1 Startplats Hjulsjö

Leden startar vid gamla skolan i Hjulsjö. Här finns parkering, ställplatser, omklädning och cykeltvätt. Du kan hyra cykel och sommartid driver Hjulsjö MTB ett litet fik vid startplatsen. Dessutom finns en teknikbana med tre spår. Missa inte att beundra den vackra spånklädda timmerkyrkan.

Leden följer grusvägen ca 500 m och svänger sedan vänster in på elljusspåret för en klättring som följs av en härlig utförsåkning. Sedan är du tillbaka på grusvägen och tar strax in till höger. Här kommer du till en tätare skog med något mer teknisk cykling. Snart glesar det ut och de snabba stigarna tar över och ger en försmak av vad som kommer.

När du är framme vid asfaltsvägen, se upp för bilar och ta höger och sedan direkt vänster ner på en grusväg. Följ grusvägen ca en kilometer tills du kommer till stigen på Mullåsen.

2 Mullåsen

Här sägs en dansk härförare ligga begraven efter en senmedeltida strid mellan svenskar och danskar. Området kryllar av gamla gravar. Mullåsen bjuder också på fantastisk cykling på snabba vindlande stigar mellan de taniga tallarna.

Väl nere från Mullåsen korsar ni vägen och tar in på en mindre stig. Tillbaka på grusvägen tar ni vänster och strax vänster igen. Efter ca hundra meter svänger du in vänster på en stig och klättrar upp på Hyttåsen. Du klättrar tills du når grillplatsen. Även här är stigarna torra och snabba.

3 Södra hyttan

Här blev malm till råjärn från slutet på 1600-talet till första världskrigets slut 1919. Idag finns här Bergslagens bokloppis med mer än 1000 hyllmeter begagnade böcker, ett kafé och flera andra verksamheter. Se sodrahyttan.se för information om öppettider.

Från hyttan följer du den gamla banvallen förbi den lilla kuren. Vid Älvtorp svänger du in vänster och följer grusvägen mot Mårtensbo. Ta av åt höger upp på en stig, här väntar en kort men brant klättring. Visa hänsyn när du passerar gården Långåstorp. Strax går det utför igen och du är tillbaka på banvallen som tar dig tillbaka till Hjulsjö by.

4 Banvallen

Resterna av Bredsjö-Degerfors Järnväg från 1894. Järnvägarna i Bergslagen var viktiga för att transportera det tunga järnet från hyttorna till hamnarna. Du kan följa Banvallen hela vägen från Hjulsjö till Gyttorp vid Pershyttan.

Följ Banvallen och ta upp vänster förbi villorna. Sväng höger ut på grusvägen och höger igen på asfaltsvägen. Följ asfaltsvägen hela vägen tillbaka till kyrkan.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Mullåsen

Mountainbike
Stig
Grus
Flowigt
Bad
Boende
Uthyrning
Servering
Mullåsen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Snabba, sandiga stigar och härligt flow. Den fina terrängen gör att leden så gott som alltid är torr.

De bästa delarna av leden slingrar sig fram över sandåsarna där det sägs att en dansk härförare ligger begravd.

Skyltad:
MTB Röd 1

1 Startplats Hjulsjö

Leden startar vid gamla skolan i Hjulsjö. Här finns parkering, ställplatser, omklädning och cykeltvätt. Du kan hyra cykel och sommartid driver Hjulsjö MTB ett litet fik vid startplatsen. Dessutom finns en teknikbana med tre spår. Missa inte att beundra den vackra spånklädda timmerkyrkan.

Leden följer grusvägen ca 500 m och svänger sedan vänster in på elljusspåret för en klättring som följs av en härlig utförsåkning. Sedan är du tillbaka på grusvägen och tar strax in till höger. Här kommer du till en tätare skog med något mer teknisk cykling. Snart glesar det ut och de snabba stigarna tar över och ger en försmak av vad som kommer.

När du är framme vid asfaltsvägen, se upp för bilar och ta höger och sedan direkt vänster ner på en grusväg. Följ grusvägen ca en kilometer tills du kommer till stigen på Mullåsen.

2 Mullåsen

Här sägs en dansk härförare ligga begraven efter en senmedeltida strid mellan svenskar och danskar. Området kryllar av gamla gravar. Mullåsen bjuder också på fantastisk cykling på snabba vindlande stigar mellan de taniga tallarna.

Väl nere från Mullåsen korsar ni vägen och tar in på en mindre stig. Tillbaka på grusvägen tar ni vänster och strax vänster igen. Efter ca hundra meter svänger du in vänster på en stig och klättrar upp på Hyttåsen. Du klättrar tills du når grillplatsen. Även här är stigarna torra och snabba.

3 Södra hyttan

Här blev malm till råjärn från slutet på 1600-talet till första världskrigets slut 1919. Idag finns här Bergslagens bokloppis med mer än 1000 hyllmeter begagnade böcker, ett kafé och flera andra verksamheter. Se sodrahyttan.se för information om öppettider.

Från hyttan följer du den gamla banvallen förbi den lilla kuren. Vid Älvtorp svänger du in vänster och följer grusvägen mot Mårtensbo. Ta av åt höger upp på en stig, här väntar en kort men brant klättring. Visa hänsyn när du passerar gården Långåstorp. Strax går det utför igen och du är tillbaka på banvallen som tar dig tillbaka till Hjulsjö by.

4 Banvallen

Resterna av Bredsjö-Degerfors Järnväg från 1894. Järnvägarna i Bergslagen var viktiga för att transportera det tunga järnet från hyttorna till hamnarna. Du kan följa Banvallen hela vägen från Hjulsjö till Gyttorp vid Pershyttan.

Följ Banvallen och ta upp vänster förbi villorna. Sväng höger ut på grusvägen och höger igen på asfaltsvägen. Följ asfaltsvägen hela vägen tillbaka till kyrkan.