1 Lekhyttan

I Lekhyttan finns parkering och ett par serveringar.

Passera under E18 och fortsätt på grusväg längs foten av Kilsbergen.

2 Garphyttans nationalpark

Garphyttans nationalpark består av skogar och ängar som skapats av människan och som breder ut sig över Kilsbergens östra sluttning ned mot Närkeslätten. Hela parken hörde tidigare till en bergsmansgård. Kulturhistorian och de blomsterrika ängarna är parkens främsta värden. Området har varit Nationalpark sedan 1909!

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Snabba turen

Mountainbike
Grus
Asfalt
Lantligt
Uthyrning
Boende
Servering
Snabba turen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Förbindelseled mellan Lekhyttan och Garphyttans Nationalpark. Leden ansluter till en röd led, Adrenalin, från Ånnaboda. Om du inte vill cykla stigar med röd svårighetsgrad kan du ta dig till Ånnaboda på vägar med hjälp av kartan.

Skyltad:
MTB Grön 6

1 Lekhyttan

I Lekhyttan finns parkering och ett par serveringar.

Passera under E18 och fortsätt på grusväg längs foten av Kilsbergen.

2 Garphyttans nationalpark

Garphyttans nationalpark består av skogar och ängar som skapats av människan och som breder ut sig över Kilsbergens östra sluttning ned mot Närkeslätten. Hela parken hörde tidigare till en bergsmansgård. Kulturhistorian och de blomsterrika ängarna är parkens främsta värden. Området har varit Nationalpark sedan 1909!