1 Nora

När Carl von Linné besökte Nora 1746 fann han "en liten stad med två långa och räta gator, tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen av trä med en våning, dock snygga". Även om staden är betydligt större idag är det fortfarande de snygga trähusen som är stadens själ och hjärta. Här finns ett flertal boenden, restauranger och butiker vilket gör Nora till en perfekt start eller ett delmål på rundan.

Från Nora kör du västerut på väg 244 och svänger höger mot Striberg efter Gyttorp. Dagens första klättring tar dig fram till den lilla gruvbyn Striberg, men istället för att köra in i byn håller du vänster mot Järnboås och Klacka Lerberg.

2 Striberg

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967 bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

I Striberg tar du höger mot Järnboås och Klacka Lerberg. En lång utförslöpa tar dig ner mot Fåsjön och ytterligare en vänstersväng mot Järnboås. I änden av sjön svänger du höger mot Öskevik och Lindesberg. I Öskevik tar du vänster men fortsätterhålla mot Lindesberg.

3 Klacka-Lerbergs gruvpark

Bråddjupa gruvhål med tvärbranta väggar och längst ned en kolsvart vattenyta. I Klacka och Lerberg har man brutit järnmalm sedan medeltiden. Brytningen upphörde 1932. Området ger prov på olika metoder att bryta malmen, från de äldsta med eldens hjälp till den fortfarande moderna dynamiten.

Kör utför den långa utförsbacken och ta höger mot Järnboås.

4 Konunga-stollen

För att frakta ut malm, sten och vatten ur gruvorna behövdes invecklade system av schakt, gångar och transportsystem. Den vanligaste metoden var att hissa upp både malm och vatten ur schakten. För att underlätta transporterna började man 1761 bygga en gruvgång som skulle mynna i det fria, den så kallade Konunga-stollen. De 270 meter långa gruvgången tog hela 100 år att få färdig. De första 53 metrarna skapades med den tidsödande tillmakningsmetoden. Större delen av stollen har sprängts fram med hjälp av krut. Konunga-stollen är numera stängd för besökare pga. rasrisk.

5 Siggebohyttans bergsmansgård

Gården är en av de mest storslagna bergsmansgårdarna från Bergslagens storhetstid. Mangårdsbyggnaden började byggas runt år 1790 och innehåller 14 rum och 3 kök. Som besökare får du vandra runt i rummen och med alla sinnen uppleva hur ett förmöget bergsmanshem såg ut runt år 1860. Här kan du antingen ströva fritt i mangården eller följa med på en guidad tur. Det går också bra att titta in i stallbyggnaden och se på vagnar och kolslädar. I loftbodens visthusbod hänger fårfiolerna i taket. I kaffestugan som ursprungligen var drängstuga kan man sommartid dricka en kopp kaffe eller äta en glass här.

Ta höger mot Lindesberg och nu börjar dagens tuffaste klättring i ca 1 km med 8% lutning som brantast. Som belöning rullar det lätt utför hela vägen mot Lindesberg. Du kör rakt genom staden och kan stanna för en fika på Wienerkonditoriet eller en klassiker enligt de lokala cyklisterna, med snabbfika på Statiolmacken. Rulla ut mellan Stora och Lilla Lindesjön och håll utkik efter en vägskylt som pekar vänster mot Bohr.

6 Bohr-Hyttan

”Toveboda” (Troligen Kåverboda) i Linde socken till skänktes till Vadstena kloster slutet av år 1383. Det är första gången namnet Bohr omnämns i ett textdokument. Men Bohr har varit befolkat mycket längre än så. Man har hittat trindyxor i byn, som visar att området troligtvis varit befolkat redan för 8000 år sedan.

Du följer vägen fram till Vedevåg där du tar höger på väg 249 mot Lindesberg igen. Vid väg 50 svänger du vänster mot Lindesberg, och tyvärr har denna väg mitträcke. Men du ska bara åka längs den vägen i en dryg kilometer innan du tar höger in på Yxe-vägen. 

7 Järle

År 1629 blev rikskammarrådet Karl Bonde landshövding i Närke och Bergslagen. Bonde var en av sin tids främsta experter på bergsbruk, och ett av hans projekt var att underlätta järntransporterna från Bergslagen till utskeppningshamnar, framför allt Stockholm och Göteborg. Som led i denna plan ingick dels att anlägga ett kanalsystem, dels att anlägga en stad i hjärtat av Bergslagen. Bonde hade stora planer för Järle. Där skulle anläggas exporthamn, domkyrka och kungsgård och i planen ingick att man på sikt skulle lägga ner marknaderna i Nora och Lindesberg. Den 29 oktober 1642 godkändes Järles stadsrättigheter. Tanken var att Järle skulle göras till administrativt centrum för hela bergslagsbygden kring Nora och Lindesberg, och redan 1641 konstituerades Järle som ett eget landshövdingedöme - Järle län. Hela planen med en stad i Järle gick om intet, delvis därför att kanalen inte byggdes fort nog, och dels därför att människor inte flyttade till Järle som det var tänkt. Men Järles stadsrättigheter har formellt aldrig dragits in.

Efter Yxe Herrgård ska du snart svänga höger mot Hammarby. Du följer Norasjöns norra kant innan du tar vänster tillbaka mot Nora.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Nora Classic

Landsväg
Asfalt
Lantligt
Utsikt
Nora Classic GPS Höjdkurva
Skriv ut

Klättringen i Siggebobacken är (ö)känd bland landsvägscyklister från när och fjärran, men den här leden har mycket mer än så att bjuda på. I Lindesberg kan du ansluta med Tåg i Bergslagen, bo över eller äta något gott.

1 Nora

När Carl von Linné besökte Nora 1746 fann han "en liten stad med två långa och räta gator, tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen av trä med en våning, dock snygga". Även om staden är betydligt större idag är det fortfarande de snygga trähusen som är stadens själ och hjärta. Här finns ett flertal boenden, restauranger och butiker vilket gör Nora till en perfekt start eller ett delmål på rundan.

Från Nora kör du västerut på väg 244 och svänger höger mot Striberg efter Gyttorp. Dagens första klättring tar dig fram till den lilla gruvbyn Striberg, men istället för att köra in i byn håller du vänster mot Järnboås och Klacka Lerberg.

2 Striberg

Stribergs gruvfält uppgavs 1918 som ett av landets större gruvfält, därtill ett av de bäst ordnade och rationellast skötta. Antalet gruvor som tillhörde fältet var mycket stort. Gruvorna har brutits sedan 1300-talet, men driften lades ner 1967 bland annat till följd av en hårdnande internationell konkurrens och en nedgång i den västeuropeiska ekonomin ca 1966-1967. Den årliga produktionen vid gruvans stängning var ca 250 000 ton.

I Striberg tar du höger mot Järnboås och Klacka Lerberg. En lång utförslöpa tar dig ner mot Fåsjön och ytterligare en vänstersväng mot Järnboås. I änden av sjön svänger du höger mot Öskevik och Lindesberg. I Öskevik tar du vänster men fortsätterhålla mot Lindesberg.

3 Klacka-Lerbergs gruvpark

Bråddjupa gruvhål med tvärbranta väggar och längst ned en kolsvart vattenyta. I Klacka och Lerberg har man brutit järnmalm sedan medeltiden. Brytningen upphörde 1932. Området ger prov på olika metoder att bryta malmen, från de äldsta med eldens hjälp till den fortfarande moderna dynamiten.

Kör utför den långa utförsbacken och ta höger mot Järnboås.

4 Konunga-stollen

För att frakta ut malm, sten och vatten ur gruvorna behövdes invecklade system av schakt, gångar och transportsystem. Den vanligaste metoden var att hissa upp både malm och vatten ur schakten. För att underlätta transporterna började man 1761 bygga en gruvgång som skulle mynna i det fria, den så kallade Konunga-stollen. De 270 meter långa gruvgången tog hela 100 år att få färdig. De första 53 metrarna skapades med den tidsödande tillmakningsmetoden. Större delen av stollen har sprängts fram med hjälp av krut. Konunga-stollen är numera stängd för besökare pga. rasrisk.

5 Siggebohyttans bergsmansgård

Gården är en av de mest storslagna bergsmansgårdarna från Bergslagens storhetstid. Mangårdsbyggnaden började byggas runt år 1790 och innehåller 14 rum och 3 kök. Som besökare får du vandra runt i rummen och med alla sinnen uppleva hur ett förmöget bergsmanshem såg ut runt år 1860. Här kan du antingen ströva fritt i mangården eller följa med på en guidad tur. Det går också bra att titta in i stallbyggnaden och se på vagnar och kolslädar. I loftbodens visthusbod hänger fårfiolerna i taket. I kaffestugan som ursprungligen var drängstuga kan man sommartid dricka en kopp kaffe eller äta en glass här.

Ta höger mot Lindesberg och nu börjar dagens tuffaste klättring i ca 1 km med 8% lutning som brantast. Som belöning rullar det lätt utför hela vägen mot Lindesberg. Du kör rakt genom staden och kan stanna för en fika på Wienerkonditoriet eller en klassiker enligt de lokala cyklisterna, med snabbfika på Statiolmacken. Rulla ut mellan Stora och Lilla Lindesjön och håll utkik efter en vägskylt som pekar vänster mot Bohr.

6 Bohr-Hyttan

”Toveboda” (Troligen Kåverboda) i Linde socken till skänktes till Vadstena kloster slutet av år 1383. Det är första gången namnet Bohr omnämns i ett textdokument. Men Bohr har varit befolkat mycket längre än så. Man har hittat trindyxor i byn, som visar att området troligtvis varit befolkat redan för 8000 år sedan.

Du följer vägen fram till Vedevåg där du tar höger på väg 249 mot Lindesberg igen. Vid väg 50 svänger du vänster mot Lindesberg, och tyvärr har denna väg mitträcke. Men du ska bara åka längs den vägen i en dryg kilometer innan du tar höger in på Yxe-vägen. 

7 Järle

År 1629 blev rikskammarrådet Karl Bonde landshövding i Närke och Bergslagen. Bonde var en av sin tids främsta experter på bergsbruk, och ett av hans projekt var att underlätta järntransporterna från Bergslagen till utskeppningshamnar, framför allt Stockholm och Göteborg. Som led i denna plan ingick dels att anlägga ett kanalsystem, dels att anlägga en stad i hjärtat av Bergslagen. Bonde hade stora planer för Järle. Där skulle anläggas exporthamn, domkyrka och kungsgård och i planen ingick att man på sikt skulle lägga ner marknaderna i Nora och Lindesberg. Den 29 oktober 1642 godkändes Järles stadsrättigheter. Tanken var att Järle skulle göras till administrativt centrum för hela bergslagsbygden kring Nora och Lindesberg, och redan 1641 konstituerades Järle som ett eget landshövdingedöme - Järle län. Hela planen med en stad i Järle gick om intet, delvis därför att kanalen inte byggdes fort nog, och dels därför att människor inte flyttade till Järle som det var tänkt. Men Järles stadsrättigheter har formellt aldrig dragits in.

Efter Yxe Herrgård ska du snart svänga höger mot Hammarby. Du följer Norasjöns norra kant innan du tar vänster tillbaka mot Nora.