1 Lännäs kyrka

Leden startar vid Lännäs kyrka där du fortsätter åt höger en kort bit innan du tar nästa väg ner åt vänster och påbörjar färden mot Brevens bruk. Fortsätt följa asfaltsvägen tills den övergår i grusväg, den fortsätter du följa. Efter en stund sitter det en skylt som guidar dig åt höger. I nästa korsning finns ännu en skylt där du tar vänster och fortsätter cykla tills du når en asfaltsväg. Denna följer du söderut i ca 2,5 km innan du tar vänster in på nästa grusväg. Följ denna och ta höger i nästa korsning. Denna väg följer du genom Labbetorp. Vägen svänger åt vänster. I nästa korsning tar du höger och når utkanten av Kilsmo. Ta vänster och cykla över järnvägen, sedan följer du bara denna väg tills du når din slutdestination Brevens bruk. 

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Brevensleden

Standardcykel
Grus
Asfalt
Lantligt
Bad
Brevensleden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Cykla genom lantlig miljö kantat av gårdar, fält och skogar. Mot slutet cyklar du genom en fantastisk trädallé innan du når Brevens bruk. 

Cykla genom lantlig miljö kantat av gårdar, fält och skogar. Mot slutet cyklar du genom en fantastisk trädallé innan du når Brevens bruk. 

1 Lännäs kyrka

Leden startar vid Lännäs kyrka där du fortsätter åt höger en kort bit innan du tar nästa väg ner åt vänster och påbörjar färden mot Brevens bruk. Fortsätt följa asfaltsvägen tills den övergår i grusväg, den fortsätter du följa. Efter en stund sitter det en skylt som guidar dig åt höger. I nästa korsning finns ännu en skylt där du tar vänster och fortsätter cykla tills du når en asfaltsväg. Denna följer du söderut i ca 2,5 km innan du tar vänster in på nästa grusväg. Följ denna och ta höger i nästa korsning. Denna väg följer du genom Labbetorp. Vägen svänger åt vänster. I nästa korsning tar du höger och når utkanten av Kilsmo. Ta vänster och cykla över järnvägen, sedan följer du bara denna väg tills du når din slutdestination Brevens bruk.