Bristfällig

OBS! Stor omdragning sker av svart 8 under 2024. Den tidigare ledsträckningen ligger kvar så länge, men notera att skyltar kan ha trillat och underhållet vara bristfälligt. Skjutfälten är också väldigt aktiva så det är angeläget att man har uppdaterad information när man ger sig ut. 

Välj om möjligt annan led.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Kilsbergsturen

Mountainbike
Grus
Stig
Utsikt
Bad
Kilsbergsturen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Pershyttans längsta led som bitvis är riktigt tuff. Ansluter till Ånnabodas leder och du kan binda ihop dem för att få en heldag ute med lunch i Ånnaboda.

OBS! På startskyltarna är leden 27 kilometer och vänder vid Skrikarboda. Skyltning och GPX fortsätter mot Tomasboda vilket gör leden drygt 40 kilometer. För den kortare varianten, ladda ner denna GPX-fil istället

Se till att du laddar ner GPX-filen. Du kommer bitvis att vara långt ifrån vägar och hus. Kilsbergsturen går över Bofors skjutfält. Ring 0586-84021 eller gå in på www.skjutfalten.se för att se aktuella avlysningar innan du ger dig ut på leden.

Skyltad:
MTB Svart 8

Bristfällig

OBS! Stor omdragning sker av svart 8 under 2024. Den tidigare ledsträckningen ligger kvar så länge, men notera att skyltar kan ha trillat och underhållet vara bristfälligt. Skjutfälten är också väldigt aktiva så det är angeläget att man har uppdaterad information när man ger sig ut. 

Välj om möjligt annan led.