd pärla med badplats, mat, kaffe, och sevärdheter i form av slussar vid Knappfors, där också den 700 år gamla eken står. Det var under den eken som Erik XIV:s bröder, hertigarna Johan och Karl, kom överens om att mörda sin bror, vilket de också gjorde (med den beryktade ärtsoppan). De gamla sinnerstenshusen står sommartid öppna med lanthandel, utställningar, smedja och en kvarn.

Sväng höger på väg 237 och följ vägen längs Lonnens norra strand till Lonnhyttan.

 

3 Lonnhyttan

Här fanns en gång en bergsmanshytta vid forsen. Hyttan ägdes, som de flesta hyttor, av bergsmän som var bönder i trakten. Vägen är en gammal forväg som kom till för att malm- och kolfororna skulle komma fram mellan hyttorna, milorna och gruvorna.

Fortsätt mot Torpskog längs Kedjans dalgång och sedan mot Tavlan.

4 Tavlan

En riktig liten by med kapell och klocktorn. Förr fanns här både affär och lönnkrog.

Norr om Tavlan åker du högst uppe på rullstensåsen med hisnande branter på sina ställen. Följ Lokavägen till vänster, cirka en km mot Östra Kärne.

5 Östra och västra Kärne

I kulturlandskapet mellan Västra och Östra Kärne blir åsen flackare och bredare. Här finns också tydliga spår efter den stora inlandsisen. När den började smälta, tappade den ibland stora isstycken som blev begravda i grus och slam. De hål som blev när dessa isblock sedan smälte kallas dödisgropar. I sådana gropar ligger sjöarna Östern, Västern och Tiljern. Det finns även en dödisgrop som det inte är någon sjö i. Här betar djur och ger landskapet en levande bild. Genom Östra Kärne går färden förbi gamla bergsmansgårdar som är representativa för Karlskogas bebyggelse under bermanstiden. Bergsmän var de som hade andelar i eller själva ägde gruvor och hyttor.

6 Malmhöjden

Malmhöjden blir nästa sevärdhet. Det går att göra en avstickare upp till Malmtjärn, fast vägen dit numera är bommad. Man måste ta det mycket försiktigt däruppe då det finns gruvhål som kanske inte är utmärkta och inhägnade efter den enda större gruva där det förekommit brytning i Karlskoga kommun.

7 Lerälvens dalgång

Dalgången med åkrar och ängar är typisk för de odlade trakterna i Karlskoga och här ligger gårdarna inte i byform utan varför sig med jämna mellanrum.

8 Granbergsdal

Här kan det passa att stanna en stund och titta på den mycket välbevarade hyttan som togs i drift år 1642. Den var från början en så kallad mulltimmerhytta. Efter en rad ombyggnationer och förbättringar hölls den i drift till år 1925 då den blåstes ner för sista gången. Här kan man sommartid dricka kaffe i kaffestugan och är man lite äventyrlig kan man övernatta i en hyttkammare.

9 Älgåsen

I gården Vall bodde en gång Maria Nilsdotter, även kallad ”Mor I Vall”. Hon grundade barnhem, skola och söndagsskola, och hon är nog mer känd i Amerika där hennes son Carl Johan Nyvall deltog i bildandet av Covenant Church, Svenska Missionförbundets dotterkyrka i USA och sonsonen David som blev den första rektorn vid Covenants lärosäte, North Park College i Chicago.

Leden fortsätter nu över Trindtorp fram till Björkborn.

10 Björkborn

Alfred Nobels sista hem finns bevarat i Björkborns herrgård. Här kan man också se hans laboratorium, Bofors industrimuseum och Fiffiga Huset som är en experimentverkstad för barn.

11 Karlskoga prostgård

Här bodde Selma Lagerlöf under sin konfirmationstid hos sin faster Ottiliana som var gift med prosten Erik Tullius Hammargren. Selma konfirmerades i Karlskoga kyrka som också gett Karlskoga namnet Korskyra i hennes bok om Charlotte Löwensköld.