1 Estabobadet

Leden startar vid det lilla badet vid Estabosjön.

Parkera vid Estabosjön och kör några hundra meter mot Lerbäck innan leden tar av till vänster. Du trampar fina sandvägar innan första stigen tar vid. Här går leden tillsammans blå led från Rönneshytta. Stigen inbjuder till högt tempo, men passa dig vid en liten svacka så att du inte hamnar i bäcken. Vid nästa stora väg går den blå leden rakt fram medan röd 6 tar av till vänster. Cykla någon kilometer längs asfaltsvägen, innan leden svänger av till vänster.

Nu kommer ytterligare ett avsnitt som delas med den blå leden. Följ en fin stig som leder till en mindre grusväg. Ta höger vid T-korset. Här skiljs lederna åt igen. Håll utkik efter vänstersväng in på en mindre grusväg strax efter avtaget. Nu väntar ett tuffare område med gamla endurostigar. När du kämpat dig igenom denna stig får du vila ut på fina skogsvägar innan du kommer fram till Snårsjön.

2 Snårsjön

Snårsjön ligger i en sprickdal som ingår i den förkastningsbrant som formar Tisarens branta södra strand. Dalens branta sidor har gjort att området varit svårtillgängligt för skogsbruk. Barrskogen är därför gammal och naturskogsartad. Snårsjön är uppdämd, i sjöns södra ände cyklar du över fördämningen.

Stigen vid Snårsjön är snarare svart än röd, vilket gör att du förmodligen kommer behöva leda cykeln emellanåt. De fina utblickarna över sjön erbjuder välbehövliga pauser emellanåt.

Du kommer att få en snabb avslutning ner till parkeringen till Vikens naturreservat. Tänk på att du kan möta både vandrare och ryttare på denna del av leden. Nu är det bara väg kvar som leder tillbaka till startplatsen.

3 Vikens naturreservat

I reservatet finns stora mängder av döda omkullfallna träd, så kallade lågor. Klimatet och många lågor gynnar flera arter av vedsvampar, mossor och lavar. Lägg också märke till den rikliga förekomsten av olika arter av hänglavar i träden, exempelvis garnlav.

 

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Lerbäck röd

Mountainbike
Stig
Grus
Asfalt
Lerbäck röd GPS Höjdkurva
Skriv ut

Leden har gott om fina stigar och vacker natur. Några endurospår gör att både tekniken och konditionen utmanas men däremellan åker du på lättcyklade vägar och stigar. Leden bjuder på fem skogsavsnitt, grusvägar och en del asfalt.

Skyltad:
MTB Röd 6

1 Estabobadet

Leden startar vid det lilla badet vid Estabosjön.

Parkera vid Estabosjön och kör några hundra meter mot Lerbäck innan leden tar av till vänster. Du trampar fina sandvägar innan första stigen tar vid. Här går leden tillsammans blå led från Rönneshytta. Stigen inbjuder till högt tempo, men passa dig vid en liten svacka så att du inte hamnar i bäcken. Vid nästa stora väg går den blå leden rakt fram medan röd 6 tar av till vänster. Cykla någon kilometer längs asfaltsvägen, innan leden svänger av till vänster.

Nu kommer ytterligare ett avsnitt som delas med den blå leden. Följ en fin stig som leder till en mindre grusväg. Ta höger vid T-korset. Här skiljs lederna åt igen. Håll utkik efter vänstersväng in på en mindre grusväg strax efter avtaget. Nu väntar ett tuffare område med gamla endurostigar. När du kämpat dig igenom denna stig får du vila ut på fina skogsvägar innan du kommer fram till Snårsjön.

2 Snårsjön

Snårsjön ligger i en sprickdal som ingår i den förkastningsbrant som formar Tisarens branta södra strand. Dalens branta sidor har gjort att området varit svårtillgängligt för skogsbruk. Barrskogen är därför gammal och naturskogsartad. Snårsjön är uppdämd, i sjöns södra ände cyklar du över fördämningen.

Stigen vid Snårsjön är snarare svart än röd, vilket gör att du förmodligen kommer behöva leda cykeln emellanåt. De fina utblickarna över sjön erbjuder välbehövliga pauser emellanåt.

Du kommer att få en snabb avslutning ner till parkeringen till Vikens naturreservat. Tänk på att du kan möta både vandrare och ryttare på denna del av leden. Nu är det bara väg kvar som leder tillbaka till startplatsen.

3 Vikens naturreservat

I reservatet finns stora mängder av döda omkullfallna träd, så kallade lågor. Klimatet och många lågor gynnar flera arter av vedsvampar, mossor och lavar. Lägg också märke till den rikliga förekomsten av olika arter av hänglavar i träden, exempelvis garnlav.