1 Startplats Digerberget

Starta vid Digerbergets friluftsanläggning. Här finns parkering, pumptrack, ett par teknikbanor och vattenkran sommartid. För dig som cyklat här tidigare, observera att leden bytt håll och delvis dragits om.

Du cyklar uppför den nedlagda slalombacken på en grusväg/stig som börjar till höger om backen.

2 Digerberget

"Diger" betyder stor, här klättrar du upp på över 200 meters höjd över havet. Genom träden kan du skymta Nora och Norasjön. Ja, det är en tuff start, men belöningen väntar med en skön utförslöpa.

När du kommit till toppen följer du den slingrande och bitvis utmanande stigen uppför en backe till, innan det vänder utför. I slutet av nedförslöpan väntar en skarp vänstersväng, så håll utkik.

Nu kommer du in på nydragen led. Du har kommit rätt även om stigen ännu inte hunnit bli lika vältrampad som övriga stigar. Snart är du tillbaka på ordinarie led och du följer en bredare skogsväg ett tag, innan leden, direkt efter en nedförsbacke, svänger av till höger på själva Bäverstigen. Har du kommit fram till Lilla Ramsjön har du missat avtaget. Den tekniska stigen fortsätter och blir ännu finare och roligare. Många spänger och broar tränar balansen, även om de är breda och inte svåra att cykla på.

3 Lilla Rammsjön

Vid Lilla Rammsjön finns en fin rastplats med vindskydd och badmöjligheter. OBS! Du kommer vid två tillfällen att befinna dig i ett naturreservat. Tänk på att vara varsam med naturen samt att inte kliva i ån/kanalen någonstans, då naturreservatet gäller flodpärlmusslor som lever där.

Stigen leder fram till Ramshyttevägen som du följer norrut över en bro och sen direkt in till höger igen, vid en grusad parkeringsplats.

Nu väntar tekniskt utmanande klättring, sen en brant nedförslöpa innan du svänger vänster in på nydragen stig igen. Du kommer snart till ett magiskt område, i biotopskyddad skog. Håll dig på den smala singeltracken och passera varsamt mellan jättetallarna och den gamla husruinen som döljer sig bland granarna. Känslig hällmark väntar, och ledens tuffaste utförslöpa. Cykla försiktigt både med tanke på dig och naturen. Varje bit mossa ska sitta kvar på hällarna omkring och du får endast följa leden.

Nu rullar du ut på en kort bit grusväg innan du svänger höger ned mot Digerberget. En skön utförslöpa väntar.

4 Kanalen

Vatten var den viktigaste källan till kraft i gamla tiders järnbruk. Det är en av anledningarna till att sjörika Bergslagen hade så många hyttor och gruvor. När produktionen ökade behövde vattnet styras. Därför användes system av kanaler på många håll. Kanalen från Lärkesån till Dammsjön är en sådan, mer än hundra år gammal.

Nu är det bara en liten knix tillbaka till Digerberget. I början är det teknisk stig uppför en bit men framåt slutet får du rulla utför på bredare skogsväg där skidspåret brukar gå.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Bäverslingan

Mountainbike
Stig
Grus
Stök
Bad
Servering
Bäverslingan GPS Höjdkurva
Skriv ut

Teknisk led som startar med en rejäl uppförsbacke uppför Digerberget. Ingenting för nybörjaren, men desto roligare för dig som gillar när det är tufft.

Bäverslingan är knappa milen lång och kan låta snäll, men skenet bedrar. Det här är en tuff led med mycket stök, en hel del spång och några knixiga backar. Tröttnar du på stöket finns det snällare sätt att ta sig tillbaka till Digerberget. Men chansen är stor att du istället får blodad tand och tar ett varv till.

Skyltad:
MTB Svart 4

1 Startplats Digerberget

Starta vid Digerbergets friluftsanläggning. Här finns parkering, pumptrack, ett par teknikbanor och vattenkran sommartid. För dig som cyklat här tidigare, observera att leden bytt håll och delvis dragits om.

Du cyklar uppför den nedlagda slalombacken på en grusväg/stig som börjar till höger om backen.

2 Digerberget

"Diger" betyder stor, här klättrar du upp på över 200 meters höjd över havet. Genom träden kan du skymta Nora och Norasjön. Ja, det är en tuff start, men belöningen väntar med en skön utförslöpa.

När du kommit till toppen följer du den slingrande och bitvis utmanande stigen uppför en backe till, innan det vänder utför. I slutet av nedförslöpan väntar en skarp vänstersväng, så håll utkik.

Nu kommer du in på nydragen led. Du har kommit rätt även om stigen ännu inte hunnit bli lika vältrampad som övriga stigar. Snart är du tillbaka på ordinarie led och du följer en bredare skogsväg ett tag, innan leden, direkt efter en nedförsbacke, svänger av till höger på själva Bäverstigen. Har du kommit fram till Lilla Ramsjön har du missat avtaget. Den tekniska stigen fortsätter och blir ännu finare och roligare. Många spänger och broar tränar balansen, även om de är breda och inte svåra att cykla på.

3 Lilla Rammsjön

Vid Lilla Rammsjön finns en fin rastplats med vindskydd och badmöjligheter. OBS! Du kommer vid två tillfällen att befinna dig i ett naturreservat. Tänk på att vara varsam med naturen samt att inte kliva i ån/kanalen någonstans, då naturreservatet gäller flodpärlmusslor som lever där.

Stigen leder fram till Ramshyttevägen som du följer norrut över en bro och sen direkt in till höger igen, vid en grusad parkeringsplats.

Nu väntar tekniskt utmanande klättring, sen en brant nedförslöpa innan du svänger vänster in på nydragen stig igen. Du kommer snart till ett magiskt område, i biotopskyddad skog. Håll dig på den smala singeltracken och passera varsamt mellan jättetallarna och den gamla husruinen som döljer sig bland granarna. Känslig hällmark väntar, och ledens tuffaste utförslöpa. Cykla försiktigt både med tanke på dig och naturen. Varje bit mossa ska sitta kvar på hällarna omkring och du får endast följa leden.

Nu rullar du ut på en kort bit grusväg innan du svänger höger ned mot Digerberget. En skön utförslöpa väntar.

4 Kanalen

Vatten var den viktigaste källan till kraft i gamla tiders järnbruk. Det är en av anledningarna till att sjörika Bergslagen hade så många hyttor och gruvor. När produktionen ökade behövde vattnet styras. Därför användes system av kanaler på många håll. Kanalen från Lärkesån till Dammsjön är en sådan, mer än hundra år gammal.

Nu är det bara en liten knix tillbaka till Digerberget. I början är det teknisk stig uppför en bit men framåt slutet får du rulla utför på bredare skogsväg där skidspåret brukar gå.