Hemfjärden runt är cykelledernas cykelled i Örebro. Sedan 2020 är leden riktigt familjevänlig tack vare cykelbanan mellan Örebro och Glanshammar. Ledens signum är överfarten vid Ässundet med cykelfärjan Åbäket.

Vid Norra Ässundet måste man åka över vattnet med färjan Åbäket. Frivillig kostnad 30 kr. Färjan avgår var 20:e minut alla dagar i veckan mellan 11.00-18.00 från och med den 26 maj till och med den 21 augusti förutom midsommarafton och midsommardagen. Därefter går färjan enbart helger fram till och med den 11:e september.

Vid hård vind och dåligt väder går inte färjan.

">


Ledbeskrivning Hemfjärden runt:

1 Örebro sluss

När Hjälmaren sänktes byggdes Örebro sluss och ån rätades och muddrades till en kanal för färder upp till Hamnplan med stora fartyg. Slussen, kanalen och hamnen invigdes 1888. Det lilla gula huset vid slussen är den gamla slussvaktarbostaden.

Följ den norra åstranden österut, bort från stan.

2 Vattenparken

Promenad- och strövområde som binder samman fågelreservatet Oset och Rynningeviken med gång- och cykelbroar. Här finns Naturens Hus med information, naturskola, café och matsal

3 Rynningeviken

Naturreservat med cykelleder, rast- och grillplatser samt vacker utsikt över Hemfjärden. Fågeltorn och gömsle.

4 Myrö gård

Privat gård med anor från medeltiden. Avelsgård med stor uppfödning av Highland Cattle. Njut av den storslagna allén ner mot herrgården.

Här svänger du norrut över E18 tills du når cykelbanan. Sväng höger och följ cykelbanan.

5 Nastastenen

Gör en avstickare till länets vackraste runsten. Den finns ca 2 km norr om vägskälet.

6 Lindholmen

Denna vackra rastplats är också värd en omväg. Här finns grillplatser, vindskydd och fin utsikt över Hemfjärden. Stugan kan hyras genom Örebro kommun.

7 Storsickestenen

Ute på åkern syns ett stort flyttblock som inlandsisen förde med sig under istiden. Gården Storsicke ligger vackert på höjden, den beboddes redan under järnåldern.

8 Glanshammar

Centrum i Glanshammars socken med länets äldsta silvergruva från medeltiden. Kyrka med värdefulla medeltida skulpturer och målningar. Här finns också butik och restaurang.

9 Skävesund

Vacker ås med herrgårdsmiljö från 1800-talet. Stort gravfält från yngre järnålder med 180 gravar.

10 Ässundet

Sundet mellan fastlandet och Äsön. Bra rastplats med möjlighet till bad och grillning. På sommarkaféet kan du hyra kanoter och fika.

Vid Norra Ässundet måste man åka över vattnet med cykelfärjan Åbäket, kostnaden för turen är 20 kr. Färjan avgår var 20:e minut och är bara öppen under sommarsäsongen juni till augusti. Färjan är bemannad onsdag till söndag mellan 12.00-18.00 med avgångar var 20:e minut.
Vid hård vind och dåligt väder går inte färjan.

11 Äsön

Enligt uppgörelse med markägare är det förbjudet att stanna till på Äsöbron, cykla på den breda grusvägen längs med ön. Fiske ej tillåten på Äsön.

12 Hjälmarbaden

Badplats med badbrygga, omklädningsrum och torrdass. Sommartid servering på Strandvillan ovanför badplatsen.

13 Ekeby dreve

Vackert naturreservat. Rast- och grillplats med brygga på udden.

14 Ekeby Ekhage

Naturreservat med gamla ekar, rik vår- och sommarflora och fågelliv.

15 Hjälmarsberg

Vacker cykelväg längs inhägnade hagar och alléer förbi Hjälmarsbergs gård med huvudbyggnad i sten från 1600-talet. Här finns nu en av landets största Lego-butiker.

16 Oset

Ett fågelparadis med strandpromenad för gående och cyklister. Flera fina sitt-, utsikts- och rastplatser samt en raststuga – Erik Rosenbergs stuga.

Hemfjärden runt

Standardcykel
Asfalt
Grus
Bad
Servering
Hemfjärden runt GPS Höjdkurva
Skriv ut

Hemfjärden runt är cykelledernas cykelled i Örebro. Sedan 2020 är leden riktigt familjevänlig tack vare cykelbanan mellan Örebro och Glanshammar. Ledens signum är överfarten vid Ässundet med cykelfärjan Åbäket.

Vid Norra Ässundet måste man åka över vattnet med färjan Åbäket. Frivillig kostnad 30 kr. Färjan avgår var 20:e minut alla dagar i veckan mellan 11.00-18.00 från och med den 26 maj till och med den 21 augusti förutom midsommarafton och midsommardagen. Därefter går färjan enbart helger fram till och med den 11:e september.

Vid hård vind och dåligt väder går inte färjan.


Ledbeskrivning Hemfjärden runt:

1 Örebro sluss

När Hjälmaren sänktes byggdes Örebro sluss och ån rätades och muddrades till en kanal för färder upp till Hamnplan med stora fartyg. Slussen, kanalen och hamnen invigdes 1888. Det lilla gula huset vid slussen är den gamla slussvaktarbostaden.

Följ den norra åstranden österut, bort från stan.

2 Vattenparken

Promenad- och strövområde som binder samman fågelreservatet Oset och Rynningeviken med gång- och cykelbroar. Här finns Naturens Hus med information, naturskola, café och matsal

3 Rynningeviken

Naturreservat med cykelleder, rast- och grillplatser samt vacker utsikt över Hemfjärden. Fågeltorn och gömsle.

4 Myrö gård

Privat gård med anor från medeltiden. Avelsgård med stor uppfödning av Highland Cattle. Njut av den storslagna allén ner mot herrgården.

Här svänger du norrut över E18 tills du når cykelbanan. Sväng höger och följ cykelbanan.

5 Nastastenen

Gör en avstickare till länets vackraste runsten. Den finns ca 2 km norr om vägskälet.

6 Lindholmen

Denna vackra rastplats är också värd en omväg. Här finns grillplatser, vindskydd och fin utsikt över Hemfjärden. Stugan kan hyras genom Örebro kommun.

7 Storsickestenen

Ute på åkern syns ett stort flyttblock som inlandsisen förde med sig under istiden. Gården Storsicke ligger vackert på höjden, den beboddes redan under järnåldern.

8 Glanshammar

Centrum i Glanshammars socken med länets äldsta silvergruva från medeltiden. Kyrka med värdefulla medeltida skulpturer och målningar. Här finns också butik och restaurang.

9 Skävesund

Vacker ås med herrgårdsmiljö från 1800-talet. Stort gravfält från yngre järnålder med 180 gravar.

10 Ässundet

Sundet mellan fastlandet och Äsön. Bra rastplats med möjlighet till bad och grillning. På sommarkaféet kan du hyra kanoter och fika.

Vid Norra Ässundet måste man åka över vattnet med cykelfärjan Åbäket, kostnaden för turen är 20 kr. Färjan avgår var 20:e minut och är bara öppen under sommarsäsongen juni till augusti. Färjan är bemannad onsdag till söndag mellan 12.00-18.00 med avgångar var 20:e minut.
Vid hård vind och dåligt väder går inte färjan.

11 Äsön

Enligt uppgörelse med markägare är det förbjudet att stanna till på Äsöbron, cykla på den breda grusvägen längs med ön. Fiske ej tillåten på Äsön.

12 Hjälmarbaden

Badplats med badbrygga, omklädningsrum och torrdass. Sommartid servering på Strandvillan ovanför badplatsen.

13 Ekeby dreve

Vackert naturreservat. Rast- och grillplats med brygga på udden.

14 Ekeby Ekhage

Naturreservat med gamla ekar, rik vår- och sommarflora och fågelliv.

15 Hjälmarsberg

Vacker cykelväg längs inhägnade hagar och alléer förbi Hjälmarsbergs gård med huvudbyggnad i sten från 1600-talet. Här finns nu en av landets största Lego-butiker.

16 Oset

Ett fågelparadis med strandpromenad för gående och cyklister. Flera fina sitt-, utsikts- och rastplatser samt en raststuga – Erik Rosenbergs stuga.