Ledbeskrivning Hällabrottsturen:

1 Kumla

Cykelturen börjar vid turistbyrån på Kumla torg. Börja med att cykla Trädgårdsgatan norrut och cykla över Östra Drottninggatan. Fortsätt sedan Badhusgatan efter järnvägen och sväng höger där Hammargatan börjar. Här kan man se spår efter en av Kumlas skofabriker.

2 CA Jonssons direktörsvilla

Text om CA Jonsson

Efter det sista husblocket går en mindre väg in till vänster mellan husen. Följ cykelvägen och åk under Kungsvägen. I slutet av Gärdesgatan svänger du vänster in på Dalagatan och cyklar därefter hela vägen fram till Brånstavägen. Sväng till höger och njut av en ganska lång utförslöpa. Mitt på gärdena korsar du Kumlaån. Den rinner upp i närheten av Sottern och ansluter vid Säbylund till Täljeån och fortsätter därefter ut till Hjälmaren. I Brånsta slutar vägen med ett T-kors. Håll till höger och cykla mot Älvesta. När vägen tar slut svänger du åt höger.

 

3 Roffes hörna

En liten park som sköttes av en parkarbetare. Det har nu blivit en tradition att klippa den lilla parken som annars skulle ha förbuskats.

Strax efter Roffes hörna svänger du åt vänster mot Hällabrottet under väg 52. Stanna gärna och led cykeln över vägen eftersom den tidvis är starkt trafikerad. När du har kommit upp på Yxhultsvägen passerar du järnvägen och svänger därefter vänster på Friskens väg.

4 Galleri Örsta

Presenterar utställningar med kända nordiska konstnärer året om.

Fortsätt cykla Friskens väg fram till Örstavägen. Här svänger du åt höger. Denna väg övergår vid Hällabrottets centrum i Yxhultsvägen som löper genom samhället. Här finns en cykelbana på vänster sida av vägen. Följ Yxhultsvägen österut genom Hällabrottet. På vänster sida passerar du ortens enda kvarvarande stenindustri, Perssonsten. Efter en dryg kilometer kommer du fram till Yxhults gamla industriområde. På vänster sida av vägen ligger två äldre hus, Gjutstugan och Röda huset, som sköts av Yxhultsbygdens hembygdsförening. Under sommaren är de öppna och visas av hembygdsföreningen.

5 Yxhults huvudkontor

1980 lades stenhuggeriet ned medan företaget, Yxhult AB produktion av lättbetong och mexisten levde vidare och hade stora framgångar under en tid. Med tiden blev efterfrågan låg och företaget lade ner 2004.
Kvar finns finns huvudkontoret, en magnifik byggnad och en väl bevarad tidskapsel i både arkitektur och inredning.

Den konstnärliga utsmyckningen i byggnaden består av ett unikt golv i marmormosaik som föreställer urtidshavet. Det består av 34 olika marmorsorter från olika länder och är lagt av företagets skickligaste stenhuggare, men en hantverkskunskap som nästan inte finns i dag. Om du går till baksidan av huset går det att kika in genom de stora glasfönsterna där du även kan se det fantastiskt vackra golvet!

Om du fortsätter vägen som går förbi Yxhults huvudkontor cirka 500 m finns en mindre avtagsväg på vänster sida. Här kan du svänga ner till (3) Gustaf Matssons brott. Passera vägbommen. Efter besöket i Gustaf Matssons brott kan du välja att åka tillbaka till Yxhultsvägen eller att fortsätta stigen fram till vägen mot Hjortsberga. Om du väljer det senare cyklar du till vänster när du kommer ut på grusvägen.

6 Stenarbetsmuseet

Stenhanteringen i Hällabrottet har haft en stor betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige ända sedan medeltiden. Och lite häftigt är det att mer än hälften av den skulpturala fasadstenen i Stockholms innerstad kommer från just Hällabrottet! Detta museum visar den lokala stenhanteringens historia, med en marmorsamling och ett unikt marmorgolv, samt en unik samling gipsmodeller i full skala som bild- och ornamentshuggarna hade som förlagor. Företaget Yxhults stenhuggeri startade 1820 och bedrev sin verksamhet i 160 år.

Mellan stenarbetsmuseet och Trilobiten går en mindre grusväg söderut mot Hjortsberga. Sväng in här.

7 Hästhagsbadet

Missa inte att ta ett dopp i det här gamla kalkbrottet.

8 Hällkistans naturreservat

En av Närkes få hällkistor, som är en 3500 år gammal grav och Kumlas enda minne från stenåldern.. 

Vägen fortsätter därefter förbi flera minnen av stenindustrin. På höger sida ligger ett vattenfyllt kalkbrott med en ganska tätbefolkad fiskmåskoloni och därefter kommer vi fram till södra fabriken, från 1946, där den ånghärdade lättbetongen började tillverkas på 1930-talet. Idag använd några av byggnaderna som filmstudio. Om du håller ögonen öppna kan du på höger sida se, ett hundratal meter efter fabriken, kommunens enda runsten, Vestastenen.

9 Vestastenen

Det kanske tydligaste exemplet på att landskapet Närke är en gränstrakt mellan Mälardalens runstenar och de något tidigare från Västergötland. Vestastenen är huggen i sandsten, något som är mycket ovanligt. Man tror vidare att den restes av kristnat folk.

Vägen kommer därefter ut på lite öppnare marker igen. Om man vid Vesta skola tittar åt höger kan man se resterna från den omfattande kalkbränningen i trakten. En mindre Kvarntorpshög med aska reser sig bakom skogen. Fortsätt att cykla fram till asfaltsvägen och Hjortsberga by. Här svänger du åt höger. Efter några hundra meter kommer du fram till Lekebacken.

10 Lekebacken

Lekebacken är Kumlas största gravfält med ett hundratal gravar.

Fortsätt mot Yxhultsvägen där du åker över till cykelbanan på andra sidan vägen och svänger vänster. Efter ungefär femtio meter svänger du åter vänster och åker upp på Älvestavägen. Till vänster strax innan tunneln under väg 51 finns ytterligare ett av Kumlas större gravfält, Kullarna. Fortsätt Älvestavägen fram till Södra Kungsvägen. Här följer du cykelbanan under vägen och svänger höger och kommer upp utmed Södra Kungsvägen strax efter passeringen av cykeltunneln. Du cyklar därefter förbi Kumla högar som ligger på vänster sida och genom Kumla by. På höger sida ligger Kumla kyrka. Framme vid rondellen cyklar du över Kyrkogatan och följer därefter skyltarna och återvänder till torget.

Hällabrottsturen

Standardcykel
Asfalt
Grus
Bad
Servering
Hällabrottsturen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Lättcyklad med få stigningar och flera utförslöpor. Ta gärna med badkläder då turen går förbi Hästhagsbrottet.


Ledbeskrivning Hällabrottsturen:

1 Kumla

Cykelturen börjar vid turistbyrån på Kumla torg. Börja med att cykla Trädgårdsgatan norrut och cykla över Östra Drottninggatan. Fortsätt sedan Badhusgatan efter järnvägen och sväng höger där Hammargatan börjar. Här kan man se spår efter en av Kumlas skofabriker.

2 CA Jonssons direktörsvilla

Text om CA Jonsson

Efter det sista husblocket går en mindre väg in till vänster mellan husen. Följ cykelvägen och åk under Kungsvägen. I slutet av Gärdesgatan svänger du vänster in på Dalagatan och cyklar därefter hela vägen fram till Brånstavägen. Sväng till höger och njut av en ganska lång utförslöpa. Mitt på gärdena korsar du Kumlaån. Den rinner upp i närheten av Sottern och ansluter vid Säbylund till Täljeån och fortsätter därefter ut till Hjälmaren. I Brånsta slutar vägen med ett T-kors. Håll till höger och cykla mot Älvesta. När vägen tar slut svänger du åt höger.

 

3 Roffes hörna

En liten park som sköttes av en parkarbetare. Det har nu blivit en tradition att klippa den lilla parken som annars skulle ha förbuskats.

Strax efter Roffes hörna svänger du åt vänster mot Hällabrottet under väg 52. Stanna gärna och led cykeln över vägen eftersom den tidvis är starkt trafikerad. När du har kommit upp på Yxhultsvägen passerar du järnvägen och svänger därefter vänster på Friskens väg.

4 Galleri Örsta

Presenterar utställningar med kända nordiska konstnärer året om.

Fortsätt cykla Friskens väg fram till Örstavägen. Här svänger du åt höger. Denna väg övergår vid Hällabrottets centrum i Yxhultsvägen som löper genom samhället. Här finns en cykelbana på vänster sida av vägen. Följ Yxhultsvägen österut genom Hällabrottet. På vänster sida passerar du ortens enda kvarvarande stenindustri, Perssonsten. Efter en dryg kilometer kommer du fram till Yxhults gamla industriområde. På vänster sida av vägen ligger två äldre hus, Gjutstugan och Röda huset, som sköts av Yxhultsbygdens hembygdsförening. Under sommaren är de öppna och visas av hembygdsföreningen.

5 Yxhults huvudkontor

1980 lades stenhuggeriet ned medan företaget, Yxhult AB produktion av lättbetong och mexisten levde vidare och hade stora framgångar under en tid. Med tiden blev efterfrågan låg och företaget lade ner 2004.
Kvar finns finns huvudkontoret, en magnifik byggnad och en väl bevarad tidskapsel i både arkitektur och inredning.

Den konstnärliga utsmyckningen i byggnaden består av ett unikt golv i marmormosaik som föreställer urtidshavet. Det består av 34 olika marmorsorter från olika länder och är lagt av företagets skickligaste stenhuggare, men en hantverkskunskap som nästan inte finns i dag. Om du går till baksidan av huset går det att kika in genom de stora glasfönsterna där du även kan se det fantastiskt vackra golvet!

Om du fortsätter vägen som går förbi Yxhults huvudkontor cirka 500 m finns en mindre avtagsväg på vänster sida. Här kan du svänga ner till (3) Gustaf Matssons brott. Passera vägbommen. Efter besöket i Gustaf Matssons brott kan du välja att åka tillbaka till Yxhultsvägen eller att fortsätta stigen fram till vägen mot Hjortsberga. Om du väljer det senare cyklar du till vänster när du kommer ut på grusvägen.

6 Stenarbetsmuseet

Stenhanteringen i Hällabrottet har haft en stor betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige ända sedan medeltiden. Och lite häftigt är det att mer än hälften av den skulpturala fasadstenen i Stockholms innerstad kommer från just Hällabrottet! Detta museum visar den lokala stenhanteringens historia, med en marmorsamling och ett unikt marmorgolv, samt en unik samling gipsmodeller i full skala som bild- och ornamentshuggarna hade som förlagor. Företaget Yxhults stenhuggeri startade 1820 och bedrev sin verksamhet i 160 år.

Mellan stenarbetsmuseet och Trilobiten går en mindre grusväg söderut mot Hjortsberga. Sväng in här.

7 Hästhagsbadet

Missa inte att ta ett dopp i det här gamla kalkbrottet.

8 Hällkistans naturreservat

En av Närkes få hällkistor, som är en 3500 år gammal grav och Kumlas enda minne från stenåldern.. 

Vägen fortsätter därefter förbi flera minnen av stenindustrin. På höger sida ligger ett vattenfyllt kalkbrott med en ganska tätbefolkad fiskmåskoloni och därefter kommer vi fram till södra fabriken, från 1946, där den ånghärdade lättbetongen började tillverkas på 1930-talet. Idag använd några av byggnaderna som filmstudio. Om du håller ögonen öppna kan du på höger sida se, ett hundratal meter efter fabriken, kommunens enda runsten, Vestastenen.

9 Vestastenen

Det kanske tydligaste exemplet på att landskapet Närke är en gränstrakt mellan Mälardalens runstenar och de något tidigare från Västergötland. Vestastenen är huggen i sandsten, något som är mycket ovanligt. Man tror vidare att den restes av kristnat folk.

Vägen kommer därefter ut på lite öppnare marker igen. Om man vid Vesta skola tittar åt höger kan man se resterna från den omfattande kalkbränningen i trakten. En mindre Kvarntorpshög med aska reser sig bakom skogen. Fortsätt att cykla fram till asfaltsvägen och Hjortsberga by. Här svänger du åt höger. Efter några hundra meter kommer du fram till Lekebacken.

10 Lekebacken

Lekebacken är Kumlas största gravfält med ett hundratal gravar.

Fortsätt mot Yxhultsvägen där du åker över till cykelbanan på andra sidan vägen och svänger vänster. Efter ungefär femtio meter svänger du åter vänster och åker upp på Älvestavägen. Till vänster strax innan tunneln under väg 51 finns ytterligare ett av Kumlas större gravfält, Kullarna. Fortsätt Älvestavägen fram till Södra Kungsvägen. Här följer du cykelbanan under vägen och svänger höger och kommer upp utmed Södra Kungsvägen strax efter passeringen av cykeltunneln. Du cyklar därefter förbi Kumla högar som ligger på vänster sida och genom Kumla by. På höger sida ligger Kumla kyrka. Framme vid rondellen cyklar du över Kyrkogatan och följer därefter skyltarna och återvänder till torget.