1 Startplats Badplatsen i Katrinelund

Nordost om Stora Mellösa ligger Katrinelunds badplats. Här finns sandstrand, bryggor, toaletter, grillplats och stora gräsytor. Här börjar också cykelturen.

Här cyklar du söderut från badplatsen bland sommarstugeområden och bostadshus. När du kommer fram till korsningen tar du svagt vänster och fortsätter söderut in på en grusväg. Du fortsätter sen på asfaltsvägen som slingar sig på en liten ås innan du når ner till Kvismarekanal.

2 Segersjö

Vid Segersjö finns ett naturreservat med gamla ekar, gravfält och betesmark där hästar och kor ses i hagarna.

Fortsätt över Kvismarekanal och cykla söderut där vägen är kantad av Segersjö naturreservat. Sedan når du Lännäs kyrka, där leden fortsätter österut in på en grusväg.

3 Lännäs Kyrka

Troligen har det funnits en kyrka på den här platsen sedan 1100-talet, kyrkans lillklocka är daterad till 1200-talet.

Vid Lännäs kyrka följer du grusvägen österut tills du når väg 52 som du cyklar över och följer i 500 meter innan du svänger vänster och leden viker tillbaka mot väg 52 på en gammal asfaltsväg som ej är i bruk för bilar. Här fortsätter leden norrut över väg 52 in på en mindre grusväg. Den lilla grusvägen fortsätter förbi sommarstugor och Lännäs fornstuga med byggnader från 1800-talet. Leden övergår sen till en bredare stig där du slutligen når en paddelbana. Vid paddelbanan svänger du vänster mot Hampetorps camping.

4 Hampetorp

Hampetorp är en av de största hamnarna i Hjälmaren, med camping, bad och gammal fiskestation.

Vid Hampetorps badplats är du nästan framme. Leden svänger åt höger strax innan badplatsen över gräsmattor på en mindre asfalterad bana. Du passerar sommarstugor på högersida och har vattnet på din vänstra sida. När du når grusvägen fortsätter du den åt höger tills du kommer fram till en asfalterad väg och färjelägret

5 Färja Vinön

Här kan du ta färjan över till Vinön och utforska den lilla ön via bygatan som går norrut och slutligen slutar vid Vinöns badplats.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Vinöleden

Standardcykel
Asfalt
Grus
Bad
Lantligt
Boende
Servering
Vinöleden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Susa fram under ekarna i Östernärkes vackra kulturlandskap och se Hjälmarens största ö - Vinön.

Cykla i ett varierat slättlandskap bland åkermark, lövskogar och mellan hus och gårdar. Väl framme i Hampetorp tar du färjan över till Vinön och fortsätter turen där.

Själva cykelturen är runt 20 km totalt. Från Katrinelund till Vinön 17 km. På Vinön 2,5 km.

1 Startplats Badplatsen i Katrinelund

Nordost om Stora Mellösa ligger Katrinelunds badplats. Här finns sandstrand, bryggor, toaletter, grillplats och stora gräsytor. Här börjar också cykelturen.

Här cyklar du söderut från badplatsen bland sommarstugeområden och bostadshus. När du kommer fram till korsningen tar du svagt vänster och fortsätter söderut in på en grusväg. Du fortsätter sen på asfaltsvägen som slingar sig på en liten ås innan du når ner till Kvismarekanal.

2 Segersjö

Vid Segersjö finns ett naturreservat med gamla ekar, gravfält och betesmark där hästar och kor ses i hagarna.

Fortsätt över Kvismarekanal och cykla söderut där vägen är kantad av Segersjö naturreservat. Sedan når du Lännäs kyrka, där leden fortsätter österut in på en grusväg.

3 Lännäs Kyrka

Troligen har det funnits en kyrka på den här platsen sedan 1100-talet, kyrkans lillklocka är daterad till 1200-talet.

Vid Lännäs kyrka följer du grusvägen österut tills du når väg 52 som du cyklar över och följer i 500 meter innan du svänger vänster och leden viker tillbaka mot väg 52 på en gammal asfaltsväg som ej är i bruk för bilar. Här fortsätter leden norrut över väg 52 in på en mindre grusväg. Den lilla grusvägen fortsätter förbi sommarstugor och Lännäs fornstuga med byggnader från 1800-talet. Leden övergår sen till en bredare stig där du slutligen når en paddelbana. Vid paddelbanan svänger du vänster mot Hampetorps camping.

4 Hampetorp

Hampetorp är en av de största hamnarna i Hjälmaren, med camping, bad och gammal fiskestation.

Vid Hampetorps badplats är du nästan framme. Leden svänger åt höger strax innan badplatsen över gräsmattor på en mindre asfalterad bana. Du passerar sommarstugor på högersida och har vattnet på din vänstra sida. När du når grusvägen fortsätter du den åt höger tills du kommer fram till en asfalterad väg och färjelägret

5 Färja Vinön

Här kan du ta färjan över till Vinön och utforska den lilla ön via bygatan som går norrut och slutligen slutar vid Vinöns badplats.