">


Ledbeskrivning Västra bergen:

Västra bergen

Mountainbike
Grus
Stig
Västra bergen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Mest grus och skogsväg men med kortare fina stigavsnitt. Passerar väg 244 två gånger och följer den också i ca 400 m.

Skyltad:


Ledbeskrivning Västra bergen: