1 Skidföreningens stuga

Leden startar vid den stora parkeringen vid Skidföreningens stuga. Här är öppet för omklädning och dusch. Vid startplatsen finns också teknikbana och Bergslagen Cyclings enda downhillanläggning.

Ta leden västerut och in på en liten stig. Följ skyltarna. När du passerar järnvägen, ta det försiktigt och håll utkik för tåg och sedan bilar. Du följer Nordsjöns norra strand längs asfaltsvägen i några hundra meter.

2 Nordsjön och Söderhavet

Sjön söder om dig är ett stort alunskifferbrott. Namnet Nordsjön och Söderhavet kommer ur folkmun, det vattenfyllda dagbrottet på Närkeslätten tycktes stort som ett hav. Senare delades havet genom att vägen byggdes och då hamnade ett ”hav” norrut och ett söderut.

Håll utkik efter skyltar in vänster.

3 Lugnet

Du passerar sedan den lilla gården ”Lugnet” som är en arbetarbostad från kalkstensbrytningens tid. Stanna gärna till för att läsa de små informationstavlorna vid Lugnet och kalkugnarna. Ute på udden finns en fin äppellund.

Fortsätt längs brottet och över vägen.

4 Kalkugnarna

Dessa ruiner är gamla kalkugnar. Kalkstensbrytningen och alunskifferbrytningen skedde på helt olika tidsepoker i nämnd ordning. På Kalkstensbrytningens tid användes visserligen alunskiffern för att elda med i kalkugnarna.

Fortsätt parallellt med vägen in på en liten stig som bjuder på några tekniska utmaningar, ett par spänger och några trixiga små backar.

5 Hällkistans naturreservat

En av Närkes få hällkistor, som är en 3500 år gammal grav. Även här finns informationsskylt.

6 Hästhagsbadet

Missa inte att ta ett dopp i det här gamla kalkbrottet.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Hällabrottsleden

Mountainbike
Stig
Asfalt
Omklädning
Hällabrottsleden GPS Höjdkurva
Skriv ut

Hällabrottsleden är en lättcyklad led som bjuder på mycket av den speciella känsla som finns i Kvarntorp, där människan har satt otaliga spår i naturen.

Du passerar enorma stenbrott, stora ugnruiner och en mängd intressanta byggnader och lämningar. Halvvägs längs leden kommer du till Hästhagsbrottet där du kan ta ett dopp i ett gammalt kalkbrott.

Skyltad:

MTB Blå 2

1 Skidföreningens stuga

Leden startar vid den stora parkeringen vid Skidföreningens stuga. Här är öppet för omklädning och dusch. Vid startplatsen finns också teknikbana och Bergslagen Cyclings enda downhillanläggning.

Ta leden västerut och in på en liten stig. Följ skyltarna. När du passerar järnvägen, ta det försiktigt och håll utkik för tåg och sedan bilar. Du följer Nordsjöns norra strand längs asfaltsvägen i några hundra meter.

2 Nordsjön och Söderhavet

Sjön söder om dig är ett stort alunskifferbrott. Namnet Nordsjön och Söderhavet kommer ur folkmun, det vattenfyllda dagbrottet på Närkeslätten tycktes stort som ett hav. Senare delades havet genom att vägen byggdes och då hamnade ett ”hav” norrut och ett söderut.

Håll utkik efter skyltar in vänster.

3 Lugnet

Du passerar sedan den lilla gården ”Lugnet” som är en arbetarbostad från kalkstensbrytningens tid. Stanna gärna till för att läsa de små informationstavlorna vid Lugnet och kalkugnarna. Ute på udden finns en fin äppellund.

Fortsätt längs brottet och över vägen.

4 Kalkugnarna

Dessa ruiner är gamla kalkugnar. Kalkstensbrytningen och alunskifferbrytningen skedde på helt olika tidsepoker i nämnd ordning. På Kalkstensbrytningens tid användes visserligen alunskiffern för att elda med i kalkugnarna.

Fortsätt parallellt med vägen in på en liten stig som bjuder på några tekniska utmaningar, ett par spänger och några trixiga små backar.

5 Hällkistans naturreservat

En av Närkes få hällkistor, som är en 3500 år gammal grav. Även här finns informationsskylt.

6 Hästhagsbadet

Missa inte att ta ett dopp i det här gamla kalkbrottet.