1 Startplats Erik Rosenbergs stuga

Ta höger 50 meter efter Erik Rosenbergs stuga och cykla söderut. Fortsätt genom bostadsområdet tills du når väg 207. I Korsningen av väg 207 och Stortorpsvägen fortsätter cykla på Stortorpsvägen söderut. Fortsätt cykla ca 5 km.

Sväng vänster på grusvägen mot Stortorp. Efter 300 meter följ vägen åt vänster och efter ytterligare 300 meter, följ vägen åt höger. Följ vägen ytterligare 2,3 kilometer, där tar du höger. I korsningen vid Älmerud tar du en högersväng och fortsätter tills du når asfaltsvägen. 

Sväng höger på asfaltsvägen och följ den. Efter ca 3 km når du Kvismare kanal och är framme vid målet.

 

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Kvismareleden

Standardcykel
Asfalt
Grus
Lantligt
Kvismareleden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Leden är skyltad utifrån Örebro stad. I början följer den Katrinelundsleden ut ifrån hamnområdet och efter Erik Rosenbergs stugan viker Kvismareleden söderut.

1 Startplats Erik Rosenbergs stuga

Ta höger 50 meter efter Erik Rosenbergs stuga och cykla söderut. Fortsätt genom bostadsområdet tills du når väg 207. I Korsningen av väg 207 och Stortorpsvägen fortsätter cykla på Stortorpsvägen söderut. Fortsätt cykla ca 5 km.

Sväng vänster på grusvägen mot Stortorp. Efter 300 meter följ vägen åt vänster och efter ytterligare 300 meter, följ vägen åt höger. Följ vägen ytterligare 2,3 kilometer, där tar du höger. I korsningen vid Älmerud tar du en högersväng och fortsätter tills du når asfaltsvägen. 

Sväng höger på asfaltsvägen och följ den. Efter ca 3 km når du Kvismare kanal och är framme vid målet.